Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
1.1. Зародження та розвиток бухгалтерського обліку в країнах Стародавнього світу та Середньовіччі : Теоретичні основи бухгалтерського обліку : Бібліотека для студентів

1.1. Зародження та розвиток бухгалтерського обліку в країнах Стародавнього світу та Середньовіччі


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 

Загрузка...

Жоднаріч на світі не з'явилася сама собою з нічого, a будь-яка з чогось виникла і обернена назад, до своїх далеких першопричин, до глибин колодязя минулого.

Т. Манн

Сучасний бухгалтер займається не тільки веденням рахунків, а й здійс-

нює широку діяльність, що охоплює систему планування та ухвалення рішень,

контролю, оцінки і аналізу діяльності підприємства. Сучасний фахівець пови-

нен задовольняти потреби тих, хто використовує облікову інформацію, неза-

лежно від того, є вони внутрішніми чи зовнішніми її споживачами.

Найважливіші якості бухгалтера - принциповість, відповідальність,

прагнення справедливості, вимогливість до себе та інших людей. Він чинить

по совісті, тобто все виконує згідно із законом. Це формує його особистість і

наповнює його роботу глибоким змістом.

 

Сучасні бухгалтери створюють про-

фесійні об'єднання. Символом їхніх праг-

нень став міжнародний герб бухгалтерсь-

кої професії, визнаний інгернаціональною

емблемою облікових працівників. На ньо-

му зображені сонце, ваги, крива Бернуллі і

девіз: «Наука, совісгь, незалежнісгь». Сон-

це символізує висвітлення бухгалтерським

обліком господарської діяльносгі, ваги -

бухгалтерський баланс, а крива Бернуллі -

символ того, що облік, виникнувши одно-Рис. 1. Міжнародний герб

бухгалтерів     го разу, існуватиме вічно.

 

Щоб гідно оцінити професію бухгалтера та його енесок у

підвищення ефективності господарської діяльності, Міжнародний

конгрес бухгалтеріе у 1946 р. затеердие герб бухгалтера, запропо-

ноеаний знаменитим французьким ученим Жаном Батістом Дюмар-

ше. Герб ешлядає гідно і, здаеалося б, його опис цілком однозначшй.

Проте насправді тут є нюанси, над якими можна замислитися. По-

перше, існує думка, що замість спіралі Бернуллі на гербі зображена

ЦЕ ЦІКАВО...

спіраль Архімеда. По-друге, розташований наеколо центральної ча-

стини дееіз різні автори перекладають російською моеою по-

різному. Річутому, що аетор герба - француз, тому спочатку слоеа

дееізу були написані французькою моеою. Проте зараз іноді використовується англійське

написашя, що й приводить до непорозумінь. Написання е обох випадках майже однакоее,

алезначення французьких і англійських сліе дещо еідрізняються:

science - conscience - indépendance (французьке)

science - conscience - independence (англійське)

Результат може бути різним, причому зустрічається декілька варіантів перекла-ду наросійськумову: наука (знання) - соеість (сумлінність) - незалежність.

Таким чином, зміст і символіка офіційно затеердженоїміжнародної емблеми рахун-кових праціеникіе не піддається однозначному тлумаченню і залишає простір 'для дискусій, різних думок і припущень! Чи не характерно це і для бухгалтерського обліку е цілому?

 

За часів Луки Пачолі бухгалтерію вважали чорною магією. I дотепер щось подібне відчуваєш, коли бачиш очі студента, у яко