Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
1.4.5. Допоміжні компоненти парфумерних виробів : Технологія парфумерно-кометичних продуктів : Бібліотека для студентів

1.4.5. Допоміжні компоненти парфумерних виробів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 

Загрузка...

Етиловий спирт. Етиловий або винний спирт застосовують у парфумерно-косметичних виробах як розчинники, що пояс-нюється його здатністю давати прозорі розчини. Він має освіжа-ючу і дезинфікуючу властивості, його запах гармонує з більшістю ароматичних речовин, тому його теж застосовують як компонент. У парфумерно-косметичну промисловість надходить спирт — ректифікат вищого ступеня очищення, який отримують, очищу-ючи спирт-сирець.

Ректифікований спирт — безбарвна, прозора рідина із спе-цифічним запахом і гострим смаком, міцністю не нижче 96,2 % об. за температури 20 °С. Густина безводного спирту становить 0,78927 за нормального атмосферного тиску. Температура ки-піння — 78,3 °С, замерзання — 117 °С. Спирт — горючий, в суміші з повітрям його пара утворює вибухові суміші. За тем-ператури нижче 9 °С спирт значною мірою втрачає вибухові властивості.

Вода. Відіграє різні функції: розчинника, компонента, а часті-ше і те і інше водночас. Вода розчиняє органічні кислоти, барв-ники та інші компоненти, вона є замінником етилового спирту при зниженій міцності.

Якість води неабияк впливає на якість парфумерних товарів. Ще зовсім недавно вважали, що найкраще для парфумерії — це дистильована вода.

Але вже декілька років на кращих підприємствах використо-вують добре очищену воду середньої жорсткості 7 мг•екв/л. Ус-тановлено, що солі жорсткості Са2+ та Мg2+ слугують центрами ко-агуляції осаду при відстоюванні парфумерних рідин, і цей процес з ними йде швидше і повніше, але подальше підвищення жорст-кості води недопустиме, бо може призвести до появи небажаної мутності парфумерного товару. При виробництві духів вищої гру-пи «Екстра» використовують тільки дистильовану воду.

Воду очищають так, щоб у неї не було ніяких мікроорганізмів. Вода не повинна мати запаху, кольору, домішок, які можуть всту-пати у взаємодію з окремими компонентами парфумерної ріди-ни та погіршувати її якість. Б арвники. Відтінок духів, парфумерних та туалетних вод, оде-колонів та духмяних вод залежить від кольору композиції або на-стоїв. Якщо їх колір не відповідає естетичним вимогам, то в тако-му разі до складу вводять спирто- та водорозчинні барвники — природні або синтетичні. Вимоги до них:

—        здатність невеликою кількістю зафарбувати велику масу продукту;

—        нешкідливість;

—        відсутність запаху.

Для парфумерії використовують такі барвники: родамін, кис-лотні зелені, антрахінонові, фіолетові та ін.

Останнім часом парфумерні рідини забарвлюють дуже рідко і тільки в світлі відтінки.

Недухмяні речовини допоміжного призначення

До цієї групи належать фіксатори бензилбензоат, діетилфта-лат, пропіленгліколь та ін. Вони не беруть участі в утворенні за-паху, а лише зменшують швидкість випаровування компонентів парфумерної композиції.

У твердих духах використовують суміші жирових та воскопо-дібних речовин як структуроутворюючі компоненти, в які вводять парфумерні композиції.

У сухих духах для цього використовують порошкоподібні ре-човини з високорозвинутою поверхнею: тальк, крохмаль, ка-олін.

Технологія парфумерно-косметичних продуктів

Запитання для самоперевірки

1.         Дайте загальну характеристику ефірним оліям. Де вони застосо-вуються?

2.         Якими є фізичні властивості ефірних олій?

3.         З якої сировини видобувають ефірні олії?

4.         Кількісний вміст олії в сировині. Приклади.

5.         Охарактеризуйте зернову та плодову ефіроолійну сировину.

6.         Дайте загальну характеристику ефіроолійної сировини з квіток і коріння. Який вміст ефірної олії в цій сировині?

7.         Спосіб одержання ефірних олій перегонкою з водяною парою.

8.         Перероблення ефіроолійної сировини методом екстракції. Назвіть основні переваги методу.

9.         Розкрийте метод екстракції ефірних олій диоксидом вуглецю.

 

10.       Охарактеризуйте спосіб одержання ефірних олій методом ма-церації.

11.       Наведіть переваги та недоліки технологічної схеми вилучення ефірних олій методом гідродистиляції.

12.       Сорбційний метод вилучення ефірних олій. Що таке анфлераж і динамічна сорбція?

13.       Дайте характеристику механічного методу видалення ефірних олій.

14.       Дайте загальну характеристику духмяних речовин, їх класифіка-цію та використання.

15.       Синтетичні духмяні речовини. Наведіть класифікацію та основні характеристики синтетичних духмяних речовин.

16.       До яких класів органічних сполук належать духмяні речовини, що використовуються у парфумерно-косметичному виробництві? На-ведіть приклади.

17.       Який зв’язок між хімічною будовою речовини та її запахом?