Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_ec3ae777c05e5ba59e161ba4a49a98dd, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
8.4. Визначення точки беззбитковості : Бізнес-планування : Бібліотека для студентів

8.4. Визначення точки беззбитковості


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

магниевый скраб beletage

Важливе значення в плануванні прибутку має визначення точки беззбитковості («порогу рентабельності»), тобто такої ви-ручки від реалізації, при якій підприємство не має збитків, але ще не має і прибутків. При цьому витрати підприємства дорів-нюють його доходам.

Точку беззбитковості в натуральному виражені визначають таким чином:

де ТБ — точка беззбитковості, тобто такий обсяг продажу, почи-наючи з якого ціна продажу товару перевищує витрати на його виробництво та реалізацію;

FC — величина постійних (фіксованих) витрат, грн;

VC — величина змінних витрат на одиницю продукції, грн;

Ц — оптова ціна продажу, грн. За цією формулою розраховується точка беззбитковості при випуску одного найменування продукції. Якщо підприємство випускає декілька видів продукції, виникає проблема розподілу постійних витрат. В економічній літературі розглядаються різні варіанти їх розподілу. Це розподіл постійних витрат між вироба-ми пропорційно виручці від реалізації, змінним витратам, кількості годин роботи устаткування, заробітній платі виробни-чих робітників тощо.

Таким чином, для визначення планової величини обсягу виробництва та продажу, що відповідає беззбитковому стану підприємства, необхідно знати три величини:

1)         оптову ціну продажу товару;

2)         обсяг постійних (фіксованих) витрат, тобто таких витрат, величина яких у короткостроковому періоді часу не пов’язана з

обсягом виробництва і реалізації та їх змінами (витрати на устат-кування, його утримання й експлуатацію, амортизаційні від-рахування, адміністративні витрати, витрати на оренду, рекламу, соціальне страхування, наукові дослідження, розробки тощо);

3) обсяг змінних витрат, тобто таких витрат, які змінюють свою величину у зв’язку із зміною обсягу виробництва та реалі-зації продукції (витрати на сировину та матеріали, заробітну шіату основного виробничого персоналу, електроенергію, транспорту-вання тощо).

Графічно точка беззбитковості визначається у точці перети-ну ліній валового доходу і валових витрат (рис. 8.2).

 

Валовий дояод

 

Валові витрати

Змінні витрати

Постійні витрати

15

10 5

25 I'M 20

 

10     20    30    40    50     60     70   80         ТИС. шт.

Рис. 8.2. Графічна модель точки беззбитковості

Щоб визначити обсяг виробництва (ОВк) для отримання за-даного розміру прибутку, перетворимо вираз у таку формулу:

 

овкр

FC + nKP

Ц-VC

де П   — прибуток від реалізації продукції в точці критичного обсягу, вш дорівнює нулю.

Тоді будь-який інший обсяг виробництва можна розрахува-ти за такою формулою:

 

ОВІ

FC + rfpn

ц-vc

де ОВ. — обсяг виробництва продукції, реалізація якого забезпе-чує отримання запланованого прибутку (77 и).

 

Тоді розмір прибутку від реалізації будь-якого обсягу про-дукції можна розрахувати за формулою:

nipn=OB-m-VC)-FC.

Дуже важливим показником є різниця між беззбитковим (критичним) та шіановим (чи фактичним) обсягом продажів, який може бути досягнутим згідно прогнозу продажів. Ця різниця отри-мала назву «запасу фінансової безпеки» (фінансової стійкості), вона показує, наскільки більше продукції підприємство може продати понад обсягу, що забезпечує їй беззбитковість. Чим цей запас менший, тим ризикованіше виробництво цієї продукції.

Отже, запас фінансової безпеки (3ФБ) — це обсяг продукції, який підприємство, відповідно прогнозам ринку, може продати більше обсягу, що забезпечує її беззбитковість. Найчастіше за-пас фінансової безпеки (стійкості) розраховується у вигляді відносного показника, який можна обчислити за формулою:

ОВш - ОВщ,

Важливо при плануванні беззбитковості враховувати ще й такі взаємозв’язки:

1.         При зміні змінних витрат зміщується сума покриття (різни-ця між чистим доходом і змінними витратами) та точка беззбит-ковості.

2.         При зміні постійних витрат зміщується точка беззбитко-вості, але не сума покриття.

 

3.         Зміна цін також впливає на величину суми покриття і величини в точці беззбитковості, але більшою мірою, ніж зміна змінних витрат;

4.         Ціни продажів та змінні витрати впливають тільки на ве-личину суми покриття.

5.         Якщо змінні та постійні витрати змінюються одночасно, то це призводить до великого зміщення точки беззбитковості.Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_ec3ae777c05e5ba59e161ba4a49a98dd, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0