Питання для самоконтролю


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 

Загрузка...

1.         Що означає в сучасному бухгалтерському обліку термін «баланс»?

2.         3 якою метою складається баланс на підприємстві?

3.         Як часто складається баланс? Яке вираження має валюта балансу?

4.         Що відображають актив та пасив балансу?

5.         Який вигляд має основне балансове рівняння?

6.         На які типи поділяються господарські операції?

7.         Чи можна складати баланс після кожної господарської операції?

8.         Які зміни можуть відбуватися в балансі при здійсненні підприємст-вом господарських операцій?