Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.3. Титульний лист, анотація та концепція бізнесу : Бізнес-планування : Бібліотека для студентів

2.3. Титульний лист, анотація та концепція бізнесу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

Загрузка...

Титульний лист бізнес-плану має бути лаконічним і при-вабливим, не містити зайвих подробиць. Титульний лист бізнес-плану може бути оформлений таким чином:

Шдприємство          

Адреса           

E-mail Факс    , Телефон      

суворо конфіденційно Прохання повернути, якщо Вас не зацікавив проект

Кому  

Коротка назва проекту (до 20—30 знаків)

Повна назва проекту           

Керівник підприємства        Тел.    

Проект підготовлений         Тел.    

Дата початку реалізації проекту     

Тривалість проекту  

Період часу від дати, на яку актуальні початкові дані (від дати

початку проекту)       мес.

Дата складання         200 р.

Конфіденційність     

В анотації дається короткий опис мети і основних положень бізнес-плану (0,5—2 сторінки). Анотація призначена для вищого керівництва, письмових звернень, рекламних оголошень. Анота-ція може бути оформлена в такій послідовності:

У змісті дається перелік того, що буде включено в бізнес-план, що дозволяє швидко знайти необхідну інформацію. Зміст має бути чітко пронумерованим.

У вступі вказується завдання складання бізнес-плану і коло осіб, яким він адресований. Доцільно також відзначити, чому виникла необхідність в створенні даного проекту або інвестицій-ного задуму.

Шдприємство          

Адреса           

Телефон         , Факс

Е — mail         , Керівник підприємства     

Суть пропонованого проекту і місце реалізації    

Результат реалізації проекту           

Загальна вартість проекту   

Необхідні фінансові ресурси           

Термін окупності проекту   

Очікуваний середньорічний прибуток     

Передбачувана форма і умови участі інвестора   

Можливі гарантії з повернення інвестиції

Анотація може виглядати таким чином:

Концепція бізнесу (резюме) — це стислий огляд інформації про накреслюваний бізнес і цілі, які ставить перед собою підприє-мство або підприємець, починаючи власну справу або розвиваю-чи ту, що існує.

Порядок оформлення:

Суть проекту

(Основні переваги і унікальність пропонованого бізнесу,

перспективи його розвитку)

Цілі і завдання бізнес-плану           

Економічне обґрунтування і ефективність проекту         

~~(Основні~ф1н^

для інвестора і для виробника)

Відомості про фірму 

(Дата створення і розширення, організаційно-правова форма,

структура капіталу)

Команда управління

(Керівшцтво фірми, бухгалтер і юрист, основні менеджери)

План дій        

(Довгострокова і короткострокова стратегії підприємства) Дані доцільно подати у вигляді таблиці:

 

Стратегія        Конкретні завдання реалізації стратегії      План заходів  Терміни реалізації

                                  

Фінансування           

(Потреби в інвестиціях. Напрями їх використання, пропоновані джерела фінансування, ризик інвестування)

Плани повернення позикових коштів       

(Термін гарантованого повернення кредиту, умови

інвестування, форма, в якій інвестор отримає

бажану віддачу від вкладеного капіталу)

Гарантії повернення інвестицій                            

Призначення бізнес-плану 

(Для потенційного інвестора або кредитора, можливих

партнерів no бізнесу або акціонерів, співзасновників,

керівництва підприємства або самого підприємця)

Концепція є гранично скороченою версією самого бізнес-плану. У зв'язку з цим вона може мати і самостійне значення, трактуватися як рекламний документ, використовуватися при наданні заявки потенційному інвестору на початкове або додат-кове фінансування.

Порядок викладення концепції достатньо вільний. Ос-новна вимога — простота і лаконічність, мінімум спеціальних термінів. Необхідно створити таке резюме, яке запам'ятовуєть-ся: у ньому можна помістити малюнок або фотографію ви-робу. Обсяг такого розділу не повинен перевищувати 3—4 сто-рінки.