Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Тестові завдання : Світовий ринок послуг : Бібліотека для студентів

Тестові завдання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 

магниевый скраб beletage

1.         До основних особливостей ринку послуг слід віднести:

a.         системність розвитку;

b.         довший життєвий цикл послуги у порівнянні з товаром;

c.         нечутливість до ринкових змін;

d.         низька швидкість обороту капіталу.

2.         Підхід до аналізу ринку послуг, який передбачає вивчення

взаємозв’язків між структурними елементами системи послуг —

це:

a.         системно-структурний;

b.         системно-функціональний;

c.         системно-генетичний.

d.         системно-інтегративний.

3.         Експортні послуги — це:

a.         надання послуг іноземцям;

b.         надання послуг резидентам;

c.         надання послуг нерезидентам;

d.         надання послуг однією країною іншій.

4.         Метод, який передбачає вивчення ринку послуг як цілісно-

го утворення:

a. діалектичний;        b. статистичний;

c. системний;            d. економічний.

5.         Промислово розвинені країни спеціалізуються переважно

на наданні:

a.         телекомунікаційних послуг;

b.         транспортних послуг;

c.         туристичних послуг;

d.         фінансових послуг.

6.         До послуг, пов’язаних з інвестиціями відносять:

a. страхові;     b. банківські;

Глава 1. Теоретичні основи аналізу світового ринку послуг

c. інформаційні;         d. транспортні.

7.         Транспорт, комп’ютерні та інформаційні послуги вимага-

ють:

a.         нерухомості виробника та споживача;

b.         мобільності виробники та нерухомості споживача;

c.         мобільності споживача та нерухомості виробника;

d.         мобільності виробника і споживача.

8.         Туризм, освіта та медичні послуги вимагають:

a.         нерухомості виробника та споживача;

b.         мобільності виробники та нерухомості споживача;

c.         мобільності споживача та нерухомості виробника;

d.         мобільності виробника і споживача.

9.         Подорожі у треті країни, організовані фірмами-нерезиден-

тами вимагають:

a.         мобільності виробника і споживача;

b.         мобільності виробники та нерухомості споживача;

c.         мобільності споживача та нерухомості виробника;

d.         нерухомості виробника та споживача.

10.       Скільки відсотків світового ВНП становлять послуги:

a. 40%;            b. 50%;           c. 60%;            d. 70%.

11.       Організація, яка здійснює регулювання світової торгівлі

послугами:

a. ГАТТ;         b. ГАТС;         c. МБРР;         d. ЄБРР.

12.       До послуг, надання яких вимагає переміщення лише ви-

робника відносять:

a. транспортні;          b. інформаційні;

c. прямі іноземні інвестиції; d. медичні.

13.       До факторних послуг належать:

a. транспортні послуги; b. страхові послуги;

c. туристичні послуги;         d. ліцензійні платежі.

14.       До особливостей міжнародної торгівлі послугами не відно-

сяться:

a.         нерозривність виробництва і споживання;

b.         здатність послуг до збереження;

c.         невідчутність;

d.         невидимість.

15.       Системно-інтегративний підхід до вивчення ринку послуг

передбачає:

a.         вивчення взаємозв’язків між структурними елементами

сфери послуг;

b.         аналіз функцій кожного елементу;

c.         виділення ядра в системі міжнародних послуг, його вивчен-

ня та аналіз його впливу на структурні елементи системи

послуг;

d.         визначення окремих структурних елементів системи послуг.

16.       Послуга — це:

a.         зміна в положенні інституціональної одиниці, яке відбулося

в результаті дій та без взаємної угоди з іншою інсти-

туціональною одиницею;

b.         такий вид праці, при якому виробництво корисного ефекту

не співпадає в часі з його споживанням;

c.         вид діяльності, в результаті якої створюється новий ма-

теріально-уречевлений продукт;

d.         підприємницька діяльність, спрямована на задоволення по-

треб інших осіб, за виключенням діяльності на основі трудо-

вих правовідносин.

17.       Вплив транспортних витрат на економіку країни ана-

логічний:

a.         впливові зростаючих витрат збуту;

b.         впливові зростаючих витрат виробництва;

c.         впливові спадаючих витрат збуту;

d.         впливові спадаючих витрат виробництва.

18.       Розподіл транспортних витрат між торгуючими країнами

залежить від:

a.         еластичності попиту;

b.         еластичності пропозиції;

c.         еластичності попиту і пропозиції;

d.         взагалі не залежить від будь-якої еластичності.

19.       Для оцінки рівня спеціалізації країни на експорті послуг

розраховується індекс, який показує:

Глава 1. Теоретичні основи аналізу світового ринку послуг

a.         відношення частки експорту послуг до частки експорту то-

варів у ВНП;

b.         співвідношення частки експорту і частки імпорту послуг у

ВНП;

c.         частку експорту послуг у ВНП;

d.         частку імпорту послуг у ВНП.

20.       Міжнародні кредитні угоди, повітряні та морські переве-

зення пасажирів та вантажів є послугами, які відносяться до:

a.         тих, які можуть бути об’єктом міжнародної торгівлі;

b.         тих, які не можуть бути об’єктом міжнародної торгівлі;

c.         тих, які можуть вироблятися як для внутрішніх потреб, так і

на експорт;

d.         тих, які можуть вироблятися лише для внутрішніх потреб.

21.       Генеральна угода про торгівлю послугами була підписана в:

а. 1945 році;   Ь.1948 році; с.1990 році;      d. 1995 році.