Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Додаток 3 : Світовий ринок послуг : Бібліотека для студентів

Додаток 3


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 

Загрузка...

З А К О Н У К Р А Ї Н И Про транспорт

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, N 51, ст.446 )

{Вводиться в дію Постановою ВР N від 10.11.94,

ВВР, 1994, N 51, ст.447 }

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами N від 18.11.97, ВВР,

1998, N 10, ст.36 N від 19.11.97, ВВР, 1998, N 11-12, ст.41 N 507-XIV

( ) від 17.03.99, ВВР, 1999, N 18, ст.138 N 2171-III ( ) від 21.12.2000,

ВВР, 2001, N 9, ст.38 N 2454-IV ( ) від 03.03.2005, ВВР, 2005, N 16,

ст.259 N 3370-IV ( ) від 19.01.2006 N 3421-IV ( ) від 09.02.2006}

Цей Закон визначає правові, економічні, організаційні та

соціальні основи діяльності транспорту.

Р о з д і л I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Транспорт у системі суспільного виробництва

Транспорт є однією з найважливіших галузей суспільного ви-робництва і покликаний задовольняти потреби населення та суспільного виробництва в перевезеннях. Розвиток і вдосконалення транспорту здійснюється відповідно до державних цільових програм з урахуванням його пріоритету та на основі досягнень науково-технічного прогресу і забезпечується державою. { Частина друга статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3421-IV ( ) від 09.02.2006 }

Стаття 2. Законодавство про транспорт

Відносини, пов’язані з діяльністю транспорту, регулюються цим Законом, кодексами (статутами) окремих видів транспорту, іншими актами законодавства України. Нормативні акти, які визначають умови перевезень, порядок використання засобів транспорту, шляхів сполучення, організації безпеки руху, охорони громадського порядку, пожежної безпеки, санітарні та екологічні вимоги, що діють на транспорті, є обов’язковими для власників транспорту і громадян, які користуються послугами транспорту та шляхами сполучення. Особливості застосування Закону України “Про підприємства в Ук-ДОДАТКИ

раїні” ( ) до підприємств транспорту визначаються цим Законом і ак-тами Кабінету Міністрів України, що видаються на його основі. Дія цього Закону не поширюється на транспорт, що здійснює техно-логічні перевезення тільки на території підприємств.

Стаття 3. Мета і завдання державного управління в галузі транс-порту

Державне упра