Висновки


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 

Загрузка...

Бухгалтерський баланс є джерелом інформації про те, які види ресурсів має підприємство і за рахунок яких джерел вони сформовані; це звіт про фі-нансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зо-бов’язання і власний капітал.

У звітних балансах показники активу і пасиву наводяться на початок і кінець звітного періоду. Це дає можливість виявити зміни, що відбулися за звітний період у складі господарських засобів та джерелах їх утворення.

Стан активів, зобов’язань і власного капіталу, відображений у балансі на початок звітного періоду, у процесі господарської діяльності зазнає по-стійних змін, тобто вартісне вираження окремих статей балансу постійно змінюється. Однак ці зміни знаходять таке відображення в балансі, при якому рівність між загальною сумою активів і загальною сумою пасивів у вартісно-му вираженні ніколи не порушується.