Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ТЕМА 20. ПРАВОВА СВІДОМІСТЬ. ПРАВОВА КУЛЬТУРА : Теорія держави і права : Бібліотека для студентів

ТЕМА 20. ПРАВОВА СВІДОМІСТЬ. ПРАВОВА КУЛЬТУРА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Загрузка...

1.         У правосвідомості виділяють такі рівні:

а)         ідеологічний; психологічний;

б)         психологічний; поведінковий;

в)         ідеологічний; психологічний; поведінковий.

2.         У структурі правосвідомості виділяють такі елементи:

а)         правові ідеї, уявлення, погляди;

б)         правові почуття, емоції, настрої;

в)         правові поняття, категорії;

г)         правові звички, традиції;

д)         правильно все вищезазначене.

3.         Роль правосвідомості у процесі правотворчості і право-

реалізації виявляється в тому, що правосвідомість:

а)         існує «до» права, певною мірою як би випереджає юридичне

право, є його безпосереднім джерелом, передує йому;

б)         діє «паралельно» з правом: уловлює потреби його вдоскона-

лення в напрямі відображення об’єктивних суспільних процесів;

в)         існує «після» права в тому сенсі, що слугує орієнтиром ви-

бору доцільного, оптимального варіанта поведінки в межах норм

права, які застосовуються або безпосередньо реалізуються;

г)         правильно все вищезазначене.

4.         Поняття, ідеї, переконання, що формуються на підставі

юридичної практики суддями, юрисконсультами, адвокатами,

прокурорами та іншими практикуючими юристами, яким на-

лежить основна роль у реалізації юридичних норм — це:

а)         професійна наукова (доктринальна) правова свідомість;

б)         професійна практична правова свідомість;

в)         непрофесійна компетентна правосвідомість;

г)         непрофесійна повсякденна правосвідомість.

5.         Ідеї, концепції, погляди, що виражають систематизова-

не, теоретичне засвоєння права вченими-правознавцями, які

працюють у науково-дослідних інститутах і вищих навчаль-

них закладах юридичного профілю — це:Модуль 4. Дія права у суспільстві

а)         професійна наукова (доктринальна) правова свідомість;

б)         професійна практична правова свідомість;

в)         непрофесійна компетентна правосвідомість;

г)         непрофесійна повсякденна правосвідомість.

6.         Правова інформованість службових і посадових осіб у

межах компетенції, якою вони офіційно наділені — це:

а)         професійна наукова (доктринальна) правова свідомість;

б)         професійна практична правова свідомість;

в)         непрофесійна компетентна правосвідомість;

г)         непрофесійна повсякденна правосвідомість.

7.         Правосвідомість, яка являє собою життєві, часом по-

верхневі судження про право особи, яка виявляється у повсяк-

денній трудовій, сімейній та інших сферах життя — це:

а)         професійна наукова (доктринальна) правова свідомість;

б)         професійна практична правова свідомість;

в)         непрофесійна компетентна правосвідомість;

г)         непрофесійна повсякденна правосвідомість.

8.         До засобів правового виховання не належать:

а)         нормативно-правові акти, акти застосовування норм права,

рішення Європейського Суду з прав людини та ін.;

б)         ознайомлювальні і роз’яснювальні матеріали про правові акти

у пресі; радіо- телевізійні програми, радіо- і телевізійні програми,

журнали на зразок «Право», «Закон» та ін. в Автономній Республіці

Крим, обласних, міських і районних центрах, які систематично інфор-

мують про законодавчі та інші нормативні акти України, діяльність

органів законодавчої, виконавчої і судової влади, органів юстиції, а

також про стан правопорядку, боротьби з правопорушеннями тощо;

в)         правова інформація, поширена через систему Інтернет; юри-

дичні газети, метою яких є поширення правових знань, ознайомлен-

ня з новим законодавством і правозастосовною практикою;

г)         організаційно-освітні: прес-конференції, брифінги, зустрічі, лек-

ції, бесіди, семінари, вечори питань і відповідей, консультації та ін.

д)         діяльність уповноважених органів і посадових осіб з вивчен-

ня обставин справи, її юридичної кваліфікації і винесення акту за-

стосування права;Тимченко С.М., Удовика Л.Г. «Теорія держа