Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЗМІСТ : Теорія держави і права : Бібліотека для студентів

ЗМІСТ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Загрузка...

Передмова      3

Модуль 1. Теорія держави    5

Тема 1. Поняття, система і функції юридичної науки        5

Тема 2. Походження держави          11

Тема 3. Державна влада і держава              17

Тема 4. Держава в політичній системі суспільстіва          29

Тема 5. Форма держави        35

Тема 6. Механізм і апарат держави             47

Модуль 2. Демократія. Держава. Право      58

Тема 7. Загальне вчення про демократію  58

Тема 8. Правова та соціальна держава       67

Тема 9. Права людини, нації, народу та людства як загальносоціальні

явища              74

Модуль 3. Право як система            85

Тема 10. Загальне вчення про право          85

Тема 11. Правова система. Система права. Система законодавства.

Систематизація нормативно-правового матеріалу           96

Тема 12. Норми права           111

Тема 13. Правотворчість. Джерела (форми) права            121

Тема 14. Правовий акт. Нормативно-правовий акт. Міжнародний

договір            131

Модуль 4. Дія права у суспільстві    146

Тема 15. Правові відносини             146

Тема 16. Реалізація і застосування права    164

Тема 17. Тлумачення права              179

Тема 18. Правомірна і неправомірна поведінка     192

Тема 19. Державно-правовий примус. Юридична відповідальність ...202

Тема 20. Правова свідомість. Правова культура    210

Тема 21. Правове регулювання і його механізм     222

Тема 22. Законність і правопорядок            231

Рекомендована література    242НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Сергій Михайлович. ТИМЧЕНКО Лариса Григорівна УДОВИКА

ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Практикум для студентів юридичного факультету

Керівник видавничих проектів – Б. А.Сладкевич

Друкується в авторській редакції

Дизайн обкладинки – Б. В. Борисов

Підписано до друку 07.03.2008. Формат 60x84 1/16.

Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC.

Умовн. друк. арк. 13,95 .

Наклад 1000 прим.

Видавництво “Центр учбової літератури”

вул. Електриків, 23

м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63

8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)

e-mail: office@uabook.com

сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК №2458 від 30.03.2006