Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
7.5. Календарний плаи : Бізнес-планування : Бібліотека для студентів

7.5. Календарний плаи


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

Загрузка...

Календарний план (діловий розклад) складається для ново-створюваних підприємств, а також при здійсненні масштабних підприємницьких проектів і заходів на діючому підприємстві. В ньому вказуються терміни і взаємозв'язок головних подій, які спри-яють впровадженню проекту і які реалізовують його цілі (табл. 7.8).

Ключовими подіями бізнес-проекту можуть бути: замовлен-ня сировини і матеріалів, завершення дизайну, організація пер-шої виставки товарів, замовлення комплектуючих, початок ви-робництва, отримання першого замовлення, перший продаж, оплата перших рахунків. Складання розкладу дозволяє контро-лювати ключові події всієї справи, передбачати і коректувати виникаючі збої, щоб зменшити можливий ризик. Обговорюючи головні напрями робіт, необхідно відзначити причину можливих неточностей в календарному плані, особливо якщо вони можуть передбачати коригування матеріальних і грошових потреб.

Таблиця 7.8 Приклад календарного плану розвитку виробництва

 

Етап    Місяць

 

            1          2          3          4          5          6          7          8          9          10        11        12

Реконструкція виробництва                                                                                                                                            

Тендер на устаткування      

           

                                                                                                                     

Закупівля устаткування                                                                                                                            

Монтаж устаткування                                                                                                                                          

Наймання персоналу                                                                                                                                            

Вихід на 25% планованого обсягу виробництва                                                                                                                        ~         

Вихід на 50% планованого обсягу виробництва                                    

           

           

           

           

           

           

           

            1

Дозакупівля устаткування                                                                                                            

Розрахунок з інвестором                                                                                                                           ■

За рахунок використання календарного плану можна побу-дувати у майбутньому графік розподілу фінансових ресурсів.

Питання для еамоконтролю

1. Для чого розробляється організаційний план та яка по-слідовність етапів його опрацювання?

172

 

2.         Які джерела коштів доцільно обирати при створенні но-вого підприємства? Чому?

3.         Охарактеризуйте основні організаційно-правові форми ведення бізнесу.

4.         Які основні фактори впливають на вибір організаційно-правової форми бізнесу?

5.         Наведіть основні принципи визначення потреб підприєм-ства у персоналі.

6.         Які основні методи розрахунків чисельності персоналу застосовують при розробці організаційного плану?

7.         Яка інформація про власників та ключових менеджерів повинна найти відображення в організаційному плані?

8.         Які існують організаційні структури управління?

9.         Дати характеристику питань, які розглядаються в підрозділі організаційного плану «Кадрова політика та стратегія».

 

10.       Які складові планового фонду оплати праці?

11.       Що таке календарне планування ідля чого воно викори-стовується?