Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
4.3. Структура риику : Бізнес-планування : Бібліотека для студентів

4.3. Структура риику


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

Загрузка...

Перше питання, на яке має бути дана відповідь при дослід-женні ринку, — хто є споживачем продукції підприємства і хто може стати ним у майбутньому. Для цього необхідне визначення ринкової структури.

Методом диференціації ринку на основі вивчення і обліку індивідуальних потреб кожної групи покупців є сегментація.

Сегментація ринку — це процес розподілу, розчленовуван-ня ринку на гомогенні (однорідні) групи покупців, для кожної з яких можливо визначити певні товари і комплекс маркетингу. За допомогою сегментації досягаються такі цілі бізнес-плану-вання:

—        якнайкраще задоволення потреб людей, підготовка това-ру згідно з бажаннями і перевагами покупця;

—        пщвищення конкурентоспроможності як товару, так і його виробника, посилення конкурентних переваг;

—        ухилення від конкурентної боротьби пшяхом переходу в неосвоєний сегмент ринку;

—        прив'язка науково-технічної політики фірми до запитів чітко виявлених сукупностей споживачів;

—        орієнтація роботи фірми на конкретного споживача.

У даний час для розподілу сукупності споживачів викорис-товуються такі ознаки сегментації:

—        на основі соціально-демографічних параметрів: націо-

нальність, релігія, вік, стать, сімейний стан, освіта, культурні

традиції, характер трудової діяльності і т. д.;

—        економічні параметри: душовий доход і його структура, варгість

майна, розмір заощаджень, рівень забезпечення житлом і т. п.;

— географічні ознаки: економічне і політичне районування, чисельність населення, його щільність, природно-кліматична зона і т. п.

Підсумки сегментації використовуються для вибору прий-нятного для продукції підприємства сегмента (або декількох сег-ментів), визначення можливих об'єктів попиту і позиціонування товару (рис. 4.2).

Ознака 1

 

х–тика 1 I

х–тика 2 I х–тика 3 I х–тика 4І >  Ознаки 3

Ознака 2

 

 

 

                       

 

I х–тика 8І

 

Рис. 4.2. Модель сегментування ринку

Наступним етапом процесу сегментації цільового ринку є визначення підприємством шкали вимірювання для кожної вка-заної вище характеристики.

Оцінка кон'юнктуриринку

Кон'юнктура ринку — це стан ринку, який характеризується співвідношенням між попитом і пропозицією товарів (послуг).

Попит є платоспроможною потребою. Він вивчається на різних рівнях. Можна визначити попит:

—        на конкретні види товарів;

—        на товари даної фірми;

—        на товари даної галузі;

—        всього внутрішнього ринку;

—        у регіональному розрізі.

Ринковий попит має функціональну природу. На нього чи-нять вшіив багато факторів. Се