Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.3.6. Консерванти, віддушки, барвники : Технологія парфумерно-кометичних продуктів : Бібліотека для студентів

2.3.6. Консерванти, віддушки, барвники


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 

Загрузка...

Консерванти

Основна мета введення консервантів у косметичні препарати — захистити їх компоненти від мікробіологічного розпаду. При ви-робництві, а особливо при відкриванні упаковки з косметичним засобом до його вмісту обов’язково потрапляють бактерії, при-чому в прямій залежності від діаметра отвору. Потім у цю баноч-ку з кремом обов’язково сотні разів будуть занурювати пальчик і переносити на руки, обличчя і т.ін. Особлива загроза випадає на препарати, які містять велику кількість води, білкових, ліпідних компонентів, емоліентів та натуральних екстрактів.

Кожний виробник косметичних товарів повинен вирішити, як мінімум, три проблеми для того, щоб зберегти своє виробницт-во на визначному національному та міжнародному рівні допус-тимого мікробіального забруднення:

1)         вибрати консервант та визначити його кількість у складі товару;

2)         використати консерванти, які є стійкими і сумісними з компонентами продукту і технологічним процесом його отри-мання;

3)         дотримуватися правил GMP (перелік ухвалених консер-вантів — Додаток 6 керівництва ЕС по косметичній продукції).

На сьогодні не існує універсального або одного найкращого консерванту. У косметиці застосовують суміші декількох консер-вантів. Один з таких продуктів був представлений в Україні в 2002 р. — це продукт KathonTM CG виробництва відомої фірми Rohm&HAAS (США, Велика Британія). Це суміш декількох консер-вантів на основі тіазолінів. У табл. 14 показана його дія на бак-терії та грибки порівнянно з іншими консервантами. Він має таку саму широку та сильну антимікробну дію, як і формальдегід, але в значно нижчих концентраціях: для шампунів, засобів для душу, ванни — 0,1 %; для кремів та інших продуктів, що наносяться на шкіру, — 0,05 %.

Якщо виразити вміст консерванту в товарній продукції в час-тинах на мільйон, як це прийнято у Європі, США та інших розви-нутих країнах, то рекомендовані дози консервантів становлять:

Технологія парфумерно-косметичних продуктів

KathonTM CG            —       5–7,5 частини на мільйон (РРМ) для

кремів та інших не сполоскуваних

продуктів;

10–15 частин — для шампунів, засобів

для миття та інших Формальдегід      —      400–2000 частин (500 — максимум

для Європи)

Органічні кислоти —      3000–5000 ррm

Парабени       —      2000–8000 ppm

KathonTM CG діє в широкому діапазоні рН — 2–9, добре роз-чиняється у воді, стабільний при 40–60 °С (формальдегід — не-стійкий до нагріву, при 40 °С починає інтенсивно випаровувати-ся). Сумісний з аніонними, катіонними та неіонними ПАР, не змінює колір та запах продуктів, поставляється в рідкій формі і легко змішується з іншими компонентами косметичних засобів. Не приводить до утворення нітрозоамінів, як деякі інші консер-ванти, повністю біологічно розпадається. І останнє — він добре

Та б л и ц я 14 Антимікробна дія деяких консервантів

 

Консервант   Бактерії           Грибки

 

            Грам +            Грам –            Дріжджі          Плісняви

Бензойна кислота     ++       +*        +          +/-

Бензиловий спирт    ++       +          +/-       +/-

Бронопол       +          ++       +/-       +/-

Dowicil™ 200 ++       ++       +/-**   +/-**

Euxyl™ K400 +          +          +          +/-

Формальдегід            ++       ++       ++       ++

Germal™ 115  +          ++       +/-       +/-

Glydant            +          ++       +/-       +/-

Kathon™ CG  ++       ++       ++       ++

Ефіри парабенів        +          +/-*     +          +

Феноксиетанол         +/-       ++       +/-       +/-

Примітки:

* Слабкий проти Pseudomonas.

** Мінімальна інгібуюча концентрація вища, ніж допустимий у Європі рівень концентрації (0,2 %).

поєднується з іншими консервантами. Фірма ROHM&HAAS має 25-річний досвід роботи в хімії ізотіазолінів і має свої представництва в більшості країн, у тому числі і в Україні. У Києві цю фірму пред-ставляє Unexim GmbH — Beha (дистриб’ютор). Телефон для зв’язку Unehim-Kiev, пані Наталя Павлівна Хомутська, (044) 2442609.

Великий асортимент консервантів та дезинфікантів для кос-метичної промисловості представляє фірма Shьlke & Mayr GmbH (Німеччина), дистриб’ютором якої в Україні є фірма ЗАО «Банг Бонсомер», вул. Антонова, 5, 6 поверх 03186, Київ, Україна, факс 4927990, тел. (044) 4619264, 4944875, 4944876, 4927991.

Для косметики фірма S&M рекомендує консерванти під тор-говою маркою Euxyl® K100 (креми, лосьйони: 0,10–0,15 %, шам-пуні, рідкі миючі косметичні засоби: 0,05–0,10 %). Не рекомен-дується застосовувати цей консервант у складі засобів для слизових оболонок, таких як губна помада та зубна паста.

Активні речовини цього консерванту складають три хімічні речовини: бензиловий спирт, метилхлороізотіазолінон та метилі-зотіазолінон. Цей консервант однаково діє проти бактерій та грибків, вступаючи з ними в хімічні реакції. Не допускається ви-користання його як дезінфікційного засобу. Використовується в препаратах з рН до 8 одиниць.

Для дизінфекції рекомендується Buraton® 3025. Це концент-рована, що мало піниться, рідина на основі альдегідних сполук. Використовується в косметичній промисловості для дезінфекції поверхонь (підлоги, стіни) та виробничого устаткування. Ефек-тивно діє проти бактерій, грибків та вірусів. Приготовлені розчи-ни Buraton® 3025 можуть зберігатися довгий час.

Приблизно такі самі властивості, як і Euxyl-100, має інша марка консерванту — Euxyl® K145, котра містить три активні речовини: 2-бромо-4нітропропан-1,3діол, метилхлороізотіазолінон та мети-лізотіазолінон. Концентрація для консервування кремів — 0,15 % (7,5 од/млн ізотіазолінола), для шампунів, мийних засобів для рук, гарний ефект досягається при концентрації 0,05–0,30 %. Не ре-комендується використовувати цей консервант для шампунів, які містять моно- та діетаноламіди через ризик утворення нітрозоа-мінних сполук.

Продукт вводять в останню чергу на стадії охолодження шам-пуню або емульсії за температури нижче ніж 40 °С.

Технологія парфумерно-косметичних продуктів

Euxyl® K300 рекомендують використовувати для консервуван-ня емульсій (кремів), шампунів для миття рук та у складі гігієнічних серветок у концентраціях відповідно 0,4–0,7 %; 0,5–0,1 % та 0,5– 1,0 %. Цей консервант являє собою суміш із шести хімічних ре-човин: феноксиетанолу, метилпарабену, бутилпарабену, етилпа-рабену, пропілпарабену та ізобутілпарабену. Euxyl® K300 погано розчиняється у воді, тому у креми його вводять при температурі 60–70 °С, а в шампуні — до введення води в суміш поверхнево-активних речовин (ПАР).

Euxyl® K600 містить у собі п’ять інгредієнтів: пропіленгліколь, вода, мурашина кислота, йодопропініл бутілкарбомат та поліамі-нопропіл бігуанід.

Euxyl® K600 являє собою спеціальний консервант для кремів, лосьйонів та гелів для шкіри, а також для виробництва вологих очищувальних гігієнічних серветок. Не рекомендується викорис-товувати його в шампунях та інших косметичних мийних засо-бах, оскільки він не сумісний з аніоноактивними ПАР.

Рекомендована концентрація для кремових емульсій — 0,5–1,5 %.

Euxyl® K700 являє собою рідкий консервант, який використо-вують у складі косметичних кремів та мийних засобів з рН до 5,5. Рекомендовані концентрації в складі кремів та шампунів — 0,5– 1,5 %, у складі гігієнічних серветок — 0,5–1,5 %.

Склад компонентів консерванту — феноксиетанол, бензило-вий спирт, сорбат калію, вода і токоферол. Недоліки — низьке значення рН, ефективність консерванту при рН понад 5,5 змен-шується. Консервант потрібно вводити до складу кремів на стадії охолодження.

Euxyl® K727 — рідкий консервант; його використовують у складі шампунів та інших мийних засобів, у продуктах з рН не більше 8. Рекомендована концентрація: 0,05–0,15 %. Він є сумішшю чотирьох компонентів: метилдібромоглутаронітрил, метилхлороізотіазолінон, фенолоксиетанол та метилізотіазолінон. Консервант необхідно вво-дити на стадії охолодження при температурі нижчій ніж 40 °С.

Euxyl® РЕ9010 — консервант на основі феноксиетанолу, стій-кий до гідролізу, зміни температури та рН (до 12 одиниць). Вво-дять у креми та лосьйони. Підвищує прозорість гелів. Склад — фе-ноксиетанол та етилгексилгліцерин. Рекомендують вводити в креми та лосьйони в концентрації 0,5–1,0 %.

Sensiva SC 50 — рідина без запаху та кольору, ефективна про-ти грампозитивних бактерій, які спричинюють неприємний запах. Рекомендації — використовувати в складі аерозолів, механічних розпилювачів та кулькових дезодорантів проти поту. Рекомендо-вана концентрація — 0,2–3,0 %, рН 2–12. Хімічний склад — етил-гексилгліцерин. Продукт стійкий до гідролізу у вище наведеному інтервалі рН і стійкий до розпаду в інтервалі температур від мінус 20 °С до плюс 150 °С. Не порушує консистенцію дезодорантів.

Розчинність у воді невелика — 0,2 %, але в дезодоранти до-дають солюбілізатор — бутиленгліколь або пропіленгліколь.

Перелік інших фірм, котрі виробляють консерванти, та їх тор-гові марки подані нижче.

Germal™  торгова марка «Sutton Laboratories»

Dowicil™  торгова марка «Dow Chemical»

Phenonip™  торгова марка «Nipa Laboratories»

Glydant™  торгова марка «Lonza Inc.»

Останніми роками зріс попит на натуральну косметику, в складі якої немає синтетичних консервантів. У такій косметиці консерванти — натуральні продукти, котрі водночас можуть ви-конувати і інші функції, наприклад віддушки. Як антибактеріальні компоненти в натуральній косметиці використовують ефірні олії арніки, евкаліпту, лаврового листя, шавлії, деревію та інші, але під час користування вони не завжди можуть забезпечити три-валий захист продукту від мікробіологічного псування або зара-ження. Тому в такому випадку забезпечують досконалість упа-ковки, дозування та її герметичність.

Крім консервантів, які здійснюють знищення бактерій та гри-бів, у складі косметичних препаратів застосовують речовини, котрі захищають їх вміст від факторів зовнішнього середовища (знебарвлення, зникнення запаху, окислення — згіркнення). Для цього до складу косметики вводять бензофенон, цитрат натрію, дикалієву сіль фосфорної кислоти, сполуки на основі вітаміну Е — токоферол ацетати та ін.

Віддушки

Сучасні косметичні товари важко уявити без приємного запа-ху. Про значення запаху в житті людини вже було сказано в пер-шому розділі підручника. Як правило, усі фірми, які займаються

Технологія парфумерно-косметичних продуктів

постачанням сировини для косметики, пропонують віддушки для косметики. Із фірм-виробників, котрі виробляють і віддушки для косметики та побутової хімії, слід відзначити такі, як Quest (USA), французького відділення японської фірми KAO Corporation (є представництво в Україні), Bell Flawors & Fragranes (USA, має виробництво у Америці, Європі та Азії), «Тереза-інтер» — суміс-не російсько-французько-австрійське підприємство, (Росія, Мос-ква). Остання фірма випускає віддушки близько 130 найменувань дев’яти напрямів:

—        цитрусово-фруктові;

—        м’ято-трав’яні;

—        квіткові;

—        трав’яна лінія лікарських рослин;

—        хвойно-ялицеві;

—        озон, морські водорості та океан;

—        молоко, вершки, мед, пиво, хміль, чай;

—        віддушки дитячої лінії (тутті-фрутті);

—        водорозчинні віддушки. Фірми представляють зразки продукції для випробування в

косметичних зразках, потім дегустаційна рада підприємства, або парфумер вирішує, підходить їм ця віддушка, чи ні. В Україні достатньо представництв інофірм, які запропонують Вам віддуш-ки: ЗАО «Банг Бансомер», Київ, вул. Антонова, 5, 6-й поверх, факс 4927990, тел. (044) 4619264; ТОВ «Бистерфельд Специалхеми Україна» 03134, м. Київ, вул. Симеренка, 36, оф. 404. Крім цих фірм, у Києві є представництво латвійської фірми «Лорі», котра також виробляє віддушки для косметичних товарів Lori LTD, Лат-вія, представництво в Києві т/ф (044) 5174372.

Барвники

Барвники є складовою частиною більшості косметичних то-варів. Як правило, їх вводять у великій кількості тільки в деякі про-дукти декоративної косметики (туш, губну помаду, рум’яна та ін.). У шампуні, засобах для миття рук їх вміст не перевищує 0,01– 0,005 %. У косметичні товари бажано вводити тільки харчові бар-вники. Такі барвники в Україні пропонує фірма «Сімург» (Київ 03113, пров. Артилерійський 1а, тел./факс (044) 4563178, 4565231, 4564807). Ці барвники використовуються в харчовій промисло-вості (при виготовленні тортів, цукерок та ін.), перевірені вітчиз-няними компетентними медичними закладами, мають позитивні висновки щодо використання їх у косметичних препаратах (шам-пунях, рідких милах, піномийних засобах для прийняття ванн, душу, ароматичних та піноутворювальних солях). Барвники — виробництва Голландії, Чехії та США.

Крім того, є багаторічний досвід використання цих барвників у виробництві косметичних товарів на фірмах «Конкордія», «Су-матра», ВНДІхімпроект та косметичній фабриці «Ароза».

Найменування, рекомендоване дозування та деякі характери-стики цих барвників наведені в табл. 15.

Дуже добрі барвники: ліловий (LCW) Франція, червоний W 3002 (LCW, Франція), жовтий W 1501 (LCW) Франція, кармін (Clariant) Німеччина, блакитний (LCW, Франція), зелений W 7035 (LCW, Фран-ція) та Vibrocolor Gelb (жовтий) фірма «Ciba» (Швейцарія).

Барвники вводять у концентрації 0,2–0,7 % в дистильованій воді. Спочатку розробник рецептури товару робить на білому папері викраски водними розчинами барвників, починаючи з концентрації 0,05, потім 0,2, 0,5 та 1 %. Водні розчини та вик-раски пильно розглядають, після чого приймається рішення, якою саме концентрацією забарвлювати товар. Роблять забарвлення зразків товару, після чого найкращий приймають як кінцевий або доробляють його, використовуючи інші барвники.

Остаточне рішення щодо зовнішнього вигляду та запаху то-вару приймає дегустаційна рада та керівництво фірми.

Та б л и ц я 15

Характеристика барвників для косметичних препаратів

 

Найменування, марка          Колір  Доза, г/100 кг Виробниц-тво, країна          Ціни*, грн/кг

Тартразин,          Е-102         Жовтий          2-5      Голландія       114,0

Сонячний захід, Е-110         Жовтога-рячий         2-5      Голландія       119,8

Кармоізин,          Е-122         Червоний       2-5      Голландія       199,0

Понсо,                Е-124          Червоний       2-5      Голландія       161,5

Індігокармін,       Е-132         Синій  2-5      США   482,4

Брильянтовий,    Е-133        Блакитний     2-5      Голландія       499,0

Евробленд,   Е102-Е13         Зелений         2-5      Голландія       131,2

* На 2003 рік.

Технологія парфумерно-косметичних продуктів