Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
5.3. Основні етапи реінжинірингу і організація його здійснення : Сучасні концепції менеджменту : Бібліотека для студентів

5.3. Основні етапи реінжинірингу і організація його здійснення


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 

Загрузка...

Процес реінжинірингу бізнесу зазвичай охоплює чотири етапи:

1)         створення бажаного образу компанії у майбутньому,

2)         моделювання існуючого стану компанії (зворотний реінжиніринг),

3)         проектування бізнесу по-новому (прямий реінжині-ринг);

4)         впровадження перепроектованих бізнес-процесів (рис.5.3). Розробка образу компанії у майбутньому

і

Моделювання існуючого стану компанії (зворотний інжиніринг)

і          

Розробка підтримуючих інформаційних

Перепроектування бізнесу (прямий інжиніринг)

I

Впровадження перепроектованих процесів

Рис. 5.3. Етапи процесу реінжинірингу бізнесу

Вони можуть здійснюватися як послідовно, так і паралель-но, залежно від складності, масштабності робіт та кваліфікації тих, хто здійснює реінжиніринг.

1.         Розробка образу компанії у майбутньому. Цей етап включає формування основних цілей компанії, виходячи з її стратегії, потреб клієнтів, загального рівня розвитку галузі і поточного стану компанії. Можливе застосування бенч-маркінгу для аналізу провідних фірм даної чи спорідненої га-лузі, які не є конкурентами і готові надати необхідну інфор-мацію про себе.

2.         Моделювання існуючого стану компанії (зворотний інжиніринг). На цьому етапі менеджери за участю розробників інформаційних систем повинні детально описати особливості

бізнесу компанії, ідентифікувати і алгоритмізувати її основні бізнес-процеси, оцінити їх ефективність.

3. Перепроектування бізнесу (прямий інжиніринг). Охоп-лює кілька стадій:

3.1.      Перепроектування бізнес-процесів. Передбачає розроб-лення ефективніших способів поєднання ресурсів компанії при здійсненні бізнес-процесів, визначення способів використання інформаційних технологій для їх прискорення і поліпшення, ідентифікацію необхідних змін у роботі персоналу.

3.2.      Розробка бізнес-процесів компанії на рівні трудових ре-сурсів. Тут проектуються робочі процедури для тих видів діяльності, які необхідні для реалізації нових бізнес-процесів, розробляється система мотивації, адекватна новим виробни-чим завданням, формуються робочі групи і групи підтримки якості, створюються програми підготовки спеціалістів тощо.

3.3.      Розробка підтримуючих інформаційних систем. Роз-робляється інформаційна система для управління бізнес-про-цесами.

4.Впровадження перепроектованих бізнес-процесів. Цей етап включає інтеграцію і тестування розроблених процесів і підтримуючої інформаційної системи, навчання співробітників, перехід до пової роботи компанії.

Для успішного реінжинірингу особливе значення має усвідомлення сутності бізнес-процесу та адекватного оціню-вання його результативності й ефективності.

Процес за М. Хаммером – це потік роботи, що переходить від однієї людини до іншої, а для великих процесів – від одно-го відділу до іншого [див.10]. Стандарт ISO 9000:2000 визна-чає процес як “сукупність взаємопов’язаних дій, що перетво-рюють