Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Розділ 4. КОНЦЕПЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ ЗНАНЬ 4.1. Необхідність застосування менеджменту знань : Сучасні концепції менеджменту : Бібліотека для студентів

Розділ 4. КОНЦЕПЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ ЗНАНЬ 4.1. Необхідність застосування менеджменту знань


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 

Загрузка...

Серед основних концепцій менеджменту, які підтримують сучасні тенденції розвитку бізнесу, центральне місце займає концепція менеджменту знань. Це обумовлено набуттям еко-номіками провідних країн світу нових характерних рис, які притаманні економіці знань.

На початку ХХІ ст. у розвинутих країнах світу характер-ною рисою економічного розвитку стає перевага в потенціалі країни знань як основного ресурсу для забезпечення конку-рентних позицій. Успіх або поразка організації залежить від її здатності формувати та використовувати інтелектуальні акти-ви. Згідно твердження відомого фахівця в галузі економіки знань Л.Едвінссона [1] в майбутньому успіху досягатимуть ті компанії, які будуть спроможні трансформуватися з індустріальних організацій у такі, що здійснюють інтелекту-альне підприємництво. Саме інтелектуальне підприємництво фокусується на навчанні та знаннях як на ресурсі вартості, формуванні та спільному використанні знань, створенні нових комбінацій знань, капіталізації потенціалу знань.

Успіх діяльності організації в умовах сучасної економіки все більше залежить від вміння накопичувати та використову-вати унікальні знання. Конкурентні переваги організації в умовах економіки знань полягають насамперед в унікальних компетенція, які базуються на унікальних знаннях. Так фірма, що знає, як вести справи в певній країні, на певному ринку має переваги перед конкурентами, які не володіють цими знання-ми. До того ж, для того, щоб володіючи інформацією та знан-нями на її основі, фірма могла отримати конкурентні переваги, необхідно вчасно передати їх необхідним співробітникам.

Організація отримує конкурентні переваги від накопичен-ня та генерації знань з причини, що завдяки внутрішньому

обміну професійними напрацюваннями, ноу-хау ведення бізнесу, її співробітники можуть приймати нестандартні рішення. Так, за результатами дослідження компанії KPMG, яке було проведено у 2000 році серед великої кількості ор-ганізацій Європи та США, 81% підприємств впровадили або розглядають як необхідну для впровадження програму уп-равління знаннями [2]. Про значення діяльності процесів створення нових знань, формування інтелектуального капіта-лу організації, свідчить оцінка на ринку вище балансової вар-тості тих компаній, які здійснюють великі інвестиції у форму-вання знань.

Оцінка власного капіталу підприємства на фондовому ринку часто значно відрізняється від його балансової вартості. Так, співвідношення між ринковою та балансовою оцінками власного капіталу молодих компаній, що зареєстровані на Франкфуртській біржі, в середньому складає 14,4. Цей показ-ник ще більше для компаній-лідерів нових ринків, що швидко зростають. Наприклад, для компанії Quiagen, що є лідером на ринку біотехнологій, цей показник складає 46,6; для компанії Articon – лідера на ринку безпеки інформаційної технології – відповідно – 66,6; для лідера серед підприємств Інтернет-за-безпечення – фірми GFT Technologies – 32,9 [3]. Починаючи з 1992 року, у США більше як 200 млр. дол. щорічно інвес-тується у нематеріальні активи, а основна частка інвестицій припадає