Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Питання для самоконтролю : Теоретичні основи бухгалтерського обліку : Бібліотека для студентів

Питання для самоконтролю


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 

магниевый скраб beletage

1.         У чому полягає сутність господарського обліку?

2.         Назвіть види господарського обліку і охарактеризуйте їх.

3.         Що слід розуміти під бухгалтерським обліком?

4.         Які суб'єкти господарської діяльності повинні вести бухгалтерський облік?

5.         Хто є користувачами облікової інформації?

6.         У чому полягає мета бухгалтерського обліку?

7.         Які завдання бухгалтерського обліку?8.     Назвіть основні принципи, на яких ґрунтується бухгалтерський об-ліку і фінансова звітність в Україні?

9.         Які основні функції бухгалтерського обліку і як вони забезпечуються?

10.       Назвіть головні причини реформування бухгалтерського обліку в Україні?

11.3 якою метою та які органи здійснюють регулювання бухгалтерсь-кого обліку?

12.       Хто і з якою метою розробляє та затверджує Національні положен-ня (стандарти) бухгалтерського обліку?

13.       Що є предметом бухгалтерського обліку?

14.       Назвіть об’єкти обліку.

15.       Наведіть приклади господарських засобів підприємства.

16.       У чому полягає різниця між оборотними та необоротними активами підприємства?

17.       За рахунок яких джерел формуються господарські засоби підприєм-ства?

18.       Охарактеризуйте найважливіші господарські процеси підприємства.

19.       У чому полягає сутність методу бухгалтерського обліку.

20.       Назвіть елементи методу та охарактеризуйте їх.

21.       Що таке документообіг? 3 якою метою та у якій формі здійснюється його організація?

22.       Які вимоги встановлені до складання та зберігання первинних до-кументів, облікових регістрів і звітності?

23.       Поняття інвентаризації та в яких випадках вона проводиться.

24.       Як визначити поняття «оцінка» та «калькуляція»?

25.       В чому полягає сутність подвійного запису.

26.       Сутність фінансовоїзвітності. 3 якою метою іїскладають?