Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Розділ 10. ТЕОРІЯ ТОТАЛЬНОГО УПРАВЛШНЯ ЯКІСТЮ (TQM) 10.1. TQM - філософія життя компанії : Сучасні концепції менеджменту : Бібліотека для студентів

Розділ 10. ТЕОРІЯ ТОТАЛЬНОГО УПРАВЛШНЯ ЯКІСТЮ (TQM) 10.1. TQM - філософія життя компанії


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 

Загрузка...

В період формування інноваційної економіки перед підприємствами постає проблема досконалості механізмів за-провадження різних інноваційних технологій. Результати дослідження практики управління підприємством вказують на ключову роль технологій, які не лише підтримують життєздатність компанії, а й відкривають перед нею нові мож-ливості розвитку, розширення та інтернаціоналізації діяль-ності. Саме прагнення стимулювати виробництво конкуренто-спроможних товарів ініціювало створення нового загально-організаційного методу безперервного підвищення якості усіх організаційних процесів, виробництва та сервісу. Серед таких технологій основне місце займає технологія TQM (Total Quality Management) - як основна філософія компанії.

Total Quality Management - як філософія управління бе-ре свій початок з практики присудження нагород підприємств за найвищу якість продукції в Японії та США. Так, у 1951 році вперше була заснована національна премія в галузі якості імені Е. Демінга, американського вченого в галузі статистики, який висунув ідею про важливість покращення якості і запро-понував методологію її підвищення. Науковий доробок Е. Демінга став основою розвитку нових методологій тотального управління якістю. Премія Демінга відіграла значну роль в до-сягненні якості японської продукції. Пізніше в США була вве-дена премія імені Малкольма Болдриджа (1987 р.). Розвитком моделі премії М.Болдриджа стала модель Європейської премії якості, яка оцінювала результати бізнесу та впливу на суспільство.

В методологічному плані системи TQM найчастіше харак-теризують через набір концепцій, які відображають їх основні

принципи та положення. Так, у сучасній літературі та прак-тиці використовуються різні концепції менеджменту, серед яких:

•          система якості (Quality System); система менеджменту, що базується на управлінні якістю (Quality Driven Management System);

•          всезагальне управління якістю (Total Quality Managemtnt);

•          забезпечення якості (Quality Assurance);

•          управління якістю (Quality Control);

•          статистичний контроль якості (Statistical Quality Control); система забезпечення якості (Quality Assurance System);

•          гарантія на продукцію (Product Assurance);

•          всезагальний виробничий менеджмент (Total Manufacturing Management); передовий виробничий досвід (Good Manufacturing Pratices);

•          система управління виробничим середовищем (Environmental Managemtnt System);

•          системами стурбовані” (We Care); системастурбо-ваність відповідальних осіб” (Responsible Care);

•          всезагальний менеджмент якості в галузі охорони на-вколишнього середовища (Environmental TQM);

•          всезагальне забезпечення виробництва (Total Manufacturing Assurance);

•          інтегрований менеджмент процесів (Integrated Process Management);

•          менеджмент з метою поліпшення якос