Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ТЕМА 17. ТЛУМАЧЕННЯ ПРАВА : Теорія держави і права : Бібліотека для студентів

ТЕМА 17. ТЛУМАЧЕННЯ ПРАВА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Загрузка...

1.         Інтелектуальна діяльність суб’єкта із встановлення точ-

ного змісту (сенсу) норм права, що здійснюється за допомогою

певних прийомів і способів та має на меті правильну реалізацію

й підвищення ефективності правового регулювання суспільних

відносин — це:

а)         тлумачення права;

б)         пояснення права;

в)         з’ясування права;

г)         інтерпретація права.

2.         Структура системи тлумачення права включає:

а)         об’єкти тлумачення; суб’єкти тлумачення;

б)         об’єктивну і суб’єктивну сторону тлумачення;

в)         предмет тлумачення;

г)         наслідки тлумачення.

3.         Закони і підзаконні акти, нормативні договори, проекти

нормативних актів, правозастосовні акти та інші джерела

(форми) права — це:

а)         об’єкти тлумачення;

б)         суб’єкти тлумачення;

б)         суб’єктивна сторона тлумачення;

в)         предмет тлумачення;

г)         наслідки тлумачення.

4.         Суб’єктом тлумачення можуть бути:

а)         органи держави;

б)         посадові особи;

в)         громадські організації;

г)         окремі громадяни;

д)         усі вище зазначені суб’єкти.

5.         Зміст права, виражений у ньому соціальний компроміс як

результат узгодження суспільних, соціально-групових та інди-

відуальних інтересів (воля народу) — це:

а) об’єкти тлумачення;Тимченко С.М., Удовика Л.Г. «Теорія держави і права»

б) суб’єкти тлумачення;

б)         суб’єктивна сторона тлумачення;

в)         предмет тлумачення;

г)         наслідки тлумачення.

6.         Значення тлумачення виявляється у процесі:

а)         правотворчості;

б)         систематизації нормативно-правових актів;

в)         реалізації права;

г)         при застосуванні правових норм судами, органами прокурату-

ри, арбітражу, іншими державними орга нами;

д)         імплементацієї норм міжнародного права в систему національ-

ного законодавства;

е)         правильно все вищезазначене.

7.         Тлумачення передбачає:

а)         правильне й однакове розуміння;

б)         правильне й однакове застосування;

в)         правильну реалізацію.

8.         Причини, що викликають необхідність тлумачення права:

а)         абстрактний характер вираження норми права в нормативних при-

писах актів;

б)         системний характер вираження норми права в нормативних при-

писах актів;

в)         невизначений характер термінологічного вираження правового

по няття в нормативному приписі акта;

г)         прогалини в нормативно-правовому акті.

9.         Соціально визначена умова (заява, положення), що має

спеціальну нормативно-лексичну форму і служить засобом ко-

ригування змісту або обсягу дії норми права, створення нового

правового режиму, узгодження інтересів, породження певних

юридичних наслідків — це:

а)         зауваження;

б)         застереження;

в)         попередження;

г)         правове застереження.Модуль 4. Дія права у суспільстві

10.       Сферами тлумачення права за напрямами правової ді-

яльності є:

а)         нормопроектна — з’ясування змісту проектів нормативних актів

і нормативних договорів;

б)         правотворча — з’ясування змісту нормативного акта, норматив-

ного договору, правового звичаю, судового прецеденту в їх контекст-

ному співвідношенні з іншими актами: чинними і тими, що перебува-

ють у стадії розробки і прийняття;

в)         правореалізаційна — з’ясування змісту норм суб’єктами права

з метою їх виконання, використання і дотримання;

г)         правозастосовна — з’ясування змісту норм правозастосувачем

з метою вирішення індивідуально-конкретних життєвих випадків, со-

ціально значимих для особи і суспільства;

д)         систематизаційна — з’ясування змісту норм в їх системному

зв’язку у процесі проведення таких видів систематизації нормативно-

правового матеріалу,