Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Питання для самоконтролю : Теоретичні основи бухгалтерського обліку : Бібліотека для студентів

Питання для самоконтролю


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 

магниевый скраб beletage

1.         Що таке бухгалтерський рахунок?

2.         Дайте визначення активного і пасивного рахунків, наведіть приклади.

3.         Що означають терміни «дебет», «кредит», «сальдо»?

4.         Як рахунки пов’язані з бухгалтерським балансом?

5.         Яку будову мають активні та пасивні рахунки?

6.         Яку будову мають пасивні рахунки?

7.         На який термін відкривається рахунок?

8.         Як визначаються обороти та кінцеві залишки по активних і пасивних рахунках?

9.         Чому запис на рахунках називається подвійним?

 

10.       Порядок складання бухгалтерської проводки.

11.       Сутність кореспонденції рахунків. 12.Що означає відкрити рахунок? 13.Назвіть види бухгалтерських проводок.

14.У чому полягає сутність синтетичного і аналітичного обліку, їх відмін-

ність і спільність? 15. Показати на прикладі взаємозв’язок між синтетичним та аналітичним

обліком. 16.Як і з якою метою узагальнюють дані синтетичного і аналітичного об-

ліку? 17. Практичне значення класифікаціїрахунків. 18.Назвіть ознаки класифікаціїрахунків. 19.Що відображає класифікація рахунків за економічним змістом?20.Наведіть приклади рахунків господарських коштів, джерел коштів, гос-

подарських процесів та їх результатів. 21.Що характеризує класифікація рахунків за структурою? 22.Що таке План рахунків? Як у ньому згруповано рахунки? Поясніть

структуру коду бухгалтерського рахунка.

(fcfcv   За даними таблиці А відкрити рахунш синтетичного об-

^І^       ліку (уразі необхідності відкрити й інші необхіднірахунки).

Наскрізне

Скласти проеодш no господарсьшх операціях, які наееденіу таблщі В, та заповнити журнал реєстрації господарських опера-

завдання чій за січень 2008p. (табл г).

По кожному відкритому бухгалтерському рахунку підраху-вати обороти та визначити кінцеве сальдо (на 01.02.2008р.).214