Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.1. Структура бізнес-плану : Бізнес-планування : Бібліотека для студентів

2.1. Структура бізнес-плану


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

Загрузка...

Кожен підприємець, починаючи свою діяльність, повинен ясно представити перспективну потребу в матеріальних, фінан-сових, трудових та інтелектуальних ресурсах, джерела їх отри-мання, а також вміти чітко визначати ефективність використан-ня ресурсів в процесі роботи підприємства. Всі ці завдання до-помагає вирішити бізнес-план, який є основою підприємниць-кої діяльності і являє собою всебічне дослідження різних сторін роботи будь-якого підприємства.

Зміст та структура бізнес-плану не має жорсткої регламен-тованої форми, але, як правило, у ньому передбачаються розді-ли, в яких розкривається концепція і мета бізнесу, характери-зується специфіка продукту підприємства та задоволення ним потреб ринку; оцінюється місткість ринку та встановлюється стра-тегія поведінки підприємства на певних ринкових сегментах, визначається організаційна і виробнича структура, формується фінансовий проект справи, включаючи стратегію фінансування та пропозиції в інвестиціях, описуються перспективи зростання підприємства.

Зміст і структура бізнес-плану залежить від:

1)         аудиторії, для якої призначено бізнес-план, від цілей його розробки;

2)         розмірів бізнесу і фінансових ресурсів;

3)         специфіки сфери майбутнього бізнесу (виробництво, по-слуги, торгівля тощо);

4)         продукту бізнесу та його життєвого циклу, можливостей розширення бізнесу в майбутньому;

5)         рівня конкуренції в галузі.

У структурі бізнес-плану, як правило, виділяють такі скла-дові:

1.         Титульний аркуш.

2.         Зміст бізнес-плану.

3.         Резюме.

4.         Галузь, фірма та її продукція (послуги).

 

4.1.      Поточна ситуація і тенденції розвитку галузі.

4.2.      Опис продукту (послуги) фірми.

4.3.      Патенти, товарні знаки, інші права власності.

4.4.      Стратегія зростання фірми.

5.         Дослідження ринку.

5.1.      Загальна характеристика ринку продукту.

5.2.      Цільовий ринок бізнесу.

5.3.      Місцезнаходження фірми.

5.4.      Оцінка впливу зовнішніх факторів.

6.         Маркетинг-план.

6.1.      Стратегія маркетингу.

6.2.      Передбачувані обсяги продажу.

7.         Виробничий план.

7.1.      Основні виробничі операції.

7.2.      Машини й устаткування.

7.3.      Сировина, матеріали та комплектувальні вироби.

7.4.      Виробничі й невиробничі приміщення.

8.         Організаційний план.

8.1.      Форма організації бізнесу.

8.2.      Потреба в персоналі.

8.3.      Власники бізнесу й команда менеджерів.

8.4.      Організаційна схема управління.

8.5.      Кадрова політика та стратегія.

9.         Оцінка ризиків.

9.1.      Типи можливих ризиків.

9.2.      Способи реагування на загрози для бізнесу.

10.       Фінансовий план.

10.1.