Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
5.4. Процес ціноутворення і встановлення цін : Бізнес-планування : Бібліотека для студентів

5.4. Процес ціноутворення і встановлення цін


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

Загрузка...

Процес ціноутворення може розглядатися як система, яка має «вхід», «процес» і «вихід». Вхідні параметри ціни заклада-ються ще на стадії надходження сировини, матеріалів і комплек-туючих виробів. Структура і динаміка цін сировини і матеріалів багато в чому визначають майбутню ціну продукції і можливості з встановлення нижньої її межі при гострій ціновій конкуренції. Наприклад, невелике підприємство, яке має велику паливно-енер-гетичну складову, ризикує стати маріонеткою в руках монополі-

ста, який встановлює ціну на цей найважливіший вид ресурсу, оскільки не може впливати на ринок ресурсів.

Великі підприємства мають у своєму розпорядженні більші можливості для збільшення виробництва продукції і зниження витрат, ніж дрібні та середні. Тому на кожному підприємстві процес формування витрат навіть однорідної продукції, дає свій «відбиток» на собівартість (рис. 5.3.).

 

«Вхід»

 

«Процес»

 

«Вихід»

 

 

Постачальники, які формують                    Спосіб і організація               Роздрібната

ціну сировини і матеріалів              виробництва,

технологія,

техніка                        оптова торгівля

>          '                       > <                  >'

Ціни на                      Собівартість виробництва              Ціна

продажу

сироі мате      іину 1 зіали               

                       

 

Рис. 5.3. Процес ціноутворення на продукцію підприємства

Все це в цілому впливає на формування ціни продажу про-дукції, а отже, і на прогноз обсягів збуту. Кількість передбачува-ного для продажу товару за різними цінами може бути різною і важко піддається прогнозуванню, тому тенденцію попиту ви-значають за допомогою аналізу існуючих факторів, які вплива-ють на величину попиту, а потім переносять на майбутнє, здійсню-ючи коригування лише на зміну зовнішніх умов. Інформація про ціни і товари конкурентів є відправною точкою для власного ціноутворення. Якщо товар аналогічний продукції основного кон-курента, підприємство вимушене буде встановити ціну, набли-жену до ціни конкурента. Інакше компанія може втратити ринок збуту. Якщо товар нижче за якістю, необхідно встановити за нього таку саму ціну, як у конкурента. Встановити ціну вище, ніж у конкурента, можна тоді, коли товар краще за якістю.

Знаючи попит, власні витрати і ціни конкурентів, підприєм-ство готове до вибору ціни товару. Ця ціна знаходитиметься в діапазоні між дуже низькою, яка не забезпечує прибуток, і дуже

високою, яка перешкоджає формуванню попиту. Мінімально мож-лива ціна визначається собівартістю продукцїї, максимальна — на-явністю унікальних можливостей або властивостей товару.

Визначення середньозваженої ринкової ціни, необхідної