Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Наскрізне завдання : Теоретичні основи бухгалтерського обліку : Бібліотека для студентів

Наскрізне завдання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 

Загрузка...

За даними таблщі А студентам необхідно згрупу-вати об'єкти бухгалтерського обліку підприємства ТОВ «Мікрон», виділивши в окремі групи господарські засоби і джерела їх формування ma визначити загальні підсумки. Результати оформити у таблиці Б.

ТаблщяА Об'єкти бухгалтерського обліку

 

Найменування майна           Сума, тис. грн

Комплектуючі вироби         130,5

Готова продукція на складі  5481

Виробниче обладнання       15150

Тара    300

Незавершене виробництво 225

Заборгованість фінансовим органам по платежах у бюджет      18075

Статутний капітал    7500

Нематеріальні активи           2010

Кошти на поточному рахунку         7800

Вантажні автомашини         2100

Товари на складі       9765

Заборгованість по фінансовій оренді         11099,85

Матеріали потреб виробництва     1800

Заборгованість по відрахуваннях у Пенсійний фонд       2385

Основні засоби загальновиробничого призначення       4434

Господарський і торговий інвентар           1177,5

Іноземна валюта у банку     1155

Заборгованість іншим кредиторам 11280

Запасні частини для автомашин     64,5

Будинки виробничі  78000

Витрати майбутніх періодів 981

Заборгованість підзвітних осіб        61,5

Заборгованість покупців      2700

Патенти         742,5

Бібліотечні фонди     22,35

Покупні напівфабрикати      4185

Кошти вкасі   60

Розрахунки з різними дебіторами   2850

Будівля складу готових виробів      39000

Малоцінні та швидкозношувані предмети 225

Заборгованість підприємства працівникам по оплаті праці       19500

Короткострокові кредити банку     12000

Заборгованість підприємства постачальникам за матеріали      2760

Заборгованість Фонду по державному соціальному страхуванню на випадок тимчасової втрати працездатності          7200

Цільове фінансування і цільові надходження        4050

Доходи майбутніх періодів  1230

Заборгованість Фонду по державному соціальному страхуванню на випадок безробіття     330

Додатковий капітал  85500

Дебіторська заборгованість по відшкодуванню матеріального збитку   142,5

Персональні комп’ютери     3150

Резервний капітал    1065

Паливо           262,5

ТаблщяБ

Класифікація об'єктів обліку

 

Господарські засоби Сума, тис. грн           Джерела формування           Сума, тис. грн

                                  

                                  

                                  

Всього                        Всього