Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_95bf71ef9b583bd57ce79a9a7fe004d4, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
6.2. Потреба в довгострокових активах : Бізнес-планування : Бібліотека для студентів

6.2. Потреба в довгострокових активах


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

Загрузка...

У цьому пункті дається коротка характеристика наявних ос-новних виробничих фондів і нематеріальних активів: склад, струк-тура, вартість окремих видів майна, технічні характеристики, ступінь зносу, необхідність ремонту або реконструкції (табл. 6.3).

Розкриваються питання, пов’язані з розширенням, модер-нізацією чи реконструкцією наявного виробництва або організа-цією нового:

— наявність документації;

—        наявність підрядної організації, здатної забезпечити пе-редбачувані терміни проведення будівельно-монтажних робіт;

—        витрати.

Таблиця 6.3 Склад, структура і знос основних виробничих фондів

 

Група

основних

виробничих

фондів Вартість на початок проекту, тис. грн       Питома

вага, %           Знос на початок проекту, тис. грн. Залишко-

ва вартість,

тис. грн          Коефіці-єнт зносу

                                                          

На основі цього встановлюється потреба в додатковому ус-таткуванні (табл. 6.4) і загальна потреба в основних фондах і нематеріальних активах (табл. 6.5). Розрахунок потреби в основ-них фондах здійснюється за категоріями основних фондів, вихо-дячи з нормативів продуктивності.

Таблиця 6.4 Потреба в додатковому устаткуванні

 

Наймену-

вання

устатку-

вання,

технічних

засобів            Тип або

модель            Завод-виробник        Кількість, шт. Термін

постачан

ня        Вартість

устаткування

технічних

засобів, тис.

грн

                                                          

Таблиця 6.5 Потреба в основних фондах і нематеріальних активах

 

            200_р. 200_р.                        200_р.

Довгострокові активи          Діючі, тис. грн           Загальна потреба, тис. грн  Приріст,

%         Загальна потреба, тис. грн  Приріст,

%

І.Нематеріальні активи                                                       

2. Основні фонди                                                    

2.1.3емельні ділянки                                               

Продовження табл. 6.5

 

            200_р. |           200_р. 200_р.

Довгострокові активи          Діючі, тис. грн           Загальна потреба, тис. грн  Приріст,

%         Загальна потреба, тис. грн  Приріст,

%

2.2. Будівлі, споруди виробничого призначення