Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.4. Техніка ведення бухгалтерського обліку : Теоретичні основи бухгалтерського обліку : Бібліотека для студентів

5.4. Техніка ведення бухгалтерського обліку


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 

магниевый скраб beletage

Велике практичне значення має питання про помилки в бухгалтерсько-му обліку, їх пошуку і виправлення.

Помилки можна згрупувати за декількома ознаками:

■          внаслідок виникнення;

■          по значенню;

■          за місцем виникнення.

Внаслідок виникнення виділяють три обставини: стомлення, недбалість працівника, несправність обчислювальноїтехніки.

По значенню виділяють два типа помилок: локальні і транзитні. Лока-льні викликають перекручування інформації тільки в тому документі або ре-гістрі, де вони допущені, і не приводять до помилок в інших регістрах. На-приклад, в журналі неправильно записана дата, - це не викликає нових помилок. Транзитні викликають автоматично помилки у декількох місцях. Наприклад, помилка в записі чисел в будь-якій з колонок будь-якого журналу автоматично приводить до порушення дебетових і кредитових оборотів цього журналу. Транзитні помилки небезпечні, оскільки вони перекручують дані бухгалтерського обліку.

За місцем виникнення виділяють помилки у записах (у тексті), числах і в розносці. Помилки в записах можуть призвести до складання неправильної проводки. Помилки в числах - найпоширеніший тип помилок, що виникають в бухгалтерській роботі. Вони мають транзитний характер, оскільки автома-тично призводять до помилок у підрахунках. Помилки в розносці чисел ви-никають досить часто. Бухгалтер може записати суму в дебет (кредит) і забу-ти занести ії в кредит (дебет); записати суму в журнал, але не рознести ії по рахунках; зафіксувати в синтетичних рахунках, але пропустити розноску в аналітичних та ін.

Порядок запису господарських операцій до облікових регістрів регла-ментується Наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження По-ложення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку»№ 88 від 24.05.1995 p., згідно з яким відповідальність за правильність реєст-рації інформації в облікових регістрах несуть особи, які склали і підписали їх. У тексті та цифрових даних первинних документів, облікових регістрів і звітів підчистки і необумовлені виправлення не допускаються. Допущені помилки в бухгалтерському обліку виправляються в такий спосіб:

■          коректурним;

■          додаткових записів;

■          сторнованим (червоного сторно).

Коректурний метод. Помилки в первинних документах, облікових ре-гістрах і звітах, створені ручним способом, виправляються коректурним спо-собом, тобто неправильний текст або цифри закреслюються і над закресле-ним надписується правильний текст або цифри. Закреслення здійснюється однією рискою так, щоб можна було прочитати виправлене. Виправлення помилки має бути обумовлено надписом «виправлено» та підтверджено під-писами осіб, що підписали цей документ, із зазначенням дати виправлення.

Спосіб додаткових записів. Застосовується у тих випадках, коли опе-рація проведена в меншій сумі. Для виправлення помилки на суму різниці роблять додатковий запис з посиланням на дату і номер документа, в якому булазробленапомилка.

Наприклад, на підприємстві відпущені зі складу у виробнщтво мате-ріали в сумі 1500 грн, що має було відображено проводкою:

д-т 23 «Виробництво»         1500

к-т 201 «Сировина й матеріали» 1500

Помшково бухгалтером проведена сума 500 грн. Відсутня сума 1000 грн (1500-500). Послідовність записів:

1.         Помилкова проводка

д-т 23 «Виробництво»         500

к-т 201 «Сировина й матеріали» 500

2.         Додатковий запис

д-т 23 «Виробництво»         1000

к-т 201 «Сировша й матерішш» 1000Метод «червоного сторно». Помилки в облікових регістрах за мину-лий звітний період виправляються способом сторно. Цей спосіб передбачає складання бухгалтерської довідки, в яку помилка (сума, кореспонденція ра-хунків) заноситься червоним чорнилом, пастою кулькових ручок тощо або у рамці, що означає від'ємне число, а правильний запис (сума, кореспонденція рахунків) заноситься чорнилом, пастою кулькових ручок темного кольо-ру. Внесенням цих даних до облікового регістру у місяці, в якому виявлено помилку, ліквідується неправильний запис та відображається правильна сума і кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку.

Наприклад, еід постачальника надійшли матеріали на суму 4500 грн.

Дебет«Розрахунки з постачальни-

ками та підрядниками»

Дебет  Кредит

201 «Сировина й матеріали»

Кредит

 

1) 4600

помшковий запис

1) 4600

 

2)

4600

сторнований

            *

запис червоним кольором

2)

4600

 

3) 4500

правильний запис

3) 4500

У документах, якими оформлені касові і банківські операції та операції з цінними паперами, виправлення не допускаються.

Порядок виправлення помилок у документах і регістрах, створених машинним способом, встановлюється вказівками щодо організації бухгалтер-ського обліку з використанням обчислювальної техніки.