3.8. Зберігання парфумерно-косметичних товарів та туалетного мила


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 

Загрузка...

Загальні умови зберігання парфумерно-косметичних товарів та мила:

—        підтримання в складських приміщеннях потрібного гідро-термічного режиму;

—        виключення можливості безпосередньої дії сонячних про-менів на товари;

—        дотримання чистоти в приміщеннях складу, виключення псування товарів гризунами;

—        належне розміщення та укладання товарів, додержання ви-мог товарного сусідства.

Вимоги до умов зберігання виписані в ГОСТ 27429-87, ГОСТ 28303-89, ГОСТ 28546-90 та технічних умовах на окремі види косметичних товарів.

Парфумерно-косметичні товари та мило повинні зберігатися в сухих, закритих, добре провітрюваних приміщеннях (на скла-дах необхідно використовувати активне вентилювання). Темпе-ратура повітря в складських приміщеннях повинна підтримува-тися в межах від +5 до +25 °С, при зберіганні рідкого мила та вазеліну може бути нижчою ніж 0 °С, а шампунів — не нижчою від –20 °С. Верхня межа температури для всіх товарів має бути +25 °С, різкі коливання температури небажані.

Відносна вологість повітря повинна бути не вищою від 70 %, для туалетного мила — не вищою від 75 %.

Зберігання парфумерно-косметичних товарів та мила побли-зу системи опалення неприпустиме.

За низьких температур парфумерні товари, лосьйони, зубні еліксири втрачають прозорість, мутніють, можуть утворюватись осади. Креми, губна помада, зубна паста тверднуть. Низькі тем-ператури небезпечні для рідких емульсійних кремів, у них викри-сталізовується вода, через що вони псуються.

За підвищеної температури та сухості повітря в приміщенні, близькості опалювальних приладів духмяні речовини в значній кількості випаровуються з косметики та туалетного мила.

Креми, губна помада, тверда туш, вазелін та інші подібні то-вари за високих температур розм’якшуються та деформуються.

Технологія парфумерно-косметичних продуктів

Ці товари можуть витікати з тари, можуть руйнуватися флакони внаслідок розширення рідини.

ГОСТом на креми косметичні допускається незначне розша-рування рідких кремів, якщо їх однорідність відновлюється після легкого збовтування. Допускається також поява тонкої оксидної плівки при зберіганні густих емульсійних кремів (типу «вода в жирі»).

При підвищеній вологості й температурі косметичні товари та туалетне мило піддаються мікробіологічному пошкодженню та пліснявінню. При зберіганні в підвищеній вологості у порошкопо-дібних засобах утворюються крупинки і грудочки. Пудра, зубний по-рошок та порошкоподібне мило, хна та басма також схильні до цього. Картонні коробки набухають, деформуються, етикетки мо-жуть відклеюватися, пластмасова тара і барвники на ній тьмяніють.

При порушенні гідротермічного режиму зберігання в туалет-них мил, крім мікробіологічного пошкодження, можуть відбува-тися інші зміни: висихання, деформація шматка, утворення плям, потемніння, замерзання, розтріскування, порушення упаковки.

Дія прямого сонячного випромінювання призводить до зміни кольору парфумерних та косметичних товарів, мила, вигорання барвників на їх упаковках. Фарби для волосся необхідно зберіга-ти в темному приміщенні.

Чистота в складських приміщеннях є пересторогою для заб-руднення, зниження товарного вигляду упаковки товарів та їх біологічному пошкодженню.

При збереженні парфумерно-косметичних товарів необхідно дотримуватися правил пожежної безпеки, оскільки значна їх кількість вогне- та вибухонебезпечні (спиртомістка парфумерія, рідина для зняття лаку, товари у аерозольній упаковці, вазелін, зубні еліксири та ін.).

Парфумерно-косметичні товари зберігають у непорушеній фабричній упаковці, щоб зменшити випаровування рідких про-дуктів, запобігти погіршенню запаху та окисненню.

Коробки та ящики з товаром укладають на стелажі та спеці-альні решітки, які знаходяться від підлоги на відстані не менше ніж 10 см; відстань товарів до стін повинна бути не меншою ніж 30 см; від опалювальних приладів — не меншою ніж 100 см, від електроламп — не меншою ніж 50 см.

Товари розташовують горлечками та кришками догори. Ви-сота штабелів не повинна бути більшою ніж 1,5 м для парфумерії та 2 м — для косметичних товарів.

Ящики з милом укладають у штабелі висотою не більшою ніж 1,5 м на підтоварниках і не більшою ніж 2,0 м на піддонах. Між рядами повинні залишатися проходи для циркуляції повітря.

Усі парфумерно-косметичні товари та туалетне мило мають гарантійний строк зберігання. Цього необхідно суворо дотриму-ватися і слідкувати за тим, щоб за цей строк товари були реалі-зовані. Дата виготовлення та строк придатності товарів обов’яз-ково показуються на бандеролях.

При дотриманні усіх умов гарантійні строки зберігання для більшості парфумерно-косметичних товарів — 12 місяців з дня їх виготовлення, фарб для волосся — від 6 до 18 місяців.

У табл. 39 наведено гарантійні строки зберігання (в місяцях з дня їх виготовлення).

Таб л и ц я 3 9 Гарантійний строк зберігання парфумерно-косметичних

товарів та мила

 

№        Найменування продукції      Нормативно-технічна доку-ментація         Гарантійний строк збері-гання, міс.

1          Парфуми «Екстра», одеколо-ни Екстра, туалетні води    ГОСТ 17237-93         15

 

            Парфуми, одеколони, духм’яні води         

            12

2          Косметичні креми густі        ГОСТ 29189-91         12

 

            Рідкі креми та біокреми       

            6

3          Жирні рум’яна, блиск та баль-зами для губ, тіні для повік          ГОСТ 28767-90         12

 

            Інші вироби декоративної косметики на жировій основі                       18

4          Порошкоподібні та компактні вироби декоративної косме-тики           ГОСТ 28768-90         18

5          Шампуні         ТУ 9158-019-0335018-93     12

6          Пасти зубні    ГОСТ 7983-82           12

7          Мило туалетне          ГОСТ 28546-90         6

Технологія парфумерно-косметичних продуктів

За нормальних умов зберігання виробник відповідає за якість виробів на період установленого строку зберігання.

Деякі парфумерно-косметичні вироби, а також мило зберіга-ють свої властивості і після закінчення гарантійного строку збері-гання, тому при маркуванні вказується і строк придатності цих товарів. Наприклад, гарантійний строк зберігання туалетного мила — 6 місяців, а провідні підприємства такі, як «Свобода» (Москва) та «Невская косметика» (Санкт-Петербург), вказують строк придатності мила, яке вони випускають — два роки. Вони це гарантують.

Якщо строк придатності товару не вказаний, а гарантійний строк зберігання закінчився, а за зовнішніми ознаками він зберіг свої властивості, то зразки цих товарів необхідно направити на експертизу для отримання висновку про можливість їх подаль-шої реалізації. Вибір зразків проводять за правилами, які вста-новлені нормативною документацією.