Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Глава 11. Особливості розвитку туристичного бізнесу в Україні : Світовий ринок послуг : Бібліотека для студентів

Глава 11. Особливості розвитку туристичного бізнесу в Україні


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 

Загрузка...

Ринок послуг в Україні має велике значення для національної економіки. І сьогодні туристичний бізнес розгля-дається як найбільш перспективний напрям розвитку цього ринку. Україна займає одне з помітних місць в світі щодо на-явності унікальних туристичних та курортно-рекреаційних ресурсів. Нині туристичною діяльністю в Україні займається понад 1,5 тис. підприємств, на яких працює майже 100 тис.чол. Для обслуговування туристичних потоків задіяно більше 3 тис. лікувально-оздоровчих закладів, майже 1,5 тис. туристич-них баз, готелів, мотелів і кемпінгів різних форм власності. За оцінками фахівців, Україна може приймати до 10 млн. ту-ристів на рік.

Потенційний турист під час вибору тієї чи іншої країни для поїздки бере до уваги такі фактори, як політична та еко-номічна стабільність, ціни, рівень сервісного обслуговування, наявність туристично-рекреаційного потенціалу, характер транспортних зв’язків, реклама, географічні, природні та кліматичні, культурні і релігійні характеристики країни. За оцінками експертів, основними мотивами для туристичних мандрівок в Україну є культура країни, можливість оздоров-лення, красоти природи, спорт та відпочинок. Отже, ці чинни-ки є найбільш вагомими складовими туристичного продукту нашої країни, які потребують особливої уваги з боку фахівців туристичного бізнесу. Разом з цим необхідно привертати ува-гу потенційних туристів до історико-архітектурних пам’яток, стародавніх звичаїв та традицій українського народу, які, без сумніву, можуть зацікавити гостей нашої країни. Взагалі, ство-рення позитивного іміджу країни та її окремих туристичних об’єктів має стати складовою частиною загальної стратегії роз-витку туризму в Україні.

Український ринок туристичних послуг має певні особли-вості, до яких можна віднести:

■          постійне збільшення пропозиції послуг, зважаючи на зростаючий попит;

■          досвідчені спеціалісти для роботи в галузі;

■          виключні можливості для розвитку найрізно-манітніших видів туризму;

■