Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
2.4.3. Креми косметичні: жирові, емульсійні, безжирові : Технологія парфумерно-кометичних продуктів : Бібліотека для студентів

2.4.3. Креми косметичні: жирові, емульсійні, безжирові


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 

Загрузка...

Жирові креми. Жирові креми у останні роки застосовують значно рідше, ніж емульсійні. Вони мають густу консистенцію, не містять води, тому погано всмоктуються у шкіру і не зволожують її. Основа їх — жири та воски з різними добавками. За призна-ченням вони частіше захисні, захищають шкіру від обмороження та обвітрювання. Друге їх призначення — вони живильні для сухої, старіючої шкіри.

Вміст жиру в жирових захисних кремах становить до 80 % від загальної маси, у живильних — дещо нижчий і обов’язково

Технологія парфумерно-косметичних продуктів

з’являється заемульгована у вигляді дрібненьких краплинок вода. У цьому головна різниця між захисними та живильними кремами: перші — це жирова суміш, другі — емульсія типу «вода в жирі».

3 рідких олій у жирових кремах переважно використовують ніжні м’які кісточкові олії (мигдалева, персикова, абрикосова), a серед твердих жирів — гідрогенізований кашалотів жир (сало-мас), в якому міститься до 30 % складних ефірів жирних кислот, у тому числі до 20 % спермацету, цінного компоненту всіх кремів. Частину кісточкових олій можна замінити рициновою олією, яка містить до 80 % від маси 12-гідроксил-9-октадеценової кислоти. Жирові захисні та масажні креми можуть бути виготовлені по-вністю або частково на основі нафтопродуктів — вазелінового або парфумерного масла, вазеліну церезину парафіну

Вазелін — це суміш парфумерного масла ~ 70-80 %, цере-зину 15-16 % та 5-10 % парафіну Використовують для пом’як-шення шкіри обличчя, рук, запобігаючи негативному впливу ат-мосфери, для зняття гриму а також як замінник жирової основи в деяких злущувальних кремах для масажу.

Приклад рецептури жирового захисного крему — «Березка», який випускають у Росії: парафін — 16 %, парфумерне масло — 55 %, оксид цинку — 10 %, церезин — 12 %, тальк — 6 %, віддуш-ка — до 1 %.

Жирові креми використовують при сухій шкірі, вранці після вмивання, не рекомендується використовувати їх на ніч.

До спеціальних жирових відносяться креми, котрі залежно від складу можуть бути від ластовиння та пігментних плям, для профілактики шкіри з вугровою висипкою, для засмаги та від засмаги.

Безжирові креми — це креми, які не містять олій та жирів, a виробляються на медово-гліцериновій або іншій основі. Наприк-лад — гелеподібний крем для жирної шкіри, «Бархатньіе ручки» — гель для рук, спеціальний крем «Карина».

Емульсійні креми. Емульсійні креми значно ширше засто-совуються і майже повністю витіснили жирові креми. Наявність у кремах води збільшує їх зволожувальні властивості, тому вони швидко поглинаються роговим шаром шкіри, мертві орговілі кліти-ни якого зазвичай містять -10 % вологи, в той час як «живі» — 70-80 %.

Існує два типи емульсійних кремів: «олія у воді» (її ще назива-ють «пряма» емульсія) і «вода в олії» («зворотня» емульсія).

У прямій емульсії безперервною фазою (середовищем) висту-пає вода, в якій зважені крапельки олії (дисперсна фаза). У зво-ротній емульсії дисперсним середовищем є олія (безперервна фаза), а вода у вигляді маленьких краплин є дисперсною фазою. При додаванні до прямої емульсії значної кількості олії при пере-мішуванні може трапитись обертання фаз, і емульсія стане зво-ротною (загальна кількість води та олії близька до співвідношен-ня 1:1). Те саме можна зробити із зворотною емульсією, додаючи до неї воду.

Емульгування здійснюється двома етапами: отримання крап-лин дисперсної фази невеликих розмірів і стабілізацією утворе-них крапельок у дисперсному (безперервному) середовищі.

Подрібнення рідини, яка емульгується, досягається: інтенсив-ним перемішуванням, гомогенізацією рідини шляхом оброблен-ня її на колоїдних млинах або ультразвуком. Таким чином можна досягти частинок олії або води розміром 0,2–2,2 мкм. Стабілізація краплинок у дисперсному середовищі досягається використан-ням емульгаторів або синтетичних органічних полімерів (поліак-рилатів та інших). Емульгатори поділяються на розчинні у воді (гідрофільні) і розчинні в олії (гідрофобні). Перші використову-ються для отримання емульсій типу «олія у воді», другі — типу «вода в олії».

Роль емульгаторів зводиться до адсорбції на поверхні розді-лення двох фаз, зниження на цій поверхні поверхневого натягу та утворення щільного адсорбційного шару, який перешкоджає коалесценції (злиттю) крапельок дисперсної фази. Емульгатора-ми слугують застосовують поверхнево-активні речовини — дифільні сполуки, які складаються з полярної групи та неполяр-них гідрофобних груп. В емульсіях типу «олія у воді» використо-вують розчинні у воді ПАР, переважно аніонактивні, які адсорбу-ються на поверхні крапельок жиру, орієнтуючись полярною групою у воду, а неполярною — до жиру. Злиттю частинок пере-шкоджають електростатичні сили відштовхування. В кремах та-кого типу найчастіше застосовують аніонні або неіонні ПАР.

Емульсійні креми типу «олія у воді» — це рідкі або «м’які» не-прозорі креми, які містять у своєму складі від 40 до 85 % води,

Технологія парфумерно-косметичних продуктів

поверхнево-активні речовини, олії та жири тварин, екстракти цілющих рослин, воски, спермацет, духмяні речовини, полімери, біологічно активні речовини, білкові гідролізати, вітаміни, віддуш-ки, консерванти та інші компоненти, описані в темі «Сировина для парфумерного виробництва». Як стабілізатори емульсій час-то використовують квазі-емульгатори — блоксополімери, котрі не знижують міжфазний натяг, а стабілізують емульсійну систе-му виключно за рахунок структуроутворення в зовнішній безпе-рервній фазі.

Емульсійні креми типу «вода в жирі» — це густі креми, вміст води в яких 30–40 % від маси. До їх складу входять такі компо-ненти: рафіновані олії, переважно кісточкові (мигдальна, перси-кова) або оливкова, віск, спермацет, очищений ланолін, емуль-гатори, духмяні речовини (в кількості 0,5–1,0 %), біологічно активні добавки (приблизно 2–3 % від маси), головним чином вітаміни A, F та ін.

Прикладом таких густих кремів, які випускались у 80–90-х роках підприємствами колишнього СРСР, є креми з використан-ням складних емульгаторів (3–5): «Алёнушка», «Вечер», «Каме-лия», «Восторг»та ін.

Рецептура таких кремів наведена в табл. 16. Емульгаторами в ній є п’ять сполук: спермацет, ланолін, віск, вищі спирти та фосфатиди.

Технологічна схема отримання цих кремів включає такі опе-рації: підготовка сировини, приготування жирової основи, емуль-гування, охолодження і парфумування, додаткове охолодження, пластичне оброблення, фасування та пакування.

Як бачимо, додатковою операцією, порівняно з приготуван-ням жирових кремів, є емульгування.

На заводах із застарілим обладнанням емульгування прово-диться в апаратах з мішалкою при нагріванні та інтенсивному перемішуванні.

На заводах із сучасним обладнанням використовують спеці-альні диспергатори, гомогенізатори, колоїдні млини та установ-ки ультразвуку.

Та б л и ц я 16

Рецептура крему з вищими спиртами (% від маси)

 

Кісточкова олія         18

Спермацет     15

Ланолін          7,5

Віск     4

Вищі спирти  3

Фосфатиди    1,5

Гліцерин        7,5

Вітамін F        2,0

Вітаміни A, E, D        0,5

Віддушка        1

Бура    0,2

Бензойнокислий натрій (консервант)        0,3

Глюкоза         1,5

Вода    38