Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
8.3. План доходів і видатків : Бізнес-планування : Бібліотека для студентів

8.3. План доходів і видатків


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

Загрузка...

Це перший фінансовий документ фінансового плану. Скла-данню плану доходів і ввдатків передує визначення загальної суми продажу продукції підприємства. Інформацією для цього є про-гноз обсягів продажу продукції (табл. 8.3), який складається за даними маркетинг-плану.

Таблиця 8.3 Прогноз обсягів продажу

 

            1-й рік            2-й рік

Показник        1          2          3          4          5          6          7          8          9          10        11        12                    I

KB      II

KB      III

KB      IV

KB     

 

Продук-ціяА                                                                                                                                                                                                         

І.КІль-кість продук-ції в на-тураль-ному ви-раженні, од.                                                                                                                                                                                                                 

2. Прог-

нозна

продаж-

на ціна

за

одини-

цю, грн                                                                                                                                                                                                                 

3. Обсяг прода-жу, тис. грн                                                                                                                                                                                                        

Ha базі цих показників будуються всі інші фінансові роз-рахунки в бізнес-плані.

Важливою складовою реалізації бізнес-плану є планування витрат. Планувати витрати потрібно так, щоб їх могли задоволь-нити потреби у фінансових ресурсах протягом усього періоду.

Спочатку розраховуються прямі і непрямі операційні витрати підприємства на виробництво та реалізацію продукції (послуг). Для планування витрат можна використовувати таку форму (табл. 8.4).

Таблиця 8.4

Поточні витрати

 

Вид витрат    1-й рік 2-й рік 3-й рік

1. Прямі матеріальні витрати, в т. ч.

^-    сировина й матеріали

У    роботи й послуги виробничого характєру

У    паливо та єнєргія на тєхнологічні цілі

У    втрати від нєстач у мєжах норм природного збитку                       

2. Прямі трудові витрати, в т. ч.

>          заробітна плата

>          додаткові виплати в рахунок оплати праці

>          збір до Пєнсійного фонду

>          внєски до Фонду соціального страхування на випадок тимчасової втрати