Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Анотація : Теорія держави і права : Бібліотека для студентів

Анотація


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Загрузка...

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

С. М. Тимченко, Л. Г. Удовика

ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Практикум для студентів юридичного факультету

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів

вищих навчальних закладів

Київ

«Центр учбової літератури»

2008

ББК 67.0я73

Т 41 УДК 340.12 (075.8)

Гриф надано

Міністерством освіти і науки України

(Лист № 1.4/18–Г–318 від 06.02.2008 р.)

Рецензенти:

Коломоєць Т. О. – д.ю.н., професор, декан юридичного факультету Запорізького націо-нального університету

Пєтков С. В. – д.ю.н., доцент, заступник начальника Запорізького юридичного інститу-ту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

Бостан С. К. – к.і.н., доцент, професор кафедри теорії та історії держави і права Запо-різького юридичного інституту ДДУВС

Тимченко С. М., Удовика Л. Г.

Т 41 Теорія держави і права. Практикум для студентів юридичних спеціальностей. — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 248 с.

ISBN 978-966-364-741-8

Практикум підготовлений відповідно до навчальної програми з курсу теорії держави і права для юридичних вищих навчальних закладів України. Враховуючи приєднання національної системи вищої освіти до Болонського процесу, складо-вою якого виступає запровадження кредитно-модульної системи, особливого зна-чення набуває здійснення належного контролю за якістю знань студентів. Для реа-лізації цього завдання розроблено тести і таблиці до кожної теми курсу.

Рекомендовано студентам юридичних спеціальностей вищих навчальних за-кладів, аспірантам і викладачам для перевірки якості та рівня знань з курсу теорії держави та права. Практикум може бути використаний при проведенні модульно-го контролю, для забезпечення дистанційного навчання і контролю.

ББК 67.0я73

ISBN 978-966-364-741-8

© Тимченко С. М., Удовика Л. Г., 2008 © Центр учбової літератури, 2008