Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
4.2. Прогноз обеягів продажів : Бізнес-планування : Бібліотека для студентів

4.2. Прогноз обеягів продажів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

Загрузка...

Одним із основних показників, пов’язаних із прогнозом роз-витку ринку, є прогноз обсягів продажів. Ґрунтуючись на оцінці переваг вироблюваних підприємством товарів (послуг), визнача-ють можливий обсяг продажів в натуральному і грошовому вира-женні. Правильний прогноз продажів служить основою для:

—        організації виробничого процесу;

—        ефективного розподілу коштів;

—        належного контролю над запасами.

Період прогнозу продажів має бути пов’язаний із загальним плановим періодом. Прогнози продажів є хорошим інструментом менеджменту, який допомагає визначити вплив таких явищ, як ціна, обсяг виробництва, інфляція, на потоки готівки підприєм-ства. Прогнозний обсяг продажів може бути представлено у виг-ляді табл. 4.3.

 

Прогноз продажів (вид продукції)

 

Таблиця 4.3

 

 

 

 

 

Показник

Ринок A

Продано продукції, одиниць

Ціна, грн

Всього продажів, тис. грн

Ринок Б

Продано продукції, одиниць

Ціна, грн

Всього продажів, тис. грн

 

 

Рік

200 Квартал   200_ 200_ I-IV          200_ 200_

                                              

                                              

 

Продовження табл. 4.3

 

Показник        Роки    Загаль-

ні прода-

жі

 

            200      200      200_    200_    200_   

 

            Квартал         

           

           

           

           

 

            I-IV    

           

           

           

           

 

Ринок В

Продано продукції, одиниць

Ціна, грн

Всього продажів, тис. грн                                                             

Загальні продажі                                                                 

У бізнес-плані обов’язковим є наведення основних показ-ників у прогнозних цінах, тобто в цінах, виражених у грошових одиницях, які відповідають купівельній спроможності кожного періоду здійснення проекту. Слід зазначити, що прогнозні ціни містять прогнозований рівень інфляції. Прогнозна ціна на ґ-му кроці розрахунку (наприклад, в t-му році), Ц(, визначається за формулою:

Ц(=ЦН-І [t ,tH),

де: Ц(— базісна ціна продукції або ресурсу;

/ (t, tH) — індекс зміни цін (у т. ч. і за рахунок інфляції) про-дукту або ресурсу.

Прогнозування основних показників у бізнес-плані за пері-одами проекту відбувається таким чином: перший рік- по міся-цях (або по кварталах), другий рік — по кварталах (або по півріччям), наступні роки — в цілому за рік.

У практиці бізнес-планування найчастіше інфляційні очіку-вання описуються групою звідних показників за основними стат-тями надходжень і витрат. Прогноз рівня інфляції має бути пред-ставлено у формі таблиці, яку доцільно розмістити у додатку до бізнес-плану (табл. 4.4).

Таблиця 4.4 Прогноз рівня інфляції

 

Об'єкт Рівень інфляції, %

 

            200_р. 200_p.

 

            I KB.   II KB.  Ill KB.  IV KB.            1-nie n/p          2-re n/p

Загальна інфляція (інфляція загального рівня цін)                                                          

Продовження табл. 4.4

 

Об'єкт Рівень інфляції, %

 

            200_р. 200_p.

 

            I KB.   II KB.  Ill KB.  IV KB.            1-ше n/p          2-re n/p

Збут                                                              

Змінні витрати                                                                    

Заробітна плата                                                                  

Постійні витрати                                                                

Основні фонди