Питання для самоконтролю


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 

Загрузка...

1.         Охарактеризуйте основні етапи організації бухгалтерського обліку.

2.         Які функції виконує головний бухгалтер?

3.         Хто відповідає за організацію бухгалтерського обліку на підприємстві?

4.         Які форми організації обліку ви знаєте? Охарактеризуйте їх.

5.         На яких підприємствах застосовується децентралізована форма організа-ції обліку? У чому її переваги?

6.         Хто визначає облікову політику підприємства?

7.         Що таке обліковий регістр і форма бухгалтерського обліку? Як вони по-в’язані між собою?

8.         Охарактеризуйте меморіально-ордерну, журнальну, спрощену і автома-тизовану форми обліку.

9.         Наведіть способи внесення коректив до облікових записів.

10.       Охарактеризуйте метод виправлення облікових записів додатковими запи-сами.

11.       Що таке сторнований запис? Яка техніка його складання?^>». Студентам треба скласти оборотну еідомість

^•^чл  за рахунками синтетичного обліку за січень 2008 р.