Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
9.2. Причини виникнення та фактори впливу на динаміку ризиків : Бізнес-планування : Бібліотека для студентів

9.2. Причини виникнення та фактори впливу на динаміку ризиків


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

Загрузка...

3 точки зору причин виникнення, ризики обумовлені:

—        встановленням помилкової цілі, невизначеністю ситуації;

—        можливістю відхилень в процесі реалізації рішень від цілей, які передбачені проектом, внаслідок внутрішнього та зовнішнього

впливу;

—        ймовірністю досягнення помилкового результату;

—        можливістю виникнення несприятливих наслідків у ході реалізації бізнес-проекту;

—        очікуванням небезпеки, невдачі;

—        обмеженістю ресурсів;

—        зіткненням інтересів учасників складання бізнес-плану та виконавців;

—        недостатньою кваліфікацією персоналу, схильністю до

суб’єктивізму;

—        протидією партнерів;

—        обов’язковістю вибору при прийнятті рішень;

—        форс-мажорними обставинами (природними, політични-ми, економічними, технологічними, ринковимита ін.);

—        договірною дисципліною (затримкою постачань, розри-вом контрактів);

—        дисципліною зобов’язань (несвоєчасною сплатою про-центів, податків та інших платежів);

—        низькою якістю продукції, робіт, послуг тощо.

Втрати, пов’язані з ризиком, можуть бути: матеріальними

(додаткові витрати сировини, матеріалів, палива, обладнання та іншого майна), фінансовими (штрафи, пені, неустойки, непо-вернення дебіторської заборгованості, зменшення реалізації внас-лідок зменшення цін та ін.), трудовими (непередбачені простої, виплати за простої та ін.), втратами часу та ін.

Залежно від причин виникнення ризики класифікують на такі групи: зовнішні ризики, внутрішні та інші ризики.

Зовнішні ризики поділяються, в свою чергу, на:

1.         Непередбачувані зовнішні ризики:

—        заходи державного впливу у сфері оподаткування, ціно-утворення, землекористування, фінансово-кредитній сфері, охорони навколишнього середовища, вплив органів експерти-зи та ін.;

—        природні катастрофи (землетруси, повені та інші природні катаклізми);

—        кримінальні та економічні злочини (тероризм, саботаж, рекет та ін.);

—        зовнішні ефекти: політичні (заборона на діяльність та ін.), економічні (зрив постачання, банкрутство партнерів, клієнтів), екологічні (аварії), соціальні (страйки) та ін.

2.         Передбачувані зовнішні ризики:

—        ринковий ризик (зміна цін, валютних курсів, вимог спо-

живачів, кон’юнктури, конкуренція, інфляція та ін.);

—        операційний ризик (відмова від цілей проекту, порушен-

ня правил ексшіуатації та техніки безпеки, неможливість підтрим-

ки робочого стану обладнання, споруд та ін.).

Внутрішні ризики поділяються на:

1.         Внутрішні організаційні ризики, а саме:

—        зриви робіт через нестачу робочої сили, матеріалів, за-тримки постачань, помилки у план