Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ТЕМА 13. ПРАВОТВОРЧІСТЬ. ДЖЕРЕЛА (ФОРМИ) ПРАВА : Теорія держави і права : Бібліотека для студентів

ТЕМА 13. ПРАВОТВОРЧІСТЬ. ДЖЕРЕЛА (ФОРМИ) ПРАВА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Загрузка...

1.         Правова форма діяльності держави за участю громадян-

ського суспільства, пов’язана із встановленням, зміною, скасу-

ванням юридичних норм і виражається у формуванні, систе-

матизації, прийнятті та оприлюдненні нормативно-правових

актів — це:

а)         правотворчість;

б)         правотворення;

в)         законотворчість.

2.         Усі форми і засоби виникнення, розвитку та зміни права —

це:

а)         правотворчість;

б)         правотворення;

в)         законотворчість.

3.         Розрізняють такі рівні правоутворення:

а)         гносеологічний, онтологічний;

б)         матеріальний, інституційний;

в)         гносеологічний, матеріальний, інституційний.

4.         Загальними принципами правотворчості є:

а)         гуманізм, демократизм, гласність;

б)         законність, науковість, системність;

в)         оперативність, поєднання динамізму й стабільності, плано-

вість;

г)         професіоналізм, техніко-юридична досконалість, урахування

місцевого досвіду, старанність і скрупульозність.

5.         До спеціальних принципів правотворчості можна відне-

сти:

а)         гуманізм, демократизм, гласність;

б)         законність, науковість, системність;

в)         оперативність, поєднання динамізму й стабільності, плано-

вість;

г)         професіоналізм, техніко-юридична досконалість, урахування

місцевого досвіду, старанність і скрупульозність.Тимченко С.М., Удовика Л.Г. «Теорія держави і права»

6.         Основними функціями правотворчості є:

а)         первинне регулювання суспільних відносин і відновлення

правового матеріалу;

б)         заповнення прогалин у праві й упорядкування нормативно-

правового матеріалу;

в)         скасування правових норм;

г)         зміна правових норм.

7.         Система взаємозалежних процедур (стадій) з прийняття,

зміни, обнародування законів і підзаконних актів уповноважени-

ми органами держави, організаціями, посадовими особами — це:

а)         законотворчий процес;

б)         правотворчий процес;

в)         систематизація нормативно-правових актів.

8.         Процес правотворення включає такі стадії:

а)         предпроектна, проектна, стадія прийняття проекту, реєстра-

ційно-інформаційна;

б)         проектна, стадія прийняття проекту, реєстраційно-інформа-

ційна;

в)         формування юридичного мотиву, правотворчої ініціативи,

розробка концепції проекту нормативно-правового акта, стадія

прийняття проекту, реєстраційно-інформаційна.

9.         Процес правотворчості включає такі стадії:

а)         предпроектна, проектна, стадія прийняття проекту, реєстра-

ційно-інформаційна;

б)         нормопроектування, стадія прийняття проекту, реєстраційно-

інформаційна;

в)         формування юридичного мотиву, правотворчої ініціативи,

розробка концепції проекту нормативно-правового акта, стадія

прийняття проекту, реєстраційно-інформаційна.

10.       Основними формами участі держави у правотворчості є:

а)         безпосередня і санкціонована правотворчість;

б)         спільна і делегована правотворчість;

в)         безпосередня, санкціонована, спільна і делегована правотвор-

чість.Модуль 3. Право як система

11.       Кому, із названих суб’єктів, належить право законодав-

чої ініціативи?

а)         депутатам Верховної Ради України;

б)         Голові Уряду України;

в)         Міністрові освіти України.

12.       Назвіть стадію правотворчого процесу:

а)         законодавча ініціатива;

б)         вибір правової норми;

в)         встановлення фактичних обставин справи.

13.       Суб’єктами підзаконної правотворчості громадянського

суспільства є:

а)         органи місцевого самоврядування;

б)         громадські організації;

в)         комерційні організації;

г)         трудові колективи;

д)         держадмі