Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ДОДАТОК 3 Деякі компоненти тваринного походження, які використовуються в складі косметичних товарів : Технологія парфумерно-кометичних продуктів : Бібліотека для студентів

ДОДАТОК 3 Деякі компоненти тваринного походження, які використовуються в складі косметичних товарів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 

Загрузка...

 

Речовина       Джерело отримання Характеристика і викорис-тання

Альбумін        Білок яйця      Пом’якшує та розгладжує шкіру

Апілак (мато-чне молочко)  Продукт бджільниц-тва       Використовується бджолами для вигодовування матки. Дуже склад-на багатокомпонентна суміш, насичена біологічно активними речовинами (білками, жирами, фосфоліпідами, восками), вуг-леводами (глюкозою, фрукто-зою, мальтозою та ін.), органіч-ними кислотами, вітамінами (Е, групи В), ферментами (катала-зою), мікроелементами, гормо-ноподібними речовинами. Спри-ятливо діє на шкіру. Використо-вується в дорогій косметиці як природний біостимулятор

Гіалуронова кислота М’які тканини тва-рин,  гребінці  пів-нів, скловидне тіло бугаїв, пуповина лю-дини            Гіалуронова кислота здатна зв’язувати воду (в кількості в 1000 разів більше від своєї маси) і є природним зволожувальним агентом. Затримує появу нероз-чинного колагену, тим самим стримуючи появу зморщок. Чу-дово сумісна зі шкірою, утворюю-чи на її поверхні тоненьку плівку, яка не заважає процесам обміну

Гідролізат тваринних білків Побічний   продукт м’ясної промисло-вості         Використовується в засобах для шкіри як зволожувач і в засобах для волосся для надання їм блиску

Тваринний жир        Жир   норки,   вед-медя, борсука, ка-шалота та ін.          Використання обмежене через камедогенність. Застосовують ли-ше в кремах для старіючої шкіри. Виняток – жир ему (страуса)

Технологія парфумерно-косметичних продуктів

 

Речовина       Джерело отримання

Кармін            Жіночі особини ко-махи кошенили (Мек-сика)

Кератин         Пір’я птиці, грива коня, овеча вовна

Колаген (на-тивна форма та гідролізат)     Шкіра та жили ве-ликої рогатої худо-би. Зараз викорис-товують біотехно-логію для його отри-мання

Колагеназа     Найчастіше видо-бувається з печінки крабів

Ланолін очи-щений  Овеча вовна

Лецитин        Яйця, молоко, на-сіння соняшника, соєві боби

Мед (Honey)   Продукт бджільниц-тва

Продовження додатка 3

Характеристика і викорис-тання

Використовується як червоний барвник природного походжен-ня

Гідролізат використовується в рецептурах для волосся та зміц-нення нігтів. Поліпшує структуру волосся, полегшує розчісування Фібрилярний білок сполучної тка-нини, нерозчинний у воді, але здат-ний зволожувати, пом’якшувати, розгладжувати та регенерувати шкіру людини

Фермент, який вводять у косме-тичні вироби, оскільки в старію-чому організмі не вистачає ба-гатьох ферментів, у тому числі й колагенази

Воскоподібна речовина – суміш двох стеринів – ланостерину та агностерину. Як і всі воски, – пом’якшує та зволожує шкіру. Але через можливі алергійні реа-кції від нього поступово відмов-ляються. Використовується як сировина для отримання лано-лінового спирту

Фосфоліпід з високою водоут-римувальною властивістю, стій-кий до окиснення Містить глюкозу та фруктозу, мік-роелементи (мідь, марганець), каротиноїди, хлорофіл і багато ферментів. Має загоювальну, регенеруючи, дезінфекційну та пом’якшувальну дію. Викорис-товується в лікувальному милі, кремах та шампунях

Додатки

 

Речовина       Джерело отримання

Молочна ки-слота    Молочна сироватка

Прополіс        Продукт бджільниц-тва

Бджолиний віск        Продукт бджільниц-тва

Сквален         Жир печінки гли-боководної акули, розчинений у олив-ковій олії

Продовження додатка 3 Характеристика і викорис-тання

Вона здійснює пілінг шкіри, від-лущуючи її мертві клітини, після чого шкіра виглядає свіжішою та молодшою

Дуже складна суміш, до якої входять смоли (до 85 %), ефірні олії, воски, дубильні речовини, пилок, органічні кислоти, фла-воноїди, вітаміни, мікроелемен-ти (мідь, марганець, селен, цинк). Саме останніми він і виявляє свої надзвичайні активності – бактерицидну, бактеріостатич-ну, фунгіцидну, протизапальну та дезодоруючу, знеболюваль-ну, заспокійливу, дермопластич-ну та кровозупинну дію Має в своєму складі жирні кисло-ти, вітамін А. Пом’якшує шкіру, послаблює протизапальні проце-си, зменшує втрати вологи в шкі-рі завдяки напівпроникливій плів-ці, яку він утворює на ній. Входить до складу кремів як стабілізатор емульсії типу «вода в олії», а та-кож губних помад (до 5%) Є більш стабільною формою скваліну – природного компоне-нта сальних залоз людини. Має пом’якшувальну, бактерицидну та протиракову дію. Легко про-ходить крізь епідерміс і може пе-реносити біологічно активні ре-човини крізь роговий шар шкіри

Технологія парфумерно-косметичних продуктів

Продовження додатка 3

 

Речовина       Джерело отримання Характеристика і викорис-тання

Спермацет і спермацето-ва олія     Продукт китобійно-го промислу    Розміщений у голові кашалота. Належить до восків. Він – суміш декількох речовин, головні з яких – цетиллаурат, цетилміристат, це-тилпальмітат та цетилстеарат. Рідка спермацетова олія містить цетиловий спирт. Активні речови-ни – ефіри ненасичених жирних кислот, а також вітаміни А та Е. Має пом’якшувальну, загоюваль-ну, протизапальну та охолоджува-льну дію. Використовується в ми-ловарінні, кремах і губній помаді

Суперокси-дисмутаза (СОД)          Еритроцити  биків. Рослини (сосна, об-ліпиха). Біотехноло-гічний   шлях   отри-мання    Антиоксидантна дія, природний компонент антиоксидантної си-стеми шкіри, вміст якого змен-шується з віком. СОД вводять у косметику як захисник від шкід-ливої дії вільних радикалів та для затримання процесу утво-рення зморщок

Хітин / хіто-зан         Панцирі членисто-ногих (крабів, ра-ків, омарів)  Формуює захисну плівку на по-верхні шкіри та волосся, може бути носієм для інших інгредієн-тів; використовується також як гелеутворювач, зволожувач та протизапальний агент

Екстракт плаценти   Плацента  людини, великої рогатої ху-доби, очищена від гормонів      Спочатку використовували як гормони, необхідні для змарнілої шкіри. Але за рішенням FDA в 1994 р. усі гормономісткі препа-рати були віднесені до ліків. За-раз використовують у косметиці тільки очищений від гормонів екстракт плаценти. Він живить та регенерує шкіру завдяки наявно-сті в ньому амінокислот, низько-молекулярних білків та вітамінів

Додатки

Продовження додатка 3

 

Речовина       Джерело отримання Характеристика і викорис-тання

Еластин (на-тивна форма та гідролізат)     Сполучна   тканина тварин Входить до складу міжклітинної речовини дерми, підтримуючи пружність та еластичність шкіри. Розгладжує та зволожує її

Яєчна олія      Жовток курячих яєць           Містить жиророзчинні вітаміни, фосфоліпіди, має високу емуль-гуючу здатність. Застосовується у виробництві шампунів

Технологія парфумерно-косметичних продуктів