Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЗМІСТ : Теоретичні основи бухгалтерського обліку : Бібліотека для студентів

ЗМІСТ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 

Загрузка...

ВСТУП           5

НАВЧАЛЬНИЙ ЕЛЕМЕНТ № 1. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕР-

СЬКОГООБЛІКУ     9

1.1.      Зародження та розвиток бухгалтерського обліку в країнах Стародав-ньогосвітутаСередньовіччі     10

1.2.      Виникнення та розвиток подвійної бухгалтерії в Європі yXV–XVIIIcT            35

1.3.      Становлення бухгалтерського обліку як науки у ХІХ–ХХ ст      47

Висновки       81

Питання для самоконтролю            84

НАВЧАЛЬНИЙ ЕЛЕМЕНТ № 2. СИСТЕМА БУХГАЛТЕРСЬКОГО

ОБЛІКУ         85

2.1.      Загальна характеристика бухгалтерського обліку 86

2.2.      Предмет та об’єкти бухгалтерського обліку          108

2.3.      Метод бухгалтерського обліку         116

Висновки       148

Питання для самоконтролю            149

Наскрізне завдання   151

НАВЧАЛЬНИЙ ЕЛЕМЕНТ № 3. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС          153

3.1.Бухгалтерськийбаланстайогозміст       154

3.2. Господарськіопераціїтаїхвплив на статті балансу     166

Висновки       172

Питання для самоконтролю            172

Наскрізне завдання   173

НАВЧАЛЬНИЙ ЕЛЕМЕНТ № 4. РАХУНКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО

ОБЛІКУ ТА ПОДВІЙНИЙ ЗАПИС            175

4.1.      Бухгалтерські рахунки, їх типи та будова   176

4.2.      Поняття, сутність і значення подвійного запису на рахунках бухгалтерського обліку 180

4.3.      Синтетичні й аналітичні рахунки бухгалтерського обліку           185

4.4.      Процедура відображення бухгалтерської інформації        188

4.5.      Класифікація рахунків бухгалтерського обліку      194

4.6.      План рахунків бухгалтерського обліку        203

Висновки       210

Питання для самоконтролю            212

Наскрізне завдання   213

НАВЧАЛЬНИЙ ЕЛЕМЕНТ № 5. ОСНОВИ ТЕХНІКИ ВЕДЕННЯ ТА

ОРГАШЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ   215

5.1.      Організація бухгалтерського обліку: поняття, завдання, значення         216

5.2.      Формування облікової політики на підприємстві 227

5.3.      Форми бухгалтерського обліку        231

5.4.      Техніка ведення бухгалтерського обліку    252

Висновки       255

Питання для самоконтролю            256

Наскрізне завдання   257

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ        258

ЛІТЕРАТУРА            266

ДОДАТКИ     273

Додаток 1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову

звітність в Україні»   273

Додаток 2. Графік документообігу  281

Додаток 3. Форми бухгалтерської звітності (ф. № 1-5)    282

Додаток 4. Баланс на 31 січня 1399 р. - Франческо ді Марко Датіні і К°...300 Додаток 5. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'я-

зань та господарських операцій підприємств і організацій         303

Додаток 6. План рахунків бухгалтерського обліку акгивів, капіталу, зобов'язань

і господарських операцій суб'єктів малого підприємництва       315

Додаток 7. Головний бухгалтер - Витяг з Довідника кваліфікаційних

характеристик професій працівників         318

Додаток 8. Посадові інсгрукції провідного бухгалтера (з дипломом спеціаліста),

бухгалтера, касира    321

Додаток 9. Фрагменти бухгалтерських книг, які вів московський торговий

купець П. Золотов з 1 лютого по 1 квітня 1870 року       330