Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ДОДАТКИ Додаток 1 Духмяні речовини та їх характеристика : Технологія парфумерно-кометичних продуктів : Бібліотека для студентів

ДОДАТКИ Додаток 1 Духмяні речовини та їх характеристика


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 

Загрузка...

о 6

 

00

 

Клас    Назва  Гомологічний ряд     Деякі фізичні константи       Запах  Знаходження в ефірній олії, отримання, застосування

1          2          3          4          5          6

О

ш ш

і_ >      Мірцен

(2-метил-б-метилен-

октадієн-2,7)  Ациклічний терпен  ^=166-168 °С п/°= 1.470 с/д20 = 0.8018     Різкий скипи-дарний (хвой-ний)            В ефірних оліях багна, хмелю, в скипи-дарі отриманому з цих продуктів пере-гонкою з водяною парою

 

            Оцимен (2,6-диметил-октатрієн-1,5,7)     Ациклічний терпен  tk= 176-178 °С п/°= 1.4857 d/° = 0.8031            Приємний (хвойний)           В ефірних оліях базиліку. Використову-ється як сировина для синтезу духмя-них речовин

 

            Лимонен (п-мента-1,8-дієн)           Моноцикліч-ний терпен     tk= 174-176°С п/°= 1.471--1.474 с/420 = 0.8041 Лимонний     В ефірних оліях: апельсинів, тмину, кропу. Отримується димеризацією ізо-прену із кропової олії, оброблення ії малеїновим ангідридом, з наступною відгонкою лімонену. Застосовується в парфумерних композиціях, віддушках

 

            а -пінен          Біциклічний терпен  tk= 156.2°С п/°= 1.4658 с/420 = 0.858 tm<-50°C М= 136,24        Різкий хвойний         У скипидарі, деяких ефірних оліях. Отримується зі скипидару. Застосову-ється для синтезу духмяних речовин та віддушок

 

            Дифенілметан           Ароматичний            ^=261-262°С nJ°= 1.5788 di6= 1.001 tm= 26-27 °С М= 168,24            Апельсина з відтінком ге-рані         Синтезують.

Застосовується в композиціях, відцуш-

ках

 

            Парацимол    Алкіларома-тичний  п/°= 1.4583 с/420 = 0.857

'пл=1-5°С М= 134,22           Кмину            Небагато в тминовій, анісовій та інших ефірних оліях. Отримується дегідрата-цією сировини, містить терпенові спир-ти

Продовження додатка 1

 

1          2          3          4          5          6

            Гераніол         Терпенові       ^=154.25°С;   Троянди         В ефірнихоліях: троянди, герані, з насіння ди-

            f-ізомер           спирти           п/° = 1.4670 с/420= 0.889                 кої моркви у вигляді слабкого ефіру. Отриму-ють з цитронеїлів трояндової, геранієвої олій через подвійний зв'язок з СаСІ2 із кубового залишку коріандрової олії. Застосовують у композиціях, косметичних віддушках

 

            Ліналуол        Терпенові       tk = 197-200 °С ;       Конвалії         Основний компонент - ефірна олія коріандру

                        спирти           nd20 = 1.461-1.465 с/420= 0.862-0.875                  (м70%), в лавандовій, геранієвій, м'ятній олі-ях; (+Л) отримують із коріандрової ефірної олії. (-Л) - із мускатно-шавлієвої олії. Отри-мують очисткою з наступною вакуумною пе-регонкою. Застосовують у парфумерних ком-понентах, харчових есенціях

 

            Нерол Терпенові       ^= 154.25 °С; Троянди,але   У незначних кількостях ефірних олій: трояндо-

s          с-ізомер гера-            спирти           п/° = 1.4616    ніжніший за-  вій,    бергамотовій,    геранієвій.    Отримують:

н о       ніолу               с/420= 0.8760 пах гераніолу 1) відновленням цитралю; 2) Ізомеризацією гераніолу в лужному середовищі з наступною

 

                                                           вакуум-ректифікацією

 

            Цинтронелол Терпенові       tk=225°C;       Троянди,але   У геранієвій, трояндовій оліях. Отримують із

            3,7-диметил-6-         спирти (оп-   nd20 = 1.454-1.463    ніжніший за-  геранієвоі олм каталітичним пдруванням ви-

            ЄН-1-ОЛ       тичноактив-ні)          d420= 0.849-0.863     пах гераніолу тралю з наступною вакуум-ректифікацією. За-стосовують у композиціях і віддушках

 

            Терпінеол       Моноцикліч- n/° = 1.4800-1.483     Характерний,            Отримують: 1) обробленням терпентинної олії

            п-мента-1-ен-           ні терпенові   d420= 0.934-0.941     слабкий запах            сумішшю сірчаної кислоти та толуолсульфо-

            8-ол    спирти           M= 154,25      бузку   кислоти; 2) гідратацією a -пінену з наступною вакуум-ректифікацією технічного терпінеолу. Застосовують у композиціяхта віддушках

 

            Ментол          Ароматичні    ^=216°C;        Сильний за-  В олії м'яти. Отримують охолодженням олії

            1-МЄТИЛ-4- спирти           nd20 = 1.4609-1.461  пах м'яти пе- м'яти,    центрифугуванням.    Викристалізову-

            пропіл-гексанол-3                M= 156.27 fnn = 41-43°C      речної ється ментол, його висушують. Застосовують у косметичній промисловості, медпрепаратах

Продовження додатка 1

 

1          2          3          4          5          6

н

|= о      Бензиловий спирт    Ароматичні спирти  ^=205°С; п/° = 1.5396 d420= 1.0419 fnn=1S°C      Слабкий арома-тичний           В ефірній олії, гвоздики, жасмину, акації. Застосовують у парфумерних компози-ціях, віддушках, для синтетичних духмя-них речовин

 

            Коричний

спирт

3-феніл

проп-2-ен-

1-ол    Алкілароматичні       ^=257°С; fn, = 33°C   Нагадує запах гіацинту, тон-кий,приємний          У вигляді спиртових ефірів в олії гіацин-ту, перуанському бальзамі. Застосову-ють у композиціях, косметиці, окремих милах, СМЗ. Отримують з коричного альдегіду

 

            Фенілетило-вий спирт        Алкілароматичні       n/° = 1.5320 d420= 1.021-1.025 M=122.17            Урозбавленому стані нагадує запахтроянди         У трояндовій олії, у вигляді ефіріву гера-нієвій. Застосовують у композиціях, ко-сметиці. Отримують синтезом із бензолу і оксиду етилену

 

            Фенілпропі-ловий спирт     Алкілароматичні                   Слабкий запах гіацинту       У деяких ефірних оліях у вигляді ефіру коричної кислоти. Застосовують у ком-позиціях, віддушках. Отримують синте-тично

|_ ш

5          Вітраль 3,7-диметилок-та-2,6-дієналь       Терпеновий, суміш С-, f-ізо-мерів  tk= 92-93 °C; n/° = 1.4898 d420= 0.888-0.895     Інтенсивний лимонний      В олії лимонного полину, змієголовнику. Застосовується в композиціях, віддуш-ках

 

            Цитроне-лаль 3,7-диметилок-та-6-еналь  Терпеновий   tk = 203-208 °C ; n/° = 1.448-1.457 d420= 0.847            Лимонний     Міститься в більше ніж 50 оліях (цитро-неїловій, лимонній, евкаліптовій). Засто-совують у віддушках, композиціях для синтезів. Отримують з цитронелової олії вакуум-ректифікацією

GO

СЛ

o

Продовження додатка 1

 

1          2          3          4          5          6

LU

5          Пдроксицитро-

нелаль 7-

гідрокси-3,7-

диметилоктаналь      Аліфатичний п/°= 1.448-1.450 d420= 0.922-0.926           Свіжий липовий 3 відтінком кон-валії     Для парфумерних композиції і косметичних віддушок. Отри-мують синтезом з цинтроне-лалю

 

            Бензальдегід  Ароматичний            Рідина без кольору або злегка жовтувата п/°= 1.5420-1.545 d420= 1.043-1.048    Сильний, гірко-го мигдалю Парфумерних композицій, від-душок, харчових есенцій. Син-тетично. Містяться в олії миг-далю, кісточкових оліях: абри-косу, вишні, персика, апельси-на

 

            Коричний альде-гід 3-фенілпро-пеналь    Ароматичний            Рідина без кольору fk = 252°C; nd20= 1.6195 d420= 1.0496 fn„ = -7.5°C    Кориці, пекучий смак          Міститься в олії пачулі та гіа-цинту. Отримують з олій і син-тетично

 

            Жасминальдегід жасмональ, транс-2-бензи-лиденгептаналь    Ароматичний            Зеленувато-жовта рідина

^=153-154°С; п/°= 1.5552 d420= 0.9711    При розбавлені нагадує запах квітівжасмину        Використовують для компози-цій, віддушок, харчових есен-цій. Отримують конденсацією бензальдегіду з гептаналем за наявності лугу у водно-спирто-вомусередовищі

o a. ^ ш           Дифенілоксид            Ароматичний            ?ПЛ=26.5°С   Апельсина і ге-рані   У природі не трапляється. За-стосовують у парфумерії в композиціях і віддушках. Отри-мують синтезом з наступною вакуумною перегонкою

Продовження додатка 1

 

1          2          3          4          5          6

0.

В ш

р о о

і=         Евгенол          Ароматичний            tk= 232-234 °С; п/° = 1.2-1.545 d420= 1.056-1.068           Сильний запах герані    В олії базиліку, гвоздики. Застосову-ється для парфумерних композицій, віддушок. Отримують із олій гвоздики, базиліку

 

            Метиловий, етиловий ефір /?-нафтола      Ароматичний            Ґпл = 72°С(яра-

яра)

fnjl = 34-35.5°C

(неролін)

М= 158.2        Черемхи, квіт-ково-фруктовий       Застосовуються у віддушках для мила, СМЗ

0.

В ш

о          Етилацетати  Грушова есе-нція                  Фруктовий     Використовується в харчовій промис-ловості

 

            Ліналілацетат            Терпенів, складні ефіри        п/° = 1.453-1.454       Бергамотової олії       В олії мускусу, шавлії, лаванди, бер-гамоту. Отримують (+) із коріандрової олії, (-) із лавандової олії ацилуван-ням, ліналуолу оцтовим ангідридом. Застосовують у парфумерних компо-зиціях, косметиці

 

            Бензилацетат Ароматичний            п/° = 1.5010-

1.503

d420= 1.053-1.058     Жасмину        Застосовують для композицій, відду-шок (косметика, мило). Отримують етерифікацією оцтової кислоти бен-зиловим спиртом

 

            Метилсаліцилат        Ароматичний            п/° = 1.355-1.537       Специфічний, пряний, нагадує запахіланг-ілангу       Входить до складу іланг-ілангової олії. Застосовують у композиціях, віддуш-ках. Отримують синтетично: метилу-ванням саліцилової кислоти

 

            Ізоамілсаліцилат       Ароматичний            Рідина без кольо-ру, прозора          Слабкий, квітів орхідеї            Застосовують у композиціях, віддуш-кахдля мила, СМЗ, шампунях, оскіль-ки лугостійкий. Володіє доброю фік-суючоюдією. Отримують синтетично

GO

СЛ

Продовження додатка 1

 

1          2          3          4          5          6

Q.

B LU

o          Метилантранілат      Ароматичний            Без кольору, ледь жовтуваті кристали, при f = 24.3 °С рідина прозора або ледь жо-втувата          Квітокапельсину       Застосовують у композиціях, від-душках, для косметичних і харчових есенцій. Отримують синтетично: метилуванням антранілової кислоти

 

            Кумарин        Ароматичний            ґпл 69-69.5 °С М=146.15     Свіжого сіна  У вигляді глкжозидів у бобах тонка, ячменника. Застосовують у парфу-мерно-косметичних виробах. Отри-мують синтетично: конденсуванням саліцилового альдегіду з оцтовим ангідридом з наступною вакуум-перегонкою, кристалізацією, суш-кою

Додатки