Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЗМІСТ : Світовий ринок послуг : Бібліотека для студентів

ЗМІСТ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 

Загрузка...

Вступ  3

Частина I. ЕКОНОМIЧНА ПРИРОДА ТА СУЧАСНI

НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СВIТОВОГО РИНКУ

ПОСЛУГ        5

Глава 1. Теоретичні основи аналізу світового

ринку послуг              5

1.1.      Методологія аналізу світового ринку послуг . . . .5

1.2.      Класифікація послуг              16

1.3.      Особливості міжнародної конкуренції в сфері послуг       19

1.4.      Регулювання світової торгівлі послугами  22

Питання для обговорення    25

Питання для самостійного вивчення          26

Тестові завдання        26

Завдання для самостійної перевірки           29

Глава 2. Міжнародний ринок транспортних послуг        31

2.1.      Особливості надання транспортних послуг          31

2.2.      Характеристика транспортних перевезень різними видами транспорту          35

2.3.      Сучасні тенденції розвитку міжнародного транспорту     40

2.4.      Транспортна логістика          44

Питання для обговорення    45

Питання для самостійного вивчення          45

Тестові завдання        45

Глава 3. Ринок міжнародних туристичних послуг            49

3.1.      Туризм як провідний напрям розвитку ринку послуг       49

3.2.      Конкуренція в сфері туристичного бізнесу             57

3.3. Ціноутворення в галузі туристичного бізнесу . . . .64

Питання для обговорення    75

Питання для самостійного вивчення          75

Тестові завдання        75

Глава 4. Світовий ринок страхових послуг           77

4.1.      Сутність та особливості надання страхових послуг          77

4.2.      Страхування ризиків у зовнішньоекономічній діяльності             81

4.3.      Пріоритетні напрями транспортного страхування в міжнародній сфері            86

Питання для обговорення    89

Питання для самостійного вивчення          89

Тестові завдання        90

Глава 5. Міжнародний ринок інформаційних послуг . . . .93

5.1.      Поняття ринку інформаційних послуг        93

5.2.      Сучасні тенденції розвитку сфери інформації . . .96

5.3.      Особливості функціонування світового інформаційного ринку              97

Питання для обговорення    101

Питання для самостійного вивчення          101

Тестові завдання        101

Глава 6. Ринок міжнародних рекламних послуг    102

6.1.      Економічний зміст рекламних послуг         102

6.2.      Основні риси ефективного рекламного оголошення        108

6.3.      Організація міжнародних рекламних кампаній . .112

6.4.      Особливості регулювання рекламної діяльності на інтернаціональному рівні              114

Питання для обговорення    116

Питання для самостійного вивчення          116

Тестові завдання        116

Глава 7. Світовий ринок освітніх послуг    118

7.1.      Економіка освіти в системі економічних наук . . .118

7.2.      Освіта як пріоритетна галузь економіки     119

7.3.      Характерні риси функціонування ринку освітніх послуг у міжнародній сфері  121

Питання для обговорення    127

Питання для самостійного вивчення          127

Тестові завдання        127

Глава 8. Міжнародний ринок інжинірингових послуг . . .128

8.1.      Особливості надання інжинірингових послуг . . . .128

8.2.      Особливості міжнародних договорів про надання інжинірингових послуг      134

8.3.      Методи визначення інтернаціональної вартості інжинірингових послуг          137

Питання для обговорення    140

Питання для самостійного вивчення          140

Тестові завдання        140

Глава 9. Світовий ринок фінансових послуг         142

9.1.      Особливості функціонування ринку міжнародних фінансових послуг  142

9.2.      Лізинг як різновид фінансових послуг у міжнародному бізнесі  145

Питання для обговорення    151

Питання для самостійного вивчення          151

Тестові завдання        151

Частина II. ПРIОРИТЕТИ РОЗВИТКУ СФЕРИ ПОСЛУГ В УКРАЇНI В УМОВАХ ГЛОБАЛIЗАЦIЇ . . .153

Глава 10. Проблеми та перспективи розвитку ринку

транспорних послуг в Україні          153

Глава 11. Особливості розвитку туристичного бізнесу

в Україні          159

Глава 12. Ринок консалтингових послуг в Україні           175

Глава 13. Пропозиція міжнародних інформаційних послуг в

Україні             181

Контрольна робота  186

Заключення    197

ДОДАТКИ      199

Додаток 1. Класифікація послуг згідно угоди ГАТС          199

Додаток 2. Закон України “Про туризм”     206

Додаток 3. Закон України “Про транспорт”           238

Додаток 4. Закон України “Про рекламу”  254

Додаток 5. Закон України “Про iнформацiю”         277

Додаток 6. Закон України “Про фінансовий лізинг”         298

Додаток 7. Закон України “Про освіту”       305

Додаток 8. Закон України “Про вищу освіту”         343

Додаток 9. Національна доктрина розвитку освiти           406

Додаток 10. Українські Інтернет-ресурси з питань

функціонування основних складових ринку послуг         425

Рекомендована література    441

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

А.П. Румянцев, Ю.О. Коваленко

СВІТОВИЙ РИНОК ПОСЛУГ

Навчальний посібник

Керівник видавничих проектів Б. А. Сладкевич Друкується в авторській редакції

Верстка О.А. Клевцова Дизайн обкладинки Б. В. Борисов

Підп. до друку 17.07.2006. Формат 60х84/16.

Папір офсетний. Друк офсетний.

Ум.друк.арк. 28,5.

Видавництво “Центр навчальної літератури”

вул. Електриків, 23

м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63, 428-72-81,

428-72-83

8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)

e-mail: office@uabook.com

сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК №2458 від 30.03.2006