Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Анотація : Сучасні концепції менеджменту : Бібліотека для студентів

Анотація


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 

Загрузка...

СУЧАСНІ

КОНЦЕПЦІЇ

МЕНЕДЖМЕНТУ

За редакцією д.е.н., проф. Л.І. Федулової

Навчальний посібник

для студентів

вищих навчальних закладів

®

КИЇВ-2007

УДК 33.002(075.8) ББК 65.290-2я73 С 91

Рецензенти:

Й.М.Петрович – д-р екон. наук, професор кафедри менеджменту, заслу-жений діяч науки і техніки України (Національний університет “Львівська політехніка”);

Ю.В. Гончаров – д-р екон. наук, професор, зав. кафедрою менеджменту (Київський національний університет технологій та дизайну).

Автори:

Федулова Л.І. (вступ, розд. 1,2); Гавловська Н. І. (п. 8.1, 8.2); Де-калюк О.В. (розд. 10); Ковальчук С.В. (розд. 7); Лукянова В.В. (розд. 11); Несторишин І. (п. 8.3, 8.4, 8.5); Новикова О.С. (розд. 6); Новиков А.О. (п. 6.3); Рясних Є.Г. (розд. 8); Рудниченко Є. (п.8.3, 8.4,8.5); Сокирник І.В. (розд. 4); Стадник В.В. (розд. 5, 9); Томаля Т.С. (розд. 9); Чорномазюк А.В. (розд. 3).

С 91 Сучасні концепції менеджменту: Навч. посібник / За. ред. д-ра екон. наук, проф.. Л.І. Федулової. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 536 с.

ISBN 966-364-370-6

Розглянуто сутність і характерні особливості менеджменту в умовах формування постіндустріального суспільства і становлення економіки знань та виявлено причини і фактори, що створюють можливість його фор-мування в Україні. Обґрунтовано методологічні засади сучасних концепцій менеджменту та розкрито механізми їх впровадження в практику провідних світових компаній. Значну увагу приділено інноваційній теорії розвитку, концепції менеджменту знань, ресурсній теорії та теорії TQM, концепції маркетинг менеджменту, системі збалансованих показників, реінжинірингу. Виходячи із наявного науково-технічного та організаційного потенціалу, за-пропоновано механізми впровадження новітніх концепцій управління фінансами, системи ризик менеджменту та інституційних засад корпоратив-ного менеджменту в практику вітчизняних підприємств.

Для студентів, магістрантів, аспірантів, спеціалістів організацій та дер-жавних службовців, науковців, освітян, що вивчають сучасні проблеми ме-неджменту та інноваційного розвитку економіки.

ISBN 966-364-370-6 © Федулова Л.І., Гавловська Н. І.,

Декалюк О.В. та ін., 2007 © Центр учбової літератури, 2007