Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ТЕМА 11. ПРАВОВА СИСТЕМА. СИСТЕМА ПРАВА.СИСТЕМА ЗАКОНОДАВСТВА. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО МАТЕРІАЛУ : Теорія держави і права : Бібліотека для студентів

ТЕМА 11. ПРАВОВА СИСТЕМА. СИСТЕМА ПРАВА.СИСТЕМА ЗАКОНОДАВСТВА. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО МАТЕРІАЛУ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Загрузка...

1.         Об’єктивно обумовлена системою суспільних відносин

структура права, яка складається із взаємозалежних норм, ло-

гічно розподілених за галузями, підгалузями, інститутами — це:

а) система права;

в)         правова система;

г)         система законодавства.

2.         Правова система складається із таких підсистем:

а)         інституційної, нормативної, ідеологічної, комунікативної;

б)         інституційної, нормативної, ідеологічної, функціональної;

в)         інституційної, нормативної, ідеологічної, комунікативної;

г)         інституційної, нормативної, ідеологічної, комунікативної,

функціональної.

3.         Елементами правої системи суспільства є:

а)         суб’єкти права, правові норми і принципи; правові відносини,

правова ідеологія, правова свідомість, правова культура;

б)         суб’єкти права, правові норми і принципи; правові відноси-

ни, правова ідеологія, правова свідомість, правова культура, зв’язки

між названими елементами;

в)         суб’єкти права, правові норми і принципи; правові відносини,

правова ідеологія, правова культура, зв’язки між названими еле-

ментами;

г)         суб’єкти права, правові норми і принципи; галузі права, ін-

ститути права, правові відносини, правова ідеологія, правова свідо-

мість, правова культура, зв’язки між названими елементами.

4.         Не є елементами правої системи суспільства:

а)         суб’єкти права, правові норми і принципи; правові відносини;

б)         правова ідеологія, правова свідомість, зв’язки між названими

елементами;

в)         правова ідеологія, правова культура, зв’язки між названими

елементами;

г)         галузі права, інститути права.Модуль 3. Право як система

5.         Сукупність якісно однорідних суспільних відносин, урегу-

льованих правовими нормами — це:

а)         галузь права;

б)         інститут права;

в)         предмет правового регулювання;

г)         підгалузь права.

6.         «Сукупність суттєвих рис, притаманних усім правовим

системам, які спираються на певний тип виробничих відносин

і відповідний тип держави та виражають соціальну сутність і

спрямованість правового регулювання» — це:

а)         форма права;

б)         правова сім’я;

в)         тип права.

7.         «Інститут права» — це:

а)         це система загальнообов’язкових, формально визначених

пра вил поведінки, які регулюють найбільш важливі суспільні від-

носини;

б)         система однорідних предметно пов’язаних норм права певної

галузі права;

в)         система відносно відокремлених від інших і пов’язаних між со-

бою правових норм, які регулюють однорідні суспільні відносини.

8.         Система загальнообов’язкових, формально визначених

правил поведінки, які регулюють найбільш важливі суспільні

відносини — це:

а)         інститут права;

б)         підгалузь права;

в)         галузь права;

г)         система права;

д)         право.

9.         Відносно самостійна сукупність юридичних норм, яка ре-

гулює якісно однорідну сферу (рід) суспільних відносин специ-

фічним методом правового регулювання — це:

а)         інститут права;

б)         підгалузь права;Тимченко С.М., Удовика Л.Г. «Теорія держави і права»

в)         галузь права;

г)         система права.

10.       Система однорідних предметно пов’язаних інститутів

певної галузі прав — це:

а)         інститут права;

б)         підгалузь права;

в)         галузь права;

г)         система права.

11.       Система відносно відокремлених від інших і пов’язаних

між собою правових норм, які регулюють певну групу (вид) од-

норідних суспільних відносин — це:

а)         інститут права;

б)         підгалузь права;

в)         галузь права;

г)