Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
ТЕМА 12. НОРМИ ПРАВА : Теорія держави і права : Бібліотека для студентів

ТЕМА 12. НОРМИ ПРАВА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Загрузка...

1.         «Правило загального характеру, яке відображає

об’єктивні потреби суспільного розвитку, мета якого — регу-

лювання поведінки людей і спрямування їх практичної діяльнос-

ті у взаємовідносинах між собою і з суспільством, соціальною

групою, державою» — це:

а)         наказ;

б)         соціальна норма;

в)         індивідуальний припис.

2.         Загальна функція для будь-яких різновидів соціальних

норм — це:

а)         регулювання суспільних відносин (шляхом впливу на во-

льову поведінку людей);

б)         регулювання моральних відносин;

в)         регламентація відносин у сфері правового регулювання.

3.         Яким із різновидів соціальних норм притаманна така

властивість як формальна визначеність?

а)         право;

б)         мораль;

в)         корпоративні норми.

4.         Які соціальні норми наявні у правилах дорожнього руху?

а)         юридичні;

б)         технічні;

в)         техніко-юридичні.

5.         Моральні норми забезпечуються:

а)         внутрішнім переконанням;

б)         громадським примусом;

в)         державним примусом.

6.         Чим забезпечуються звичаї?

а)         внутрішнім примусом;

б)         громадським впливом;

в)         звичкою.Тимченко С.М., Удовика Л.Г. «Теорія держави і права»

7.         Назвіть сфери найтіснішої взаємодій моральних та пра-

вових норм:

а)         правотворчість;

б)         правозастосування;

в)         побут.

8.         Соціальними нормами, які встановилися першими, вчені

визнають:

а)         норми моралі;

б)         звичаї;

в)         релігійні норми.

9.         Норми права за характером впливу на особу поділяють на:

а)         імперативні й диспозитивні;

б)         заохочувальні й рекомендаційні;

в)         матеріальні й процесуальні;

г)         регулятивні й охоронні.

10.       Норми права за методом правового регулювання поділя-

ють на:

а)         імперативні й диспозитивні;

б)         заохочувальні й рекомендаційні;

в)         матеріальні й процесуальні;

г)         регулятивні й охоронні.

11.       Норми права за субординацією у правовому регулюванні

поділяють на:

а)         імперативні й диспозитивні;

б)         заохочувальні й рекомендаційні;

в)         матеріальні й процесуальні;

г)         регулятивні й охоронні.

12.       Норми права за функціональною спрямованістю поділя-

ють на:

а)         імперативні й диспозитивні;

б)         заохочувальні й рекомендаційні;

в)         матеріальні й процесуальні;

г)         регулятивні й охоронні.Модуль 3. Право як система

13.       Регулятивні норми права за характером розпоряджень,

що містяться в них, поділяють на:

а)         дозвільні, зобов’язуючі;

б)         дозвільні, зобов’язуючі, заборонні;

в)         загальні, спеціальні, виняткові;

г)         регулятивні, охоронні.

14.       Норми права за дією за колом осіб поділяють на:

а)         загальні, місцеві;

б)         норми глави держави, органів виконавчої влади, органів пред-

ставницької влади;

в)         загальні, спеціальні, виняткові;

г)         регулятивні, охоронні.

15.       Норми права за суб’єктами правотворчості поділяють на:

а)         норми глави держави, норми органів виконавчої влади, норми

органів представницької влади;

б)         норми глави держави, норми органів виконавчої влади, нор-

ми органів представницької влади, норми громадських об’єднань,

комерційних організацій, трудових колективів підприємств;

в)         норми глави держави, норми органів виконавчої влади, норми

органів представницької влади, норми громадських об’єднань, тру-

дових колективів підприємств.

16.       Розрізняють такі види спеціалізованих норм:

а