Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
МОДУЛЬ 4 ДІЯ ПРАВА У СУСПІЛЬСТВІ ТЕМА 15. ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ : Теорія держави і права : Бібліотека для студентів

МОДУЛЬ 4 ДІЯ ПРАВА У СУСПІЛЬСТВІ ТЕМА 15. ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Загрузка...

1.         Основні ознаки правовідносин:

а)         є різновидом суспільних відносин; ідеологічними відносинами;

б)         охороняються державою, забезпечуються заходами держав-

ного впливу аж до примусу;

в)         є вольовими відносинами; виникають, змінюються, припиня-

ються, як правило, на основі норм права в разі настання передбаче-

них нормою фактів;

г)         мають як правило, двосторонній характер і слугують особли-

вою формою зв’язку взаємообумовлених прав і обов’язків;

д)         правильно все вищезазначене.

2.         Основними передумовами виникнення правовідносин є:

а)         матеріальні;

б)         ідеологічні;

в)         юридичні.

3.         До юридичних передумов виникнення правовідносин не на-

лежать:

а)         норма права, правосуб’єктність,

б)         певні інтереси або блага, що пов’язують суб’єктів права (не

менше двох) як учасників правовідносин;

в)         юридичний факт.

4.         Носія суб’єктивного права називають:

а)         правомочний;

б)         правозобов’язаний;

в)         державний службовець;

г)         посадова особа.Модуль 4. Дія права у суспільстві

5.         Ознаками суб’єктивного права є:

а)         можливість певної поведінки; надається з метою задоволення

інтересів правомочного;

б)         є мірою належної поведінки; покладається з метою задово-

лення інтересів правомочної особи;

в)         встановлюється юридичними нормами;

г)         забезпечується (гарантується) державою.

6.         Спільними ознаками суб’єктивного права і юридичного

обов’язку є:

а)         існує у правовідносинах;

б)         існує лише відповідно до юридичного обов’язку;

в)         встановлюється юридичними нормами;

г)         забезпечується (гарантується) державою.

7.         Право позитивної поведінки правомочного, тобто можли-

вість чинити самим суб’єктом фактично і юридично значущі

дії (наприклад, право голосувати, подавати позов до суду, про-

давати або дарувати своє майно та ін.) — це:

а)         правомочність домагання;

б)         правомочність на власні дії;

в)         правомочність на чужі дії;

г)         правомочність.

8.         Право на захист, тобто можливість звертатись за під-

тримкою і захистом до держави в разі порушення суб’єктивного

права з боку правозобов’язаної особи — це:

а)         правомочність домагання;

б)         правомочність на власні дії;

в)         правомочність на чужі дії;

г)         правомочність.

9.         Право вимагання відповідної поведінки від правозобов’язаної

особи, тобто можливість зацікавленої особи жадати від

зобов’язаного суб’єкта виконання покладених на неї обов’язків

(наприклад, вимагати сплату боргу, передавати майно, від-

шкодовувати податкові недоплати та ін.) — це:

а) правомочність домагання;Тимченко С.М., Удовика Л.Г. «Теорія держави і права»

б)         правомочність на власні дії;

в)         правомочність на чужі дії;

г)         правомочність.

10.       Структура юридичного обов’язку є зворотним боком

суб’єктивного права і складається з елементів, що становлять

собою конкретні юридичні вимоги до правозобов’язаної сторо-

ни, а саме:

а)         здійснювати певні дії (активні обов’язки) або утриматися від

них (пасивні обов’язки);

б)         реагувати на законні вимоги правомочної сторони (напри-

клад, обов’язок виконувати умови договору);

в)         нести юридичну відповідальність (зазнавати позбавлення

прав особистого, майнового чи організаційного характеру) у разі

від мови від виконання юридичних обов’язків або несумлінного їх

виконання, якщо це суперечить вимогам правової норми;

г)         не має формальної визначеності в більшості випадків.

11.       Різновид дозволів, що з