Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Анотація : Теоретичні основи бухгалтерського обліку : Бібліотека для студентів

Анотація


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 

Загрузка...

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ ІМ. Г.С. СКОВОРОДИ

В.І. Ганін, Т.В. Синиця

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ

БУХГАЛТЕРСЬКОГО

ОБЛІКУ

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів

вищих навчальних закладів

Київ

«Центр учбової літератури»

2008

ББК 65.052я73

Г 19 УДК 657 (075.8)

Гриф надано

Міністерством освіти і науки України

(Лист № 1.4/18-Г-2100 від 28.11.2007 р.)

Рецензенти:

Іванов Ю.Б. — доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри опо-даткування (Харківський національний економічний університет);

Приходько Н.І. — кандидат економічних наук, завідувач кафедри обліку і аудиту (Харківський торговельно-економічний інститут Київського національно-го торговельно-економічного університету).

Ганін В.І., Синиця Т.В.

Г 19 Теоретичні основи бухгалтерського обліку: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 336 с.

ISBN 978-966-364-701-2

У підручнику на основі чинного законодавства України та бухгалтерської практики висвітлено поняття еволюції бухгалтерського обліку, предмет, об’єкти та методи бухгалтерського обліку, вплив господарських операцій на статті балансу, рахунки бухгалтерського обліку та подвійний запис, організація і техніка ведення обліку. Підручник видається разом з питаннями до самоконтролю знань, наскрізною задачею, тестовими завданнями до модульного контролю вивченого матеріалу.

Для студентів вищих навчальних закладів, професорсько-викладацького складу, аудиторів, молодих бухгалтерів, аспірантів, керівників підприємств та широкого кола фахівців.

ББК 65.052я73

ISBN 978-966-364-701-2     © Ганін В.І., Синиця Т.В., 2008

© Центр учбової літератури, 2008