Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.5. Політика комунікацій : Бізнес-планування : Бібліотека для студентів

5.5. Політика комунікацій


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

Загрузка...

Комунікаційна політика — це комплекс заходів щодо забез-печення інформованості споживачів та посередників, інших кон-тактних аудиторій про підприємство або його товари з метою

просування товарів. До комунікаційної політики входить рекла-ма, засоби стимулювання збуту, персональний продаж, робота із засобами масової інформації, організація участі в ярмарках та виставках, фірмовий стиль, упаковка тощо.

До цілей комунікативної політики можуть бути віднесені: завоювання на ринку певної ніші для конкретного товару (мар-ки) і забезпечення довгострокового розширення цієї ніші або забезпечення короткострокового прибутку від неї.

Вибір кінцевої мети залежить від того, на якій фазі життє-вого циклу знаходиться товар.

Завданнями комунікативної політики є:

—        стимулювання попиту;

—        створення сприятливих умов для цінової еластичності ринкового механізму попиту і пропозиції;

—        інформування про властивості і види товару, якість по-слуг;

—        формування і розповсюдження іміджу і престижу підприєм-ства;

—        сповіщення про розпродаж, ярмарки, виставки;

—        нагадування персональним клієнтам або групам покупців про цінову і товарну політику підприємства;

—        розповсюдження порівняльної інформації про результати діяльності підприємства;

—        переклад кількісних і якісних характеристик товарів і по-слуг мовою потреб покупців.

До головних завдань комунікативної політики слід віднести стимулювання попиту і формування іміджу підприємства. Імідж (образ) підприємства — це відображення в свідомості потенцій-них споживачів комерційно важливих реальних і привнесених як фірмою, так і самими споживачами характеристик підприєм-ства.

Перерахуємо основні правила побудови позитивного іміджу підприємства:

—        імідж підприємства повинен ґрунтуватися на реальних перевагах підприємства;

—        імідж повинен мати точну адресу, тобто залучати певні групи споживачів;

—        імідж має бути оригінальним, тобто відрізнятися від об-разів інших фірм і легко розпізнаватися;

—        імідж має бути простим і зрозумілим, не переобтяженим інформацією, щоб легко запам'ятовуватися і звести до мінімуму можливі його спотворення;

—        імідж має бути пластичним. Він повинен, залишаючися

незмінним у сприйнятті споживачів, легко упізнаватися, опера-

тивно змінюватися у відповідь на зміну економічної, соціальної,

психологічної ситуації, моди, а також під впливом сприйняття

його споживачами.

Фірмовий стиль — це ряд прийомів, які забезпечують, з од-ного боку, певну єдність всіх виробів підприємства, а з іншого — протиставляють підприємство і його вироби конкурентам і їх товарам. У фірмовий стиль включають:

—        логотип (спеціально розроблене оригінальне зображення повного або скороченого найменування підприємства);

—        фірмовий блок (об’єдн