Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
10.2. Цілі, завдання і організація проведення презентацп бізнес-плану : Бізнес-планування : Бібліотека для студентів

10.2. Цілі, завдання і організація проведення презентацп бізнес-плану


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

Загрузка...

Презентація бізнес-плану — це публічна його рекомендація зацікавленим особам.

У процесі презентації бізнес-шіан повинен викликати відчут-тя оптимізму і ентузіазму. Тривалість презентації зазвичай скла-дає приблизно 20 хв. Після цього підприємець має бути готовий відповісти на питання, оскільки найголовніше завдання презен-тації бізнес-плану полягає в налагодженні діалогу з потенційни-ми клієнтами.

Презентація бізнес-плану здійснюється з метою:

1)         ознайомлення зацікавлених юридичних і фізичних осіб з новим бізнесом;

2)         демонстрації в найдоступнішій формі суті підприємниць-кої ідеї, ділових якостей підприємця і його команди;

3)         налагодження активних підприємницьких стосунків з

потенційними кредиторами і інвесторами.

Основними завданнями презентації є:

1)         переконати потенційних інвесторів і кредиторів у реалі-стичності проекту і доцільності його реалізації;

2)         якнайповніше врахувати в процесі презентації інтереси потенційних інвесторів або кредиторів;

3)         обґрунтувати обсяги необхідних фінансових ресурсів і напряму їх використання;

4)         обговорити можливі типи і джерела виникнення ризиків, розкрити способи їх зменшення або нейтралізації;

5)         висвітлити найпривабливіші сторони підприємницького проекту, ділові якості підприємця і його команди.

У процесі презентації бізнес-плану необхідно досягти ро-зумного компромісу між інтересами як кредитора (здатність по-вернути кредит і виплачувати відсотки), так і інвестора (прибут-ковість, рівень ризику, посилення позицій на ринку). Тому ба-жано прокоментувати такі питання, як:

—        очікування від продажу в динаміці;

—        необхідний обсяг інвестування і напряму його викорис-тання;

—        величина прибутковості вкладеного капіталу;

—        можливість повернути позику в обумовлений термін;

—        можливі типи ризиків.

Для більшої наочності і переконливості бажано, щоб пре-зентацію проводив керівник особисто, широко використовуючи

схеми, рисунки, таблиці. Важливим є також попереднє ознайом-лення учасників з ключовими положеннями і показниками бізнес-плану. Якщо в процесі презентації майбутні партнери можуть оглянути зразки або інші наочні матеріали, то це підсилить вра-ження від усної розповіді.

Таким чином, процес презентації охоплює такі ключові мо-менти, як:

а)         характеристика підприємства, унікальність запропонова-

ної ним продукції або послуг;

б)         дослідження ринку, визначення основних клієнтів і кон-

курентів;

в)         маркетингова стратегія;

г)         необхідні обсяги початкових інвестицій;

д)         команда, яка реалізовуватиме бізнес-план;

е)         умови повернення кредиторам і інвесторам вкладених

коштів.