Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
МОДУЛЬ 3 ПРАВО ЯК СИСТЕМА ТЕМА 10. ЗАГАЛЬНЕ ВЧЕННЯ ПРО ПРАВО : Теорія держави і права : Бібліотека для студентів

МОДУЛЬ 3 ПРАВО ЯК СИСТЕМА ТЕМА 10. ЗАГАЛЬНЕ ВЧЕННЯ ПРО ПРАВО


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Загрузка...

1.         Назвіть інституційну систему нормативного регулюван-

ня суспільних відносин:

а)         мораль;

б)         право;

в)         традиції.

2.         Чим забезпечуються звичаї?

а)         внутрішнім примусом;

б)         громадським впливом;

в)         звичкою.

3.         Моральні норми забезпечуються:

а)         внутрішнім переконанням;

б)         громадським примусом;

в)         державним примусом.

4.         Які засоби впливу на поведінку людей закріплюються в

нормах права?

а)         декларації, заклики;

б)         заборони, дозволи, позитивні зобов’язання;

в)         моральні сентенції, політичні програми.

5.         Об’єктивне юридичне право — це:

а)         система діючих у державі правових норм і принципів, що вста-

новлені (чи визнані) державою як регулятори суспільних відносин

й забезпечені нею. Вони одержали закріплення в офіційних держав-

них актах і тому незалежні від індивідуального інтересу (волі) і сві-

домості суб’єкта права (крім «автора» цих норм);

б)         правові норми і принципи як визначені, юридично визнані

можливості (волі) суб’єкта права задовольняти власний інтерес;Тимченко С.М., Удовика Л.Г. «Теорія держави і права»

в) система норм і принципів, які виникають із потреби узгоджен-ня інтересів індивідів один з одним і суспільством. Спрямовані на регулювання поведінки людей відповідно до понять добра і зла й під-тримуються особистими переконаннями, традиціями, вихованням.

6.         «Вид і міра належної поведінки зобов’язаної особи» — це:

а)         об’єктивне право;

б)         юридичний обов’язок;

в)         правова відповідальність.

7.         Якими є специфічні ознаки права? Вкажіть ці ознаки:

а)         вираження міри свободи, рівності та справедливості;

б)         документальність;

в)         формальна визначеність права;

г)         системність права;

д)         програмність права;

е)         гарантованість права;

є) наступність права;

ж)        динамічність права.

8.         Суб’єктивне юридичне право — це:

а)         система діючих у державі правових норм і принципів, що вста-

новлені (чи визнані) державою як регулятори суспільних відносин

й забезпечені нею. Вони одержали закріплення в офіційних держав-

них актах і тому незалежні від індивідуального інтересу (волі) і сві-

домості суб’єкта права (крім «автора» цих норм);

б)         правові норми і принципи як юридично визнані можливості

(волі) суб’єкта права задовольняти власний інтерес;

в)         система норм і принципів, які виникають із потреби узгоджен-

ня інтересів індивідів один з одним і суспільством. Спрямовані на

регулювання поведінки людей відповідно до понять добра і зла й під-

тримуються особистими переконаннями, традиціями, вихованням.

9.         Функція упорядкування суспільних відносин, визна-

чення лінії поведінки людей, наділення їх певними правами і

обов’язками — це:

а)         орієнтаційна функція;

б)         охоронна;

в)         регулятивна.Модуль 3. Право як система

10.       Які серед структурних елементів системи права є зай-

вими:

а)         комплексний інститут права;

б)         правові інститути;

в)         галузі права;

г)         міжгалузеві комплекси;

д)         підгалузі права;

е)         правові прецеденти.

11.       Відмінність принципів права від норм права полягає в

тому, що принципи права:

а)         є стриженем усієї системи права, додають праву логічності,

послідовності, збалансованості;

б)         виступають як загальне мірило поведінки, зазначаючи права

й обов’язки;

в)         виступають як загальне мірило поведінки, не вказуючи права

й обов’язки;

г)         виступають юридичною основою при вирішенні конкретних

справ;