Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
ТЕМА 16. РЕАЛІЗАЦІЯ І ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВА : Теорія держави і права : Бібліотека для студентів

ТЕМА 16. РЕАЛІЗАЦІЯ І ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Загрузка...

1.         Реалізація загальних правових норм, якими користують-

ся суб’єкти права щодо всіх інших суб’єктів. Цим правам від-

повідають обов’язки всіх інших суб’єктів не чинити дій, які б

могли перешкодити їх здійсненню — це:

а)         реалізація загальних правових норм поза правовідносинами;

б)         активна форма реалізації загальних правових норм поза пра-

вовідносинами;

в)         пасивна форма реалізації загальних правових норм поза пра-

вовідносинами.

2.         Реалізація норм, що містять заборони, через утримання

суб’єкта від дій, за які встановлюється юридична відповідаль-

ність. Вона полягає в додержанні обов’язків, непорушені забо-

ронних норм, узгодженні своєї поведінки з нормами права, що

встановлюють юридичну відповідальність — це:

а)         реалізація загальних правових норм поза правовідносинами;

б)         активна форма реалізації загальних правових норм поза пра-

вовідносинами;

в)         пасивна форма реалізації загальних правових норм поза пра-

вовідносинами.

3.         Ознаки застосування права:

а)         має владний характер, оскільки це діяльність компетентного

органу або посадової особи, проте владно-організуюча діяльність

здійснюється лише в межах наданих повноважень;

б)         має індивідуалізований, персоніфікований характер; має про-

цедурно-процесуальний характер;

в)         має творчий, інтелектуальний характер; здійснюється на ос-

но ві норм права; має юридично оформлений характер;

г)         передбачає пасивну поведінку суб’єкта.

4.         За рівнем (глибиною) реалізації приписів, що містяться в

нормативних актах, можлива:

а)         реалізація загальних вказівок;

б)         реалізація правових норм у конкретних правовідносинах;

в)         реалізація загальних правових норм поза правовідносинами;

г)         реалізація основних вказівок.Модуль 4. Дія права у суспільстві

5.         Втілення в життя тих установлень, які містяться в пре-

амбулах законів; у статтях, що фіксують загальні завдання і

принципи права й правової діяльності («верховенство права»), —

це:

а)         реалізація загальних вказівок;

б)         реалізація правових норм у конкретних правовідносинах;

в)         реалізація загальних правових норм поза правовідносинами;

г)         застосування норм права.

6.         Втілення в реальні відносини конкретних норм права, яке

відбувається через два види зв’язку між суб’єктами: 1) авто-

номний зв’язок (юридична рівність сторін — сфера приватно-

го права); 2) владний, авторитарний зв’язок (відносини влади і

підпорядкування — сфера публічного права) — це:

а)         реалізація загальних вказівок;

б)         реалізація правових норм у конкретних правовідносинах;

в)         реалізація загальних правових норм поза правовідносинами;

г)         застосування норм права.

7.         Втілення в життя загальних норм, які встановлюють

правовий статус і компетенцію суб’єктів права, тобто безпе-

решкодне використання суб’єктивних прав і свідоме виконання

юридичних обов’язків без конкретних зв’язків або відносин між

суб’єктами права, це:

а)         реалізація загальних вказівок;

б)         реалізація правових норм у конкретних правовідносинах;

в)         реалізація загальних правових норм поза правовідносинами;

г)         застосування норм права.

8.         Реалізація загальних правових норм, якими користуються

суб’єкти права щодо всіх інших суб’єктів. Цим правам відпові-

дають обов’язки всіх інших суб’єктів не чинити дій, які б могли

пе решкодити їх здійсненню (участь у мітингах і демонстраціях

та інші конституційні права) — це:

а)         активна форма реалізації правових норм поза правовідносинами;

б)         пасивна форма;

а)         реалізація загальних вказівок;

б)         реалізація правових норм у конкретних правовіднос