Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
ТЕМА 14. ПРАВОВИЙ АКТ. НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АКТ. МІЖНАРОДНИЙ ДОГОВІР : Теорія держави і права : Бібліотека для студентів

ТЕМА 14. ПРАВОВИЙ АКТ. НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АКТ. МІЖНАРОДНИЙ ДОГОВІР


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Загрузка...

1.         Суб’єктами правотворчості є:

а)         громадяни України, вищі органи влади і посадові особи (Верхо-

вна Рада, Президент України, Кабінет Міністрів України, Прем’єр–

міністр України, Конституційний Суд України); центральні органи

виконавчої влади: міністерства, комітети, відомства;

б)         вищі органи влади і посадові особи (Верховна Рада, Прези-

дент України, Кабінет Міністрів України, Прем’єр–міністр Украї-

ни, Конституційний Суд України); центральні органи виконавчої

влади: міністерства, комітети, відомства;

в)         вищі органи влади і посадові особи (Верховна Рада, Прези-

дент України, Кабінет Міністрів України, Прем’єр–міністр Украї-

ни, Конституційний Суд України).

2.         Юридично цільний, внутрішньо погоджений законодавчий

акт, у якому об’єднані й систематизовані найважливіші осно-

вні правові норми конкретної галузі права, або галузі суспільних

відносин чи законодавства — це:

а)         конституційний закон;

б)         кодифікований закон;

в)         основи законодавства.

3.         Види законів за ступенем модернізації (актуалізації) нор-

мативних приписів, що в них містяться — це:

а)         галузеві, спеціальні (внутрішньогалузеві), комплексні;

б)         традиційні, новаційні;

в)         загальні, спеціальні.

4.         Види спеціальних звичайних (поточних) законів за зміс-

том:

а)         установчі, статутні;

б)         тематичні, проблемно-ситуаційні, програмні (концептуаль-

ні), реформуючі;

в)         загальні, спеціальні;

г)         спеціалізовані.Тимченко С.М., Удовика Л.Г. «Теорія держави і права»

5.         Нормативно-правовий документ, що рекомендується

дер жавам (у міжнародних співтовариствах) і суб’єктам фе-

дерації (у національній державі) для прийняття в якості їх на-

ціонального закону й виступає важливим інструментом збли-

ження законодавств, це:

а)         звичайний закон;

б)         спеціалізований закон;

в)         модельний закон.

6.         Новий закон поширюється на відносини, які виникли піс-

ля набуття чинності, тобто на всі нові факти і на триваючі

«старі» факти (лише з моменту набуття чинності) — діє лише

«уперед» це:

а)         переживання закону;

б)         пряма дія закону;

в)         зворотна сила закону.

7.         Старий закон, що втратив юридичну чинність за спеці-

альною вказівкою нового акта (закону) продовжує поширюва-

ти свою дію на старі триваючі факти з окремих питань, тобто

поширюється на факти, що виникли до вступу його в дію і не

припинили свого існування — це:

а)         переживання закону;

б)         пряма дія закону;

в)         зворотна сила закону.

8.         Порядок, відповідно до якого установи або фізичні особи,

що розташовані або перебувають на території іншої держави,

розглядаються як такі, що розташовані або перебувають на

власній національній території і підвладні законам і юрисдикції

власної держави — це:

а)         право екстериторіальності держави;

б)         територіальна дія нормативно-правового акта;

в)         зворотна сила закону.

9.         Міжвідомчі підзаконні нормативно-правові акти поши-

рюються:

а) на всіх осіб у межах держави;Модуль 3. Право як система

б)         на організації й осіб даного відомства чи його окремої ланки;

в)         мають внутрішню дію;

г)         мають територіально обмежену дію;

д)         поширюють дію на ряд міністерств, інших органів виконавчої

влади, органів державного управління і місцевого самоврядування,

а також на підприємства, установи й організації, які не входять у

сферу управління органу, що видав нормативно-правовий акт.

10.       Види правових актів за формою вираження:

а)         письмовий (акт-документ); усний;

б)         письмовий (ак