2.6.3. Засоби для миття волосся


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 

Загрузка...

До них відносяться:

—        шампуні;

—        бальзами, ополіскувачі та кондиціонери;

—        шампуні комплексної дії. Шампуні — складні суміші різних за природою речовин, які

об’єднує здатність видаляти бруд, сало та піт, не ушкоджуючи шкіри та волосся. Нещодавно шампуні випускали на мильній основі, але основні недоліки мила — утворення нерозчинних кальцієвих та магнієвих солей та високе значення рН (лужне середовище) — не дали їм довго протриматися.

Технологія парфумерно-косметичних продуктів

Цих недоліків не мають шампуні на основі суміші синтетичних ПАР. Останні добре промивають шкіру голови та волосся не тільки в м’якій, а й у жорсткій і навіть морській воді. Вони не утворю-ють, як подібно мила, білого нальоту нерозчинних солей кальцію та магнію, дають високу, стійку піну, яка довго утримується на волоссі під час миття. Волосся після миття такими шампунями стає м’яким, еластичним та блискучим, легко укладається в зачіску.

Завдяки останнім досягненням науки шампуні стали мати більш м’яку основу, що дозволило їх використовувати частіше. Лікувально-профілактичний ефект шампунів різного призначен-ня досягається за рахунок спеціальних корисних добавок як рос-линних так і синтетичних.

Основою шампунів є суміш синтетичних ПАР (як правило трьох-п’яти), а також набір допоміжних кондиціонуючих компо-нентів, які забезпечують необхідний товарний вигляд та споживчі властивості. До таких компонентів відносяться загусники, анти-статики, консерванти, речовини, які поліпшують гриф волосся, протизапальні, тонізуючі, лікувальні та тонізуючі компоненти, регулятори рН, комплексоутворювальні, фарбувальні речовини, перламутрові добавки та ін.

Основним у суміші ПАР шампунів є аніонактивні ПАР. Вони виконують функцію видалення бруду з волосся та шкіри голови, а також частини секрету сальних залоз. Видалення повинно бу-ти м’яким і не викликати сильного подразнення шкіри. У цьому аніонактивному ПАР допомагають амфотерні та неіонні ПАР, а та-кож пережирюючі ПАР — емоліенти.

Аніонні ПАР, які використовуються для прання (алкілсульфа-ти, аклілбензолсульфонати та алкілсульфонати) не придатні для цієї ролі, бо видаляють усі жироподібні продукти, в тому числі й тонку захисну плівку, яку утворюють сальні та потові залози шкіри та волосся. Це показали дослідження вчених відомої у світі фірми «Хенкель» (Німеччина). На рис. 37, 38, 39 наведені дерматологічні характеристики деяких ПАР, де добре видно, що лаурилсульфат натрію — класичний продукт, який був основою перших шампунів на синтетичних ПАР, має дуже високу подразнювальну дію. Тому як основний аніонактивний ПАР у шампунях використовують ок-сиетильовані 2–3 молями алкілефірсульфати натрію та магнію або динатрієві солі лаурилсульфосукцинатів.

 

натрію лаурілсульфат

натрію лаурілефірсульфат

магнію лаурілефірсульфат

дінатрійлаурілсульфосукцінат

алкілсульфат жирного спирту

міристинсульфат натрію

білковий гідролізат колагену

кокобетаїн

кокамідопропіл бетаїн

кокамфодіацетат

0      10     20     30     40     50     60     70

Ступінь подразнення, у.о.

Рис. 37. Дерматологічні характеристики деяких ПАР, які використову-валися та використовуються у складі шампунів. Метод дослідження Duhring-Kammmer-Test

Ступінь подразнення, у.о.

100 80 60 40 20

і          

0

12        34        5

Рис. 38. Дія на шкіру комбінації сульфоетоксилату та децилглюкозиду. Метод дослідження Duhring-Chamber-Test

1 — лаурилефірсульфат натрію; 2 — суміш лаурилефірсульфату натрію та децилглюкозиду (3:1); 3 — суміш лаурилефірсульфату натрію та де-цилглюкозиду (1:1); 4 — суміш лаурилефірсульфату натрію та децилглю-козиду (1:3); 5 — децилглюкозид

Технологія парфумерно-косметичних продуктів

Ступінь

подразнення,

у.о.

2

1,5

1

0,5

0 I—'   '—i—'  '—i—'  '—i—'—'—i—'           '—i—'  '—

123      4          5          6

Рис. 39. Дія розчинів ПАР на слизову оболонку ока. Метод дослідження НЕТ-САМ

1 — кокамідопропіл бетаїн; 2 — лаурилефірсульфат натрію; 3 — децил-глікозид; 4 — кокоамфодіацетат; 5 — білковий гідролізат колагену; 6 — лаурилглікозид

Особливо добре підходять до шкіри і волосся суміші алкіл-сульфоетоксилатів та децилглюкозидів, як це видно з рис. 38.

Щодо дії ПАР (сурфактантів) на слизову оболонку очей, то алкілполіглікозиди (АПГ) мають найменшу подразнювальну дію. Ці 4-6 ПАР — лаурилефірсульфати натрію, лаурилглюкозид, ко-коамідопропілбетаїн (амфотерна ПАР), дінатрієва сіль алкілсуль-фосукцинатів, білковий гідролізат колагену та діалкілоламіди жир-них кислот найчастіше використовуються в рецептурах сучасних м’яких шампунів.

Білковий гідролізат як емоліент не дає волоссю повністю зне-жирюватись у процессі миття, а також поліпшує його зовнішній виг-ляд (надає об’єм і блиск). Крім того, він є кондиціонуючою добавкою, яка полегшує розчісування волосся. Особливо перспективними неіонними ПАР є алкілполіглікозиди (рис. 40). Вони відрізняються від традиційних неіонних ПАР — оксиетильованих спиртів, кислот та алкіламінів. Вони є продуктом каталітичної взаємодії між глюко-зою та жирними спиртами, отриманими з кокосової олії.

OH

 

Рис. 40. Структурна формула алкілполіглюкозидів (АПГ). Дві молекули глю-кози причеплені до молекули жирного спирту (гідрофобна частина)

Основна перевага АПГ перед традиційним ПАР — те, що їх гідрофільна та гідрофобні групи молекули вироблені з природ-ної, відтворюваної сировини. Рис, картопля дають крохмаль, з нього виробляється глюкоза. Жирні спирти отримують із жирних кислот кокосової або пальмової олії.

Оптимальними дерматологічними властивостями володіє суміш трьох ПАР різних класів — лаурилефірсульфату, кокамідоп-ропілбетаїну (амфотерна ПАР) та АПГ (неіонна ПАР). Крім того, ця трійка ще має й гарну піноутворюючу здатність. Їх використо-вують у м’яких шампунях, наприклад для тонкого, ламкого во-лосся, або ж для дитячих шампунів.

Приклад рецептури для тонкого волосся від дослідного цен-тру фірми «Хенкель» (Німеччина) подано в табл. 29.

Для запобігання швидкому засалюванню волосся рекомен-дують ввести кондиційну добавку — продукт конденсації гідролі-зату колагену та жирної кислоти (абеїтинової). Це полегшує роз-чісування волосся та збільшує його об’єм.

У шампуня для дітей у якості такої добавки фірма рекомен-дує використовувати білковий гідролізат пшениці. Дослідження, проведені по європейським стандартам, показали, що такий шампунь має значно меншу подразнювальну дію на слизову обо-лонку очей, ніж більшість шампунів, які реалізуються на ринку. При цьому піноутворення та кондиціонуючі властивості зберіга-ються на належному рівні. Приклади рецептур шампунів для дітей наведені в табл. 30.

Технологія парфумерно-косметичних продуктів

Та б л и ц і 2 9 Приклад рецептури для миття тонкого та жирного волосся

 

Компонент    %         Функція

1. Лаурилефірсульфат натрію (28 %)          14,3     Основна ПАР

2. Децилглюкозид (Plantacare 2000)           10,0     Вторинна ПАР

3. Кокамідопропілбетаїн (30 %)      10,0     Вторинна ПАР

4. Гідролізований колаген   3,1       Активний компонент, емо-ліент

5. Полікватеріум-10 (катіонна ПАР)           0,2       Кондиціонер

6. Лаурет-2 (оксиетильований 2ЕО) спирт           1,0       Загусник, регулятор в’яз-кості

7. Хлорид натрію      1,0       Загусник, регулятор в’яз-кості

8. Вода, консервант  До 100           

РН       5,5      

Та б л и ц я 3 0 Приклад рецептур шампунів для дітей

 

Компонент    № 15   № 18   № 25

 

            Вміст компонентів рецептури шампунів для дітей, %

Лаурилглюкозид       12,0     12,0     12,0

Кокамідопропілбетаїн          13,0     13,0     10,0

Лаурилефірсульфат           натрію (28 %)    -          -          7,0

Катіонний гідролізований білок пшениці  5,5       -          -

Гідролізований білок пшениці        -          2,5       2,5

Лаурет-2, загусник    0,5       0,5       0,5

Кондиціонер, поліетиленгліколь пропіленглікольолеат  0,5       0,5       1,0

Вода, консервант      До 100            До 100            До 100

РН       5,5       5,5       5,5

Технологія виробництва шампунів досить проста. Поперед-ньо готується демінералізована вода, яку виготовляють на іоно-обмінних установках, про механізм дії яких йшлося раніше. Потім ця вода використовується для приготування розчину хло-риду натрію (20–25 %) та лаурилефірсульфату натрію (26–28 %), оскільки товарний лаурилефірсульфат — це 70 % мазеподібна, нетекуча речовина, яку потрібно розчинити в гарячій (55–60 °С) воді.

Потім у реактор з мішалкою та сорочкою (в яку в разі потре-би подають гарячу воду) при перемішуванні додають розчин ла-урилефірсульфату, розчин хлориду натрію, інші рідкі поверхне-во-активні речовини — кокамідопропілбетаїн, діалкілоламіди, алкілглюкозиди, лаурет-2, гідролізований колаген, залишки води. Суміш охолоджують до 30–35 °С, вводять кондиціонери, віддуш-ки, екстракти цілющих рослин, консерванти, розчин барвника та інші компоненти рецептури. Після перемішування суміш охолод-жують до температури 20–25 °С, відбирають середню пробу на аналіз (густина, в’язкість, прозорість, колір, запах, висота та стійкість піни). Після цього шампунь перекачують насосом у мірники на стадію фасовки та пакування.

У якісних шампунів вміст ПАР повинен бути у межах 10–20 %. Як стимулюючі засоби вони містять у своєму складі екстракти чебрецю, шавлії, материнки, розмарину, женьшеню, м’яти пер-цевої. Протизапальну, загоювальну та бактерицидну дію мають екстракти календули, звіробою, алое, череди та деревію; заспокій-ливу дію — екстракти морських водоростей, хмелю, рум’янку, собачої кропиви та валеріани. У сучасні рецептури засобів для миття волосся, кондиціонери та ополіскувачі стали вводити віта-міни А, С, Е та F, пантенол та алантоїн, мед та багато інших ко-рисних добавок (Додаток 3).

Для ароматизації засобів по догляду за волоссям використо-вують натуральні ефірні олії: лавандову, кедрову, ялівцеву, тро-яндову, евкаліптову та м’ятну. Але частіше в якості віддушок ви-користовують синтетичні духмяні речовини. Віддушки стають все складнішими з великим розмаїттям ароматів.

Для регулювання водневого показника рН у засобах для мит-тя волосся використовують природні м’які кислоти — лимонну, в и н ну, ас ко рбін о в у та м о л о ч ну.

Технологія парфумерно-косметичних продуктів

Барвники вводять для досягнення гармонії із зовнішнім виг-лядом, упаковкою та ароматом, для маскування небажаних від-тінків шампунів та приваблювання споживачів. Перламутровий або опаловий вигляд шампуням надають солі вищих аліфатич-них кислот: пальмітати, стеарати магнію, цинку.

Шампуні відрізняють:

—        за консистенцією (рідкі, желеподібні, кремоподібні);

—        за статтю та віком (для дорослих та дітей);

—        за концентрацією ПАР (звичайні та концентровані);

—        за типом волосся (для сухого, масного та нормального, тонкого та ламкого);

 

—        за виконуваними функціями. За функціями шампуні поділяються на:

—        звичайні (для миття волосся);

 

—        з допоміжними функціями: для частого миття (обережна, щадна);

—        живильні (містять комплекс корисних домішок);

—        для ламкого, послабленого та посіченого волосся (містять компоненти, які сприяють відбудові його структури);

—        від лупи (містять лікувальні добавки);

—        комплексної дії: фарбувальні, відтіночні та освітлювальні, «шампуні два в одному» (шампунь + кондиціонер або ополіскувач, або бальзам), шампуні «три в одному» (шам-пунь + бальзам + ополіскувач).

Дуже важливо, щоб шампунь відповідав типу волосся і шкіри вашої голови. Шампуні для сухого волосся відзначаються більш високим вмістом пережирюючих домішок, які поліпшують стан волосся. Для жирного волосся в шампунях суттєво збільшено вміст ПАР.

Рецептури дитячих шампунів розробляються особливо ре-тельно. Вони містять у своєму складі тільки ПАР, які мають най-меншу подразнювальну дію на шкіру голови та слизову оболон-ку очей, мають спеціальні віддушки, знайомі малюку, — лимонну, карамель та ін.

Для миття волосся будь-якого типу призначені шампуні, які містять пом’якшуючі жироподібні домішки та біологічно активні ре-човини. Вони гарно вимивають голову та волосся у воді будь-якої жорсткості, при цьому придають їм м’якості та природного блиску.

Шампуні від лупи містять спеціальні домішки, котрі виявля-ють антисептичну та протизапальну дію, запобігають появі лупи та усувають зуд.

Особливої уваги потребує волосся після хімічної завивки, фарбування та освітлення. Для миття такого волосся використо-вують шампуні, що містять у своєму складі речовини, які сприя-ють відновленню структури волосся, їх оздоровленню, мають м’яку дію.

Бальзами, кондиціонери та ополіскувачі

ПАР, які входять до складу шампунів, забезпечують йому доб-ру мийну та піноутворювальну здатність, але інколи вони надто сильно знежирюють волосся і на ньому утворюється статична електрика, вони робляться неслухняними і не укладаються в за-чіску. Тому після миття шампунем волосся корисно обробляти кондиціонуючими засобами: кондиціонерами, бальзамами, опо-ліскувачами. Працюючи у фахово підібраній рецептурі, вони поліпшують структуру волосся, надають їм блиск, м’якість та ела-стичність, знімають статичну електрику, збільшують об’єм волос-ся (надають пишності), сприяють їх м’якому розчісуванню. Ком-плекс біологічно активних речовин, які входять до їх складу, оберігають волосся від надмірного висихання. Для забезпечен-ня гарної укладки та фіксації зачіски до ополіскувачів уводять та-кож плівкоутворювальні речовини.

Ополіскувачі, кондиціонери та бальзами дещо відрізняються за своєю дією. Опопліскувач полегшує розчісування волосся, по-криваючи їх захисною плівкою. Рослинні екстракти, які містяться в ополіскувачах, тонізують волосся та шкіру голови, збагачуючи їх вітамінами.

Кондиціонер завдяки спеціальним домішкам забезпечує во-лоссю швидке та дозоване висихання, не віднімаючи необхідну йому вологу, а також знімає статичну електрику завдяки катіоно-активним ПАР.

Бальзам проникає безпосередньо під кератинові лусочки во-лосся, заповнюючи пустоти, які там утворились, і вирівнює по-верхню волосини. Бальзам діє на волосяну цибулину, стимулює ріст волосся і регулює роботу сальних залоз.

Технологія парфумерно-косметичних продуктів

Сучасні кондиціонуючі засоби виконують декілька функцій: ополіскувача-кондиціонера, бальзаму-ополіскувача та бальзаму-кондиціонера.

Кондиціонери та ополіскувачі (кондиціонуючі лосьйони для волосся) наносять на вимите вологе волосся і залишають на 1– 3 хв, після чого їх змивають теплою водою. Бальзами також ви-користовують після миття волосся і відрізняються від ополіску-вачів більш високим вмістом корисних речовин.

Нижче наведена рецептура бальзаму (крему-маски «Віднов-лювальний крем»), який рекомендує відома в світі фірма «Kao Corporation S. A.» (табл. 31).

Та б л и ц я 3 1 Рецептура бальзаму фірми «Kao Corporation S. A.»

 

Композиція    %

Amidet APA-22 (бегенамідопропіл діметила-мід – неіонна ПАР)           3,2

Молочна кислота (90 %)      0,7

KALCOL°6850P (цетилстеариловий спирт,

Сіє 18 50:50 - неіонна ПАР, співемульгатор)        7,0

Консервант (Glydant Plus)    0,2

Віддушка        За потребою

Кондиціонуючі домішки (екстракти, силікони і т.ін.)       За потребою

РН-контроль  3,5-4,5

Деіонізована вода     До 100 %

Технічна характеристика

Зовнішній вигляд      Біла в’язка емульсія

В’язкість за Брукфільдом (20 °С , 12 грт, cPs)        -40,000

РН       3,5-4,5

Сухих речовин, %     5,5

Катіонних ПАР, %    11

Стабільність   Стабільна

один місяць

за 40°С

Рекомендований спосіб отримання бальзаму:

•          Нагріти воду до температури приблизно 75 °С.

•          Добавити молочну кислоту і потім Amidet. Перемішувати до тих пір, поки не будуть виділятись повітряні бульбашки.

•          Як тільки рідина стане прозора, добавити Kalcol і перемішати.

•          Розплавити спирт і перемішувати масу при температурі 75 °С ще 30 хв до повної гомогенності.

•          Почати процес охолодження зі швидкістю 5 °С за 30 хв до повної гомогенності.

•          Віддушку та консервант вводити після охолодження до 40 °С. Потім замірити рН емульсії.

•          Продукт повинен бути текучим при температурі 30 °С.

Коментар

•          Для підвищення зволожувального ефекту рекомендують до-давати гліцерин у кількості 3 %, а також катіонний гідролізо-ваний білок (protein).

•          Для підвищення кондиціонуючого ефекту рекомендують до-давати катіонні полімери та катіонні похідні кремнію.

Властивості цього продукту

•          Кондиціонуючий та вирівнюючий ефект на волоссі.

•          Корисно використовувати для сухого та ушкодженого во-лосся.

•          Волосся стає блискучим та яскравим.

•          Після оброблення волосся значно легше розчісується.

•          Легко відполіскується.

•          He накопичується на окремих місцях.

•          Високий антистатичний ефект.

Шампуні комплексної дії

Шампуні «два в одному» та «три в одному» поєднують у собі властивості шампуню та кондиціонуючого засобу (бальзаму опо-ліскувача та кондиціонера). Рекомендується для людей з обме-женим часом, а також зручний у дорозі, відрядженні, при відпо-чинку Вдома краще та економічніше користуватись окремо шампунем та бальзамом чи кондиціонером, оскільки в них різні функції і при їхній сумісності виникає деяка протидія.

Технологія парфумерно-косметичних продуктів