Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_dfe5db1f4288b002df7818a0a918e81a, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ДОДАТКИ Додаток 1 : Світовий ринок послуг : Бібліотека для студентів

ДОДАТКИ Додаток 1


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 

магниевый скраб beletage

Класифікація послуг згідно ГАТС (Генеральна угода про торгівлю послугами)

І. КОМЕРЦІЙНІ ПОСЛУГИ

A.        Професійні послуги

1.         Правові послуги.

2.         Послуги у сферах складання актів ревізії та бухгалтерського обліку.

3.         Послуги у сфері оподаткування.

4.         Послуги у сфері архітектури.

5.         Інженерні послуги.

6.         Комплексні інженерні послуги.

7.         Послуги з планування міст та у сфері садово-паркової архітектури.

8.         Послуги у сфері медицини та стоматології.

9.         Ветеринарні послуги.

 

10.       Послуги, що надаються під час пологів, послуги медсестер, фізіотерапевтів та допоміжного медичного персоналу.

11.       Інші.

B.        Комп’ютерні та пов’язані з ними послуги

1.         Консультативні послуги щодо встановлення комп’ютерного апаратного обладнання.

2.         Послуги з реалізації програмного забезпечення.

3.         Послуги з обробки даних.

4.         Послуги зі створення баз даних.

5.         Інші.

C.        Послуги у сфері досліджень та розробок

1.         Послуги з досліджень та розробок у сфері природничих наук.

2.         Послуги з досліджень та розробок у сфері соціальних та гу-манітарних наук.

3.         Послуги з досліджень та розробок у міждисциплінарних сферах.

D.        Послуги, пов’язані з нерухомістю

1. Послуги, пов’язані з нерухомістю, включаючи особисте або

орендоване майно.

2. Послуги, пов’язані з нерухомістю, що надаються за винагоро-ду або на договірній основі.

E.         Послуги з лізингу й оренди машин та обладнання без опера-

торів

1.         Послуги з лізингу та оренди суден без оператора.

2.         Послуги з лізингу та оренди літаків без оператора.

3.         Послуги з лізингу та оренди іншого транспортного обладнання.

4.         Послуги з лізингу й оренди інших машин та обладнання.

5.         Інші.

F.         Інші комерційні послуги

1.         Послуги у сфері реклами.

2.         Послуги з досліджень ринку та вивчення громадської думки.

3.         Консультативні послуги з питань управління.

4.         Послуги, пов’язані з консультаціями з питань управління.

5.         Послуги з технічних випробувань та проведення аналізів.

6.         Послуги, пов’язані із сільським господарством, полюванням та лісовим господарством.

7.         Послуги, пов’язані з рибальством.

8.         Послуги, пов’язані з гірничовидобувною промисловістю.

9.         Послуги, пов’язані з обробною промисловістю.

 

10.       Послуги, пов’язані з розподілом енергії.

11.       Послуги з розміщення та забезпечення наявності персоналу.

12.       Послуги з проведення розслідувань та забезпечення безпеки.

 

13.       Консультативні послуги в наукових і технічних сферах, суміжних з інженерною сферою.

14.       Послуги з ремонту предметів особистого використання та побутової техніки.

15.       Послуги з прибирання будівель.

16.       Послуги у сфері фотографії.

17.       Послуги з пакування.

18.       Публікація та поліграфічні роботи, що здійснюються за ви-нагороду або на договірній основі.

19.       Інші комерційні послуги.

20.       Інші.

II. ПОСЛУГИ ЗВ’ЯЗКУ

A.        Поштові послуги.

B.        Кур’єрські послуги.

C.        Послуги у сфері електронного зв’язку.

ДОДАТКИ

1.         Послуги телефонного зв’язку загального користування.

2.         Послуги з передачі пакетів даних.

3.         Послуги з передачі даних по кільцю.

4.         Послуги телексу.

5.         Послуги телеграфу.

6.         Послуги факсу.

7.         Послуги мережі закріпленого зв’язку.

8.         Послуги з електронної передачі повідомлень та інформації.

9.         Послуги голосової пошти (V-mail).

 

10.       Послуги з передачі інформації та баз даних у режимі он-лайн.

11.       Послуги з електронного обміну даними (ЕОД).

12.       Додана вартість послуг мережі телефаксу, включаючи

функції зберігання та направлення, функції зберігання та виклику.

13.       Послуги з конверсії кодів та протоколів.

14.       Оброблення інформації та (або) оброблення даних у режимі он-лайн (включаючи спільне використання).

15.       Інші.

D.        Аудіовізуальні послуги

1.         Послуги з виробництва та розповсюдження кінофільмів та відеофільмів.

2.         Послуги з демонстрації фільмів.

3.         Послуги у сфері радіо та телебачення.

4.         Послуги з трансляції радіо і телевізійних програм.

5.         Послуги звукозапису.

6.         Інші.

E.         Інші.

III.       ПОСЛУГИ 3 БУДІВНИЦТВА ТА СУМІЖНІ ІНЖЕ-

НЕРНІ ПОСЛУГИ

1.         Загальні будівельні роботи зі спорудження будівель.

2.         Загальні будівельні роботи у сфері цивільного будівництва.

3.         Збір та монтаж будівель та обладнання з готових конст-рукцій.

4.         Завершення будівництва та оздоблювальні роботи.

5.         Інші.

IV.       ПОСЛУГИ ДИСТРИБ’ЮТОРІВ

1.         Послуги комісійних агентів.

2.         Послуги з оптової торгівлі.

3.         Послуги з роздрібної торгівлі.

4.         Послуги франчайзингу.

5.         Інші.

V.        ПОСЛУГИ У СФЕРІ ОСВІТИ

1.         Послуги у сфері початкової освіти.

2.         Послуги у сфері середньої освіти.

3.         Послуги у сфері вищої освіти.

4.         Послуги у сфері освіти для дорослих.

5.         Інші послуги у сфері освіти.

VI.       ПОСЛУГИ 3 ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

1.         Послуги каналізації.

2.         Послуги з прибирання відходів.

3.         Послуги з санітарного оброблення.

4.         Інші.

VII.      ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ

А. Послуги зі страхування та пов’язані з ними послуги .

1.         Послуги зі страхування життя та пенсійного забезпечення.

2.         Послуги зі страхування (крім страхування життя).

3.         Послуги перестрахування та ретроцесії.

4.         Допоміжні послуги зі страхування та пенсійного забезпечення (включаючи послуги брокерів та агентств).

В .Банківські та інші фінансові послуги (крім страхування)

1.         Послуги з прийняття внесків та інших виплат від населення.

2.         Послуги з надання кредитів, включаючи споживчий кредит, застави, факторинг та фінансові або комерційні перекази.

3.         Послуги з фінансового лізингу.

4.         Послуги зі здійснення виплат та грошових переказів.

5.         Послуги надання гарантій та поручительств.

6.         Послуги зі здійснення торгівлі за власний рахунок або за ра-хунок покупців, обміну тощо:

♦          інструментами грошового ринку (чеки, рахунки, депозитні

сертифікати і т. ін.);

♦          іноземною валютою;

♦          похідними продуктами, включаючи (але не обмежуючись)

ф’ючерси та опціони;

♦          інструментами грошового ринку, пов’язаними з курсами ва-

лют та процентними ставками, такими як своп, форвардні угоди то-

що;

ДОДАТКИ

♦          ліквідними цінними паперами;

♦          інше, включаючи злитки дорогоцінних металів.

 

7.         Послуги з випуску всіх видів цінних паперів, включаючи пе-редплату та розміщення через посередників (публічно чи приватно) та надання послуг щодо такого випуску

8.         Посередницькі послуги на грошовому ринку.

9.         Послуги з управління майном, готівкового або безготівковсто управління, усі форми колективного управління інвестиціями, уп-равління пенсійним фондом, довірчого зберігання та трастового об-слуговування.

Ю.Послуги з клірингу та фінансового управління майном, включаючи забезпечення, похідні інструменти тощо.

П.Поради та інші допоміжні фінансові послуги з усіх видів діяльності, перерахованих у Статті IB MTN. TNC/ W/ 50, включаю-чи аналіз кредиту, дослідження інвестицій та інвестиційних порт-фелів, безготівкового обігу, поради з корпоративної стратегії та рес-труктуризації.

12.Розшук та передача фінансової інформації, оброблення фінансових даних та відповідного програмного забезпечення поста-чальниками інших фінансових послуг.

С. Інші

VIII.    ПОСЛУГИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТА

СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ (за винятком перерахованих у пункті 1,

підпункти А. 8-10)

A.        Послуги лікарень.

B.        Інші послуги з охорони здоров’я людини.

C.        Соціальні послуги.

D.        Інші.

IX.       ПОСЛУГИ, ПОВ’ЯЗАНІ 3 ТУРИЗМОМ

А. Послуги готелів і ресторанів.

В: Послуги бюро подорожей та туристичних агентів.

С. Послуги екскурсійних бюро.

D.Інші.

X.        ПОСЛУГИ 3 ОРГАНІЗАЦІЇ ВІДПОЧИНКУ, КУЛЬТУР-

НИХ ТА СПОРТИВНИХ ЗАХОДІВ (інші, ніж аудіовізуальні)

A.        Послуги з організації розваг (включаючи театр, концерти,

цирк).

B.        Послуги інформаційних агентств.

C.        Послуги бібліотек, архівів, музеїв та інших культурно-освітніх

закладів.

D.        Послуги з організації занять спортом та інших видів відпочин-

ку.

E.         Інші.

XI. ТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ

A.        Послуги морського транспорту

1.         Пасажирські перевезення.

2.         Вантажні перевезення.

3.         Послуги з оренди морських суден з командою.

4.         Послуги з лагодження та ремонту суден.

5.         Послуги щодо спуску на воду та буксирування суден.

6.         Допоміжні послуги для морського, водного транспорту.

B.        Транспортні послуги на внутрішніх водних шляхах

1.         Пасажирські перевезення.

2.         Вантажні перевезення.

3.         Послуги з оренди морських суден з командою.

4.         Послуги з лагодження та ремонту суден,

5.         Послуги щодо спуску на воду та буксирування суден.

6.         Допоміжні послуги на внутрішніх водних шляхах.

C.        Послуги повітряного транспорту

1.         Пасажирські перевезення.

2.         Вантажні перевезення.

3.         Послуги з оренди повітряних суден з оператором. 4.Послуги з налагодження та ремонту повітряних суден. 5. Допоміжні послуги для авіатранспорту.

D.        Космічний транспорт.

E.         Послуги залізничного транспорту

1.         Пасажирські перевезення.

2.         Вантажні перевезення.

3.         Маневрові послуги.

4.         Послуги з лагодження та ремонту залізничного транспортно-го обладнання.

5.         Допоміжні послуги для залізничного транспорту.

F.         Послуги наземного транспорту

1.         Пасажирські перевезення.

2.         Вантажні перевезення.

3.         Послуги з оренди наземного транспорту з оператором.

ДОДАТКИ

4.         Послуги з лагодження та ремонту дорожнього транспорту.

5.         Допоміжні послуги для дорожнього транспорту. G. Послуги з транспортування трубопроводами

 

1.         Транспортування нафти і газу.

2.         Транспортування інших продуктів. Н. Допоміжні послуги для всіх видів транспорту

 

1.         Послуги з оброблення вантажів.

2.         Послуги складів та пакгаузів.

3.         Послуги вантажних транспортних агентств.

4.         Інші. І. Інші транспортні послуги

XII. ІНШІ ПОСЛУГИ, ЯКІ НЕ ЗАЗНАЧЕНІ ВИЩЕWarning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_dfe5db1f4288b002df7818a0a918e81a, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0