Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
7.1. Цілі і етруктура організаційного : Бізнес-планування : Бібліотека для студентів

7.1. Цілі і етруктура організаційного


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

Загрузка...

плану

Після відповіді на питання, як буде вироблятися продукція (послуги), важливо вирішити проблему набору персоналу і пла-нування його роботи. Через це наступний розділ бізнес-плану має назву «Організаційний план». Команда управління є ключем до впровадження ідей в успішний бізнес. Інвестори віддають перевагу сформованій команді керівників, які суміщають технічні, управлінські, комерційні і ділові навички.

Основна мета цього розділу — надати інформацію про фор-му власності; забезпеченість підприємства персоналом, визна-чити організаційну структуру виробництва і штатний розклад, які повинні сприяти досягненню певної мети бізнесу при мінімальних витратах.

Насамперед, в цьому розділі розглядаються питання керів-ництва і управління підприємством. Обґрунтовується організа-ційна управлінська група і описується роль кожного її члена. На-водяться короткі біографічні дані про всіх членів, директорів (вік, освіта), аналізуються знання і кваліфікація всієї команди в ціло-му. У бездоганному випадку таланти і уміння кожного її члена доповнюватимуть один одного і охоплюватимуть всі функціо-нальні сфери бізнесу (маркетинг, фінанси, виробничий процес). Також в цьому розділі мають бути наведені дані про керівників основних підрозділів, їх можливість і досвід, а також, про їх обов'язки; описується механізм підтримки і мотивації провідних керівників, тобто як їх зацікавити в досягненні поставлених у бізнес-плані цілей, як оплачуватиметься праця кожного керів-ника.

He менш важливою є розробка системи підбору кадрів. Підприємством обумовлюються принципи відбору співробітників, принципи найму, створення системи планування професійної підготовки, підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів, вибір методу і періодичність оцінки якості праці співробітників, сис-тема просування працівників по службі.

Ознайомившись з організаційним планом, потенційний інве-стор має отримати уяву про того, хто здійснюватиме керівництво підприємством, яким чином складатимуться стосунки між пер-соналом на практиці, якою буде система розстановки кадрів і кадрова політика підприємства.

Організаційний план узагальнює таку інформацію:

—        організаційна форма бізнесу;

—        власники підприємства, менеджери, консультанти;

—        потреба в персоналі;

—        організаційна схема управління;

—        кадрова політика і стратегія;

—        календарне планування організації бізнесу.

Важлива роль на підприємстві повинна належати кадровій політиці. Механізм реалізації кадрової політики — це система планів, норм і нормативів, а також організаційних, адміністративних, соці-альних, економічних і інших заходів для вирішення кадрових про-блем, задоволення потреб підприємства (організації) в персоналі.

На рівні підприємства (організації) ця система перерахова-них заходів повинна створити сприятливі умови для нормально-го функціонування, розвитку і ефективного використання пер-соналу. Кожне підприємство розробляє свої власні принципи кадрової політики. До загальних принципів, характерних для більшості підприємств, можна віднести: справедливість, по-слідовність, дотримання трудового законодавства, рівність і відсутність дискримінації.